Học kế toán thực hành tổng hợp - 6 lưu ý kế toán cần nhớ trong kỳ quyết toán thuế 2016 - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - 6 lưu ý kế toán cần nhớ trong kỳ quyết toán thuế 2016

6 lưu ý kế toán cần nhớ trong kỳ quyết toán thuế 2016. Kỳ quyết toán thuế 2016 sắp đến, kế toán cần lưu ý những gì về thời hạn quyết toán thuế, về thuế suất thuế TNDN, về chuyển lỗ, về thời điểm xác định doanh thu, mức xử phạt khi nộp muộn hồ sơ quyết toán thuế,… Các bạn tham khảo bài viết dưới đây nhé.

6 lưu ý kế toán cần nhớ trong kỳ quyết toán thuế 2016

Hình ảnh: 6 lưu ý kế toán cần nhớ trong kỳ quyết toán thuế 2016

1. Lưu ý về thời hạn quyết toán thuế

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2016 là ngày 30/3/2017.

Bạn đang xem: “6 lưu ý kế toán cần nhớ trong kỳ quyết toán thuế 2016”

học kế toán thực hành

2. Lưu ý về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

– Những Doanh nghiệp đang áp dụng mức thuế suất thuế TNDN ở năm 2015 là 22% và các doanh nghiệp mới thành lập năm 2016 không thuộc loại hình kinh doanh đặc thù (trừ một vài doanh nghiệp đặc thù) thì áp dụng mức thuế suất thuế TNDN là 20%.

– Các quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức thuế suất thuế TNDN là 17%.

3. Lưu ý về thời điểm xác định doanh thu

Doanh thu ghi nhận vào báo cáo tài chính phải là đảm bảo đúng thời điểm theo quy định.

– Doanh thu từ hoạt động bán hàng hóa: là lúc người bán chuyển giao cho người mua toàn bộ quyền sở hữu và quyền sử dụng hàng hóa.

– Doanh thu từ hoạt động cung ứng dịch vụ: là thời điểm bên cung cấp hoàn thành toàn bộ dịch vụ hoặc hoàn thành một phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua theo hợp đồng cung ứng dịch vụ.

4. Lưu ý về các khoản chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN

Khấu hao tài sản cố định: chi khấu hao TSCĐ được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN bao gồm cả khấu hao của những TSCĐ mà doanh nghiệp phục vụ cho người lao động và để tổ chức các hoạt động giáo dục nghề nghiệp hoặc hoạt động giải trí ngoài giờ cho người lao động như: thư viện, nhà trẻ, khu thể thao, các thiết bị, nội thất phục vụ người lao động trong doanh nghiệp.

Chi phí thuê tài sản của cá nhân được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN khi thỏa mãn các điều kiện sau:

  • Trong hợp đồng thuê tài sản với cá nhân có thoả thuận doanh nghiệp nộp thuế thay cho chủ tài sản thì phải có thêm chứng từ nộp thuế.
  • Trong hợp đồng thuê có thỏa thuận tiền thuê tài sản không bao gồm thuế GTGT và thuế TNCN, doanh nghiệp đã nộp thuế thay cho chủ tài sản thì DN được tính cả số tiền thuê tài sản và cả phần thuế nộp hộ vào chí phí được trừ.

Chi phí đồng phục cho người lao động là chi phí được trừ khi:

+ Nếu chi đồng phục bằng hiện vật có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định.

+ Nếu chi đồng phục bằng tiền thì mức chi tối đa không vượt quá 5 triệu đồng/người/năm.

Chi trả tiền điện, tiền nước hàng tháng: nếu có đủ hóa đơn, doanh nghiệp không phải lập bảng kê (mẫu số 02/TNDN).

Chi phí đi công tác thanh toán bằng thẻ ngân hàng mang tên cá nhân đi công tác đối với những hóa đơn từ 20 triệu trở lên được tính là chi phí được trừ

5. Lưu ý về chuyển lỗ

Trong kỳ, doanh nghiệp có lỗ từ các hoạt động như: hoạt động chuyển nhượng bất động sản; chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư thì bù trừ vào số lãi từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp (Nếu có).

Lỗ trong kỳ tính thuế được chuyển sang bù trừ vào các năm tiếp theo (tối đa là 05 năm liên tiếp kể từ năm sau năm phát sinh lỗ).

6. Lưu ý về mức xử phạt vi phạm hành chính khi nộp muộn hồ sơ quyết toán thuế TNDN

– Quá từ 1 đến 5 ngày và có tình tiết giảm nhẹ: Phạt cảnh cáo.
– Quá từ 1 đến 10 ngày: Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 1 triệu đồng.
– Quá từ trên 10 đến 20 ngày: Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng.
– Quá từ trên 20 đến 30 ngày: Phạt tiền từ 1,2 triệu đồng đến 3 triệu đồng.
– Quá từ trên 30 đến 40 ngày: Phạt tiền từ 1,6 triệu đồng đến 4 triệu đồng.
– Quá từ trên 40 đến 90 ngày hoặc quá 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp: Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng.

Bài viết: “6 lưu ý kế toán cần nhớ trong kỳ quyết toán thuế 2016”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm: “Những khoản thu nhập nào không được hưởng ưu đãi thuế theo địa bàn?”

Căn cứ:
– Khoản 2 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC
– Công văn 75/TCT-CS, ngày 09/01/2017
– Công văn 2351/TCT-CS, ngày 30/05/2016

Theo đó:

Doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi (bao gồm cả lãi suất tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn, lãi cho vay vốn phát sinh trên địa bàn ưu đãi) trừ các khoản thu nhập:

+ Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ thu nhập từ đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội quy định tại điểm d Khoản 3 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC); thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam.

+ Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản.

+ Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.
Thembinhluanketoan