Học kế toán thực hành tổng hợp - học kế toán - Học kế toán thực hành tổng hợp


Lich hoc ke toan
Ketoan1
KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH (03,05,07,09,16,18/10/2016)
KHÓA KẾ TOÁN SƠ CẤP/CĂN BẢN (25,26/10/2016)
KHÓA KẾ TOÁN THUẾ VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH (28,29/10/2016)
KHÓA HỌC THỰC HÀNH TRÊN EXCEL, MISA, FAST, BRAVO (28,29/09/2016) DẠY KÈM KẾ TOÁN TẠI NHÀ THEO YÊU CẦU  (Hằng ngày)
ketoan2
KHÓA HỌC KẾ TOÁN TRONG DN THƯƠNG MẠI  ( 05,06/10/2016)
KHÓA KẾ TOÁN DN SẢN XUẤT-TÍNH GIÁ THÀNH  (12,13/10/2016)
KHOÁ KẾ TOÁN DN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH  (19,20/10/2016)
KHÓA HỌC KẾ TOÁN DÀNH CHO CHỦ DN  (25,26/10/2016)
HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH QUA INTERNET/ TẠI NHÀ  (Hằng tuần)

Các khóa học phổ biến

Bài viết mới

Tự học kế toán qua mạng

nam-ke-toan-333

Việc làm kế toán ở đồng tháp, cần thơ, vĩnh long..

Tuyển 05 nhân viên kế toán nam  Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen...