Học kế toán thực hành tổng hợp - học kế toán - Học kế toán thực hành tổng hợp


Lich hoc ke toan
Ketoan1
KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH (20,22,25/11/2016)
KHÓA KẾ TOÁN SƠ CẤP/CĂN BẢN (25,26/11/2016)
KHÓA KẾ TOÁN THUẾ VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH (28,29/11/2016)
KHÓA HỌC THỰC HÀNH TRÊN EXCEL, MISA, FAST, BRAVO (28,29/11/2016) DẠY KÈM KẾ TOÁN TẠI NHÀ THEO YÊU CẦU  (Hằng ngày)
ketoan2
KHÓA HỌC KẾ TOÁN TRONG DN THƯƠNG MẠI  ( 05,06/11/2016)
KHÓA KẾ TOÁN DN SẢN XUẤT-TÍNH GIÁ THÀNH  (12,13/11/2016)
KHOÁ KẾ TOÁN DN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH  (19,20/11/2016)
KHÓA HỌC KẾ TOÁN DÀNH CHO CHỦ DN  (25,26/11/2016)
HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH QUA INTERNET/ TẠI NHÀ  (Hằng tuần)

Các khóa học phổ biến

Bài viết mới

lich-nop-cac-loai-bao-cao-thue-nam-2017

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2017

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2017 mới nhất. Thời hạn nộp...

Tự học kế toán qua mạng

cac-cach-sap-xep-chung-tu-ke-toan-hop-ly-nhat

Các cách sắp xếp chứng từ kế toán hợp lý nhất

Các cách sắp xếp chứng từ kế toán hợp lý nhất. Sắp xếp chứng từ...