Học kế toán thực hành tổng hợp - 12 biểu mẫu mới dùng trong BHXH, BHYT từ 01/06/2017 - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - 12 biểu mẫu mới dùng trong BHXH, BHYT từ 01/06/2017

12 biểu mẫu mới dùng trong BHXH, BHYT từ 01/06/2017. Kể từ ngày 01/06/2017, sẽ áp dụng các biểu mẫu mới dùng trong BHXH, BHYT chẳng hạn như Giấy ra viện, Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH,…

12 biểu mẫu mới dùng trong BHXH, BHYT từ 01062017

Hình ảnh: 12 biểu mẫu mới dùng trong BHXH, BHYT từ 01/06/2017

>>> Xem thêm: File excel tính tiền đóng BHXH từ năm 2017

Cụ thể là 12 biểu mẫu sau đây:

1. Phụ lục 1 Biên bản giám định y khoa

2. Phụ lục 2 Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động

3. Phụ lục 3 Giấy chứng nhận thương tích

4. Phụ lục 4 Giấy ra viện

5. Phụ lục 5 Bản tóm tắt hồ sơ bệnh án

6. Phụ lục 6 Giấy đề nghị giám định

7. Phụ lục 7 Giấy giới thiệu khám giám định do vượt khả năng chuyên môn

8. Phụ lục 8 Phiếu tiếp nhận hồ sơ

9. Phụ lục 9 Giấy chứng sinh

10. Phụ lục 10 Giấy chứng nhận nghỉ việc để dưỡng thai

11. Phụ lục 11 Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

12. Phụ lục 12 Danh sách đăng ký chữ ký của người hành nghề

Lưu ý: Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, giấy ra viện, giấy chứng sinh đã phát hành trước ngày Thông tư này ban hành được tiếp tục áp dụng đến hết ngày 31/12/2017.

Biểu mẫu này được ban hành kèm theo Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội và Luật bảo hiểm y tế thuộc lĩnh vực y tế.

==> Chi tiết nội dung bản dự thảo: xem tại đây

Bài viết: “12 biểu mẫu mới dùng trong BHXH, BHYT từ 01/06/2017”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm: “Quy định về tăng lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN”

– Theo Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg và Thông báo số 425/TB-BHXH từ BHXH Việt Nam thông báo về mức lãi suất áp dụng bắt đầu từ ngày 01/01/2017

+ Lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN là 1,317%/tháng

+ Lãi suất tính lãi chậm đóng BHYT là 0,967%/tháng.

Áp dụng tại TP.HCM

– Các tỉnh thành khác tùy theo thông báo từ cơ quan BHXH, có thể sẽ làm tròn 1.32%/tháng (BHXH, BHTN) và 0,97%/tháng (BHYT) như tỉnh Lâm Đồng, hay giống như TP.HCM như tỉnh Hà Giang.
Thembinhluanketoan