Học kế toán thực hành tổng hợp - 6 điểm mới về lương tối thiểu vùng 2017 - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - 6 điểm mới về lương tối thiểu vùng 2017

6 điểm mới về lương tối thiểu vùng 2017. Từ ngày 01/01/2017, Nghị định 153/2016/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng 2017 (được Chính phủ ban hành ngày 14/11/2017) sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành. Bài viết cập nhật những điểm mới Nghị định này với nội dung sau:

6-diem-moi-ve-luong-toi-thieu-vung-2017

Hình ảnh: 6 điểm mới về lương tối thiểu vùng 2017

1. Tăng lương tối thiểu vùng từ 180.000 – 250.000 đồng/tháng

Mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2017 áp đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Vùng I, II, III, IV là:

Vùng

Mức lương tối thiểu vùng 2017

Vùng I

3.750.000 đồng/tháng
Vùng II

3.320.000 đồng/tháng

Vùng III

2.900.000 đồng/tháng
Vùng IV

2.580.000 đồng/tháng

(Tại Khoản 1 Điều 3 )

2. Rút ngắn tiêu đề của Nghị định

Tại Nghị định 122/2015/NĐ-CP thì tiêu đề là: “Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động”

Nay sửa thành: “Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động”.

(Tiêu đề)

3. Chỉnh sửa phạm vi điều chỉnh

Xét về bản chất thì phạm vi điều chỉnh của Nghị định 153/2016/NĐ-CP không khác gì Nghị định 122/2015/NĐ-CP nhưng có sự rút ngắn câu từ giống như tiêu đề của Nghị định. Nay, trở thành: “Nghị định này quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động”.

(Tại Điều 1)

4. Bổ sung đối tượng áp dụng

Nghị định 153/2016/NĐ-CP bổ sung thêm đối tượng áp dụng, đó là: “Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động”.

(Khoản 1 Điều 2)

5. Thay đổi trong việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng

(i) Mức lương của người lao động không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất.

So với quy định hiện hành, thì Nghị định 153/2016/NĐ-CP đã bỏ cụm “chưa qua đào tạo”

(Điểm a Khoản 1 Điều 5)

(ii) Mức lương của người lao động phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề

So với quy định hiện hành, thì Nghị định 153/2016/NĐ-CP đã bổ sung đầy đủ hơn, cụ thể là thêm cụm “”làm công việc đòi hỏi người lao động” và “đào tạo nghề theo”.

(Điểm b Khoản 1 Điều 5)

6. Thay đổi địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng

(i) Huyện Tân Thành thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ là Vùng I (hiện hành là Vùng II).
(ii) Thành phố Sông Công, Thị xã Phổ Yên thuộc tỉnh Thái Nguyên sẽ là Vùng II (hiện hành là Vùng III).
(iii) Thành phố Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam sẽ là Vùng II (hiện hành là Vùng III).
(iv) Thành phố Trà Vinh thuộc tỉnh Trà Vinh sẽ là Vùng II (hiện hành là Vùng III).
(v) Huyện Quế Sơn, Thăng Bình thuộc tỉnh Quảng Nam sẽ là Vùng III (hiện hành là Vùng IV).
(vi) Thị xã Duyên Hải thuộc tỉnh Trà Vinh sẽ là Vùng III (hiện hành là Vùng IV).
(vii) Huyện Giang Thành thuộc tỉnh Kiên Giang sẽ là Vùng IV (hiện hành là Vùng III).

(Phụ lục)

Bài viết: 6 điểm mới về lương tối thiểu vùng 2017″

banner

Có thể bạn quan tâm: Phí đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động có phải đóng thuế TNCN?”

Căn cứ: Khoản 2, Điều 2, Thông tin 111/2013/TT-BTC

Theo đó:

Trường hợp doanh nghiệp chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động:

– Phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động hoặc theo kế hoạch của đơn vị sử dụng lao động

– Khoản chi hỗ trợ này có hóa đơn hợp pháp, hợp lệ theo quy định thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

Đối với phần hỗ trợ vượt mức chi phí đào tạo thực tế phát sinh thì doanh nghiệp phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.
Thembinhluanketoan