Học kế toán thực hành tổng hợp - BỘ TÀI LIỆU QUY TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - BỘ TÀI LIỆU QUY TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Đây là bộ tài liệu quy trình quản trị nhân sư – dành cho những ai đang & sẽ là chủ doanh nghiệp, các bạn đang làm kế toán, hành chính văn phòng…. Các file này trên mạng share cũng khá nhiều nhưng ở đây đã tổng hợp đầy đủ, Khi nào cần các bạn  thì lấy ra sử dụng thôi ^_^ .

Cách tải:
+ Tải ở đây: http://adf.ly/1fLhsV    ( Cách tải: Nhấn vào link sau đó các bạn đợi 5 giây, sau đó nhấn Skip ad, để tải nhé )
s2
+ Nguồn : http://blognhansu.net.vn/2013/01/24/btl12-bo-tai-lieu-quy-trinh-quan-tri-nhan-su-update/
+ Nếu bạn nào online điện thoại không tải được thì có thể để lại email 

bo-tai-lieu-quy-trinh-quan-tri-nhan-su-2016BỘ TÀI LIỆU QUY TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ  gồm :
– Quy trình tuyển dụng
– Quy trình thử việc, thực tập
– Quy trình đào tạo
– Quy trình đón nhân viên mới
– Quy trình nghỉ phép
– Quy trình nghỉ việc
– Quy trình khen thưởng
– Quy trình xử lý vi phạm kỷ luật
– Quy trình quản lý hánh chính
– Quy chế lương
– Quy trình quản lý công ty
– Quy trình đánh giá công việc
– Sổ tay công ty….
bannerNguồn: blognhansu.net.vn
Thembinhluanketoan