Học kế toán thực hành tổng hợp - BHYT - có thể bạn cần biết - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - BHYT – có thể bạn cần biết

BHYT – có thể bạn cần biết. Mức hưởng BHYT theo lương cơ sở mới là bao nhiêu? Người lao động không trả thẻ cho doanh nghiệp thì xử lý thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp giúp bạn những thắc mắc đó, mình cùng tham khảo nhé.

BHYT - có thể bạn cần biết

Hình ảnh: BHYT – có thể bạn cần biết

**Tăng mức hưởng BHYT theo mức lương cơ sở mới

Ngày 06/06/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành công văn hướng dẫn điều chỉnh các mức hưởng BHYT theo lương cơ sở mới 1.210.000 đồng/tháng quy định tại Nghị định số 47/2016/NĐ-CP

Theo đó:
• Người có thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh đúng quy định, có tổng chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 181.500 đồng (một trăm tám mốt nghìn năm trăm đồng) tương đương 15% mức lương cơ sở không phải thực hiện cùng chi trả.

• Mức chi trả tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ cao, chi phí lớn của một số đối tượng theo quy định là 48.400.000 đồng (bốn mươi tám triệu bốn trăm nghìn đồng) tương đương 40 tháng lương tối thiểu.

• Mức cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở là 7.260.000 đồng (bảy triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng).

Các quy định trên được thực hiện từ ngày 01/5/2016.

**Người lao động không trả thẻ cho doanh nghiệp, xử lý như thế nào?

Khi có điều chỉnh giảm người tham gia BHYT, Doanh nghiệp lập hồ sơ gửi cơ quan BHXH theo quy định tại Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 và Quyết định số 1559/QĐ-BHXH ngày 25/12/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Trường hợp người tham gia không trả thẻ BHYT thì tại cột ghi chú trên Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (mẫu D02-TS) ghi nội dung “chưa nộp lại thẻ BHYT cho đơn vị”, viết tắt là “CNT”.

Bài viết: “BHYT – có thể bạn cần biết”

Có thể bạn quan tâm: “Vai trò của nhà quản lý tài chính doanh nghiệp (Giám đốc tài chính)”

Vai trò của giám đốc tài chính được thể hiện như chiếc cầu nối giữa thị trường tài chính với doanh nghiệp. Vai trò đó được thể hiện như sau:

(1) Trước tiên, giám đốc tài chính sẽ tổ chức huy động vốn để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Như vậy, giám đốc tài chính sẽ phải dự báo được nhu cầu vốn cần thiết và lựa chọn các hình thức huy động vốn với quy mô hợp lý.

(2) Sau khi huy động vốn, giám đốc tài chính sẽ thực hiện việc phân bổ vốn cho các cơ hội đầu tư của doanh nghiệp. Trong điều kiện giới hạn về nguồn vốn, giám đốc tài chính phải phân bổ vốn cho các dự án đầu tư sao cho có thể tối đa hóa lợi ích cho chủ sở hữu.

(3) Việc đầu tư hiệu quả và sử dụng những tài sản với hiệu suất cao sẽ đem lại dòng tiền gia tăng cho doanh nghiệp.

(4) Cuối cùng, giám đốc tài chính sẽ phải quyết định phân phối dòng tiền thu được từ các hoạt động của doanh nghiệp. Dòng tiền đó có thể được tái đầu tư trở lại doanh nghiệp hoặc hoàn trả cho các nhà đầu tư.

Qua phân tích trên, có thể nhận thấy giám đốc tài chính của một doanh nghiệp có vai trò quan trọng thể hiện qua việc phân tích và lựa chọn 3 chính sách tài chính chiến lược, đó là:

+ Doanh nghiệp nên đầu tư vào những dự án nào trong điều kiện nguồn lực tài chính có hạn để tối đa hóa lợi ích của chủ sở hữu? Trả lời câu hỏi này tức là đã lựa chọn chính sách đầu tư vốn tối ưu.

+ Doanh nghiệp nên tài trợ vốn cho dự án đầu tư bằng những nguồn vốn nào với quy mô bao nhiêu? Trả lời câu hỏi này nghĩa là đã lựa chọn chính sách tài trợ vốn tối ưu.

+ Doanh nghiệp nên phân phối kết quả hoạt động kinh doanh như thế nào? Việc lựa chọn câu trả lời cho câu hỏi này chính là đã lựa chọn chính sách phân phối lợi nhuận (chính sách cổ tức) tối ưu.

   Các chính sách này sẽ có tác động tới tỷ lệ tăng trưởng thu nhập của chủ sở hữu trong tương lai và điều đó sẽ tác động làm tăng hoặc giảm giá trị công ty trên thị trường.
Thembinhluanketoan