Học kế toán thực hành tổng hợp - học kế toán - Học kế toán thực hành tổng hợp


Lich hoc ke toan
Ketoan1
KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH (02,05,06,09,12/03/2017)
KHÓA KẾ TOÁN SƠ CẤP/CĂN BẢN (25,26/03/2017)
KHÓA KẾ TOÁN THUẾ VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH (28,29/03/2017)
KHÓA HỌC THỰC HÀNH TRÊN EXCEL, MISA, FAST, BRAVO (28,29/03/2017) DẠY KÈM KẾ TOÁN TẠI NHÀ THEO YÊU CẦU  (Hằng ngày)
ketoan2
KHÓA HỌC KẾ TOÁN TRONG DN THƯƠNG MẠI  ( 05,06/03/2017)
KHÓA KẾ TOÁN DN SẢN XUẤT-TÍNH GIÁ THÀNH  (12,13/03/2017)
KHOÁ KẾ TOÁN DN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH  (19,20/03/2017)
KHÓA HỌC KẾ TOÁN DÀNH CHO CHỦ DN  (25,26/03/2017)
HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH QUA INTERNET/ TẠI NHÀ  (Hằng tuần)

Các khóa học phổ biến

Bài viết mới

tang thue vat

Nợ công cao, đề xuất tăng thuế giá trị gia tăng lên 12%

Bộ Tài chính muốn tăng thuế Giá trị gia tăng (GTGT) từ 10% lên 12% vì...

Tự học kế toán qua mạng

Có phải nộp thuế kinh doanh trên Facebook

Có phải nộp thuế kinh doanh trên Facebook?

Có phải nộp thuế kinh doanh trên Facebook? Mới đây hàng loạt các cá...