Học kế toán thực hành tổng hợp - Các bước gửi bổ sung giấy đề nghị hoàn Thuế điện tử - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Các bước gửi bổ sung giấy đề nghị hoàn Thuế điện tử

Các bước gửi bổ sung giấy đề nghị hoàn Thuế điện tử. Bài viết hướng dẫn chi tiết các bước cho người nộp thuế cách vào bảng tra cứu hoàn thuế và nộp bổ sung hồ sơ điều chỉnh giấy đề nghị hoàn thuế, các bạn tham khảo nhé.

Các bước gửi bổ sung giấy đề nghị hoàn Thuế điện tử

Hình ảnh: Các bước gửi bổ sung giấy đề nghị hoàn Thuế điện tử

Đầu tiên, người nộp thuế Vào mục tra cứu Hoàn thuế

– Từ menu chức năng chọn “Hoàn thuế“,
– Lọc Giấy đề nghị Hoàn, sau đó chọn “Tra cứu“,

Các bước gửi bổ sung giấy đề nghị hoàn Thuế điện tử 1

Trong danh sách kết quả “Tra cứu giấy đề nghị hoàn“, chọn “Hồ sơ bổ sung điều chỉnh“

Màn hình sẽ sẽ chuyển tiếp sang cửa sổ “Gửi hồ sơ bổ sung điều chỉnh“,

Các bước gửi bổ sung giấy đề nghị hoàn Thuế điện tử 2

– Người nộp thuế chọn các tiêu chí

+ Loại hồ sơ: Cho phép chọn trong combobox “Giải trình bổ sung cho hồ sơ hoàn thuế lần 1” hoặc “Giải trình bổ sung cho hồ sơ hoàn thuế lần 2”

+ Hồ sơ: Ấn vào nút <Chọn hồ sơ>, hệ thống hiển thị màn hình cho chọn file trên máy trạm (yêu cầu định dạng file đính kèm phải là dạng word, excel)

Các bước gửi bổ sung giấy đề nghị hoàn Thuế điện tử 3

– Người nộp thuế kích nút <Ký điện tử>, hệ thống hiển thị màn hình để người nộp thuế nhập số PIN và kích <Chấp nhận> hệ thông hiển thị thông báo “Ký tệp tờ khai thành công”

Các bước gửi bổ sung giấy đề nghị hoàn Thuế điện tử 4

– Sau khi ký điện tử thành công, nhấn nút “Gửi hồ sơ” , hồ sơ bổ sung điều chỉnh sẽ được gửi đến CQT, và kiểm tra lại danh sách đã gửi tại màn hình tra cứu hồ sơ hoàn thuế và kích chọn vào nội dung giải trình bổ sung để tải thông tin về máy.

Các bước gửi bổ sung giấy đề nghị hoàn Thuế điện tử 5

Bài viết: “Các bước gửi bổ sung giấy đề nghị hoàn Thuế điện tử”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm: Các bước tra cứu kết quả hồ sơ hoàn thuế điện tử
Thembinhluanketoan