Học kế toán thực hành tổng hợp - Bài tập tính thuế thu nhập cá nhân - có lời giải - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Bài tập tính thuế thu nhập cá nhân – có lời giải

Bài tập tính thuế thu nhập cá nhân – có lời giải. Bài tập tính thuế thu nhập cá nhân trong tháng, tính thuế thu nhập cá nhân theo lương Net có hướng dẫn giải. 

Bài tập tính thuế thu nhập cá nhân - có lời giải

Hình ảnh: Bài tập tính thuế thu nhập cá nhân – có lời giải

Bài tập 1:

– Tháng 4/2017 Ông A có Tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công là 18.300.000 vnđ.
(Trong đó: Lương cơ bản (Lương tham gia BH: 6.000.000), Tiền ăn ca: 700.000. Tiền hỗ trợ điện thoại: 1.000.000, Tiền hỗ trợ xăng xe đi lại: 3.000.000. Tiền hỗ trợ nuôi con nhỏ: 3.600.000, Tiền thưởng: 4.000.000)
– Các khoản BH phải đóng là: 10,5% (BHXH: 8%, BHYT: 1,5%, BHTN: 1%) trên mức lương tham gia BH là: 6.000.000 = 630.000
– Ông A có nuôi 1 con nhỏ (Đã Đăng ký giảm trừ gia cảnh)
Yêu cầu:
Tính thuế nhập cá nhân phải nộp trong tháng 4/2017 của Ông A.

Hướng dẫn giải:

Theo quy định: Cách tính thuế TNCN phải nộp như sau:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế X Thuế suất

  •  Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ
    Trong đó:
    Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản được miễn thuế
  •  Thuế suất:

Theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần quy định tại: Phụ lục 01/PL-TNCN theo Thông tư111/2013/TT-BTC như sau:

bài tập tính thuế tncn 1

Cách tính thuế TNCN cho Ông A như sau:

– Thu nhập chịu thuế = 18.300.000 – (700.000 + 1.000.000) = 16.600.000
(Các khoản được miễn thuế gồm: Tiền ăn ca, Tiền điện thoại)

– Thu nhập tính thuế TNCN = 16.600.000 – (9.000.000 + 3.600.000 + 630.000) = 3.370.000
(Các khoản giảm trừ: Giảm trừ bản thân: 9.000.000, Người phụ thuộc: 3.600.000, Các khoản BH: 630.000)

–> Thuế TNCN Ông A phải nộp là:

Cách 1: (Theo phụ lục 01/PL-TNCN bên trên)
– Thu nhập tính thuế = 3.370.000 (Thuộc bậc 1: “Đến 5 triệu đồng (trđ)”)

-> Thuế TNCN phải nộp = 0 trđ + 5% TNTT (Thu nhập tính thuế)
= 0 + (5% x 3.370.000) = 168.500

Cách 2: (Theo phụ lục 01/PL-TNCN bên trên)
– Thu nhập tính thuế = 3.370.000 (Thuộc bậc 1: “Đến 5 triệu đồng (trđ)”)

-> Thuế TNCN phải nộp = 5% TNTT (Thu nhập tính thuế)
= 5% X 3.370.000 = 168.500
(Cách này sẽ nhanh hơn rất nhiều khi tính thuế cho những người có nhiều bậc)

Bài tập 2: Cách tính thuế TNCN theo lương Net

– Năm 2017, theo hợp đồng lao động ký giữa Ông B và Công ty X thì Ông B được trả lương hàng tháng là 31,5 triệu đồng,
– Ngoài tiền lương, Ông B được công ty trả thay phí hội viên câu lạc bộ thể thao 1 triệu đồng/tháng. Ông B phải đóng bảo hiểm bắt buộc là 1,5 triệu đồng/tháng. Công ty chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định thay cho ông Ông B.
– Trong năm Ông B chỉ tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân, không có người phụ thuộc và không phát sinh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Yêu cầu: Tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp cho Ông B

Hướng dẫn giải:

Cách tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp của Ông B

Chú ý: Vì công ty trả theo lương NET (Tức là Doanh nghiệp sẽ chịu thuế TNCN thay cho người lao động). Nên thu nhập tính thuế sẽ phải quy đổi theo quy định lại Phụ lục 02 theo Thông tư 111/2013/TT-BTC

bài tập tính thuế tncn 2

Cách tính thuế TNCN phải nộp của Ông B cụ thể như sau:

– Thu nhập làm căn cứ quy đổi là:
31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng – (9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng) = 22 triệu đồng

– Thu nhập tính thuế
(xác định theo Phụ lục số 02/PL-TNCN theo Thông tư 111/2013/TT-BTC) là:
= Bậc 4: (TNQĐ – 1,65 trđ)/0,8
= (22 triệu đồng – 1,65 triệu đồng)/0,8 = 25,4375 triệu đồng

– Thuế thu nhập cá nhân Ông B phải nộp
(áp dụng cách tính thuế rút gọn “Cách 2” theo Phụ lục số 01/PL-TNCN) là:
= Bậc 4: = 20% TNTT – 1,65 trđ
= 25,4375 triệu đồng × 20% – 1,65 triệu đồng = 3,4375 triệu đồng

Bài tập 3:

– Giả sử Ông Bở bài tập trên còn được công ty trả thay tiền thuê nhà là 6 triệu đồng/tháng.

Yêu cầu: Tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp của Ông B

Hướng dẫn giải:

Cách tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp hàng tháng của Ông B

Bước 1: Xác định tiền thuê nhà trả thay được tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi

– Thu nhập làm căn cứ quy đổi (không gồm tiền thuê nhà):
= 31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng – (9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng) = 22 triệu đồng

– Thu nhập tính thuế (xác định theo Phụ lục số 02/PL-TNCN) là:
= (22 triệu đồng – 1,65 triệu đồng)/0,8 = 25,4375 triệu đồng

– Thu nhập chịu thuế (không gồm tiền thuê nhà):
= 25,4375 triệu đồng + 9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng = 35,9375 triệu đồng/tháng

Chú ý:

Theo quy định: “Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả thay tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả thay nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo (nếu có)) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập.”

Như vậy: 15% Tổng thu nhập chịu thuế (không gồm tiền thuê nhà):
= 35,9375 triệu đồng × 15% = 5,390 triệu đồng/tháng
Vậy tiền thuê nhà được tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi là 5,390 triệu đồng/tháng

Bước 2: Xác định thu nhập tính thuế:

– Thu nhập làm căn cứ để quy đổi thành thu nhập tính thuế:
= 31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng + 5,390 triệu đồng – (9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng)
= 27,39 triệu đồng/tháng

– Thu nhập tính thuế (quy đổi theo Phụ lục số 02/PL-TNCN):
= (27,39 triệu đồng – 3,25 triệu đồng)/0,75 = 32,187 triệu đồng/tháng

– Thuế thu nhập cá nhân phải nộp:
= 32,187 triệu đồng × 25% – 3,25 triệu đồng = 4,797 triệu đồng/tháng

– Thu nhập chịu thuế hàng tháng của ông Hải là:
= 31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng + 5,390 triệu đồng + 4,797 triệu đồng
= 42,687 triệu đồng/tháng

Hoặc xác định theo cách:
= 32,187 triệu đồng + 9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng
= 42,687 triệu đồng/tháng.

Bài viết: “Bài tập tính thuế thu nhập cá nhân – có lời giải”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm:

Bài tập và bài giải kế toán tài chính 1 theo thông tư 200
Thembinhluanketoan