Học kế toán thực hành tổng hợp - học kế toán - Học kế toán thực hành tổng hợp


Lich hoc ke toan
Ketoan1
KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH (08,10,13,14,18,19,26/02/2017)
KHÓA KẾ TOÁN SƠ CẤP/CĂN BẢN (25,26/02/2017)
KHÓA KẾ TOÁN THUẾ VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH (28,29/02/2017)
KHÓA HỌC THỰC HÀNH TRÊN EXCEL, MISA, FAST, BRAVO (28,29/02/2017) DẠY KÈM KẾ TOÁN TẠI NHÀ THEO YÊU CẦU  (Hằng ngày)
ketoan2
KHÓA HỌC KẾ TOÁN TRONG DN THƯƠNG MẠI  ( 05,06/02/2017)
KHÓA KẾ TOÁN DN SẢN XUẤT-TÍNH GIÁ THÀNH  (12,13/02/2017)
KHOÁ KẾ TOÁN DN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH  (19,20/02/2017)
KHÓA HỌC KẾ TOÁN DÀNH CHO CHỦ DN  (25,26/02/2017)
HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH QUA INTERNET/ TẠI NHÀ  (Hằng tuần)

Các khóa học phổ biến

Bài viết mới

Hướng dẫn xây dựng bảng tính lương trên Excel

Hướng dẫn xây dựng bảng tính lương trên Excel

Hướng dẫn xây dựng bảng tính lương trên Excel. Bảng tính lương chi...

Tự học kế toán qua mạng

cach-hach-toan-le-phi-mon-bai-nam-2017

Cách hạch toán lệ phí môn bài năm 2017

Cách hạch toán lệ phí môn bài năm 2017. Ngày 05/01/2017, Tổng Cục Thuế...