Học kế toán thực hành tổng hợp - Các bước tra cứu kết quả hồ sơ hoàn thuế điện tử - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Các bước tra cứu kết quả hồ sơ hoàn thuế điện tử

Các bước tra cứu kết quả hồ sơ hoàn thuế điện tử. Bài viết hướng dẫn các tra cứu xem các thông báo về hồ sơ hoàn thuế, kết quả hoàn thuế từ đó bổ sung điều chỉnh, hủy giấy đền nghị hoàn thuế,… Các bạn tham khảo nhé.

Các bước tra cứu kết quả hồ sơ hoàn thuế điện tử

Hình ảnh: Các bước tra cứu kết quả hồ sơ hoàn thuế điện tử

1. Tra cứu giấy đề nghị hoàn

Cho phép người nộp thuế tra cứu hồ sơ hoàn thuế đã gửi đến cơ quan thuế, xem các thông báo về hồ sơ hoàn thuế, bổ sung điều chỉnh các giấy đề nghị hoàn, hủy giấy đề nghị hoàn thuế.

**Các bước thực hiện:

  •  NNT vào menu “Hoàn thuế” –> chọn “Tra cứu giấy đề nghị hoàn”, tại màn hình tra cứu NNT chọn các tiêu chí sau:

– Mã giao dịch điện tử: Cho phép nhập
– Giấy đề nghị hoàn: mặc định giấy đề nghị hoàn “01/ĐNHT- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước”
– Ngày nộp từ ngày – Đến ngày: Cho phép nhập
– Kỳ hoàn thuế từ kỳ… Đến kỳ: Cho phép nhập
– Kích nút “Tra cứu” : hiển thị kết quả tra cứu hồ sơ hoàn thuế theo điều kiện nhập

Tra cứu giấy đề nghị hoàn

  • Hệ thống hiển thị danh sách giấy đề nghị hoàn đáp ứng điều kiện tra cứu ở trên, nếu NNT muốn xem lại giấy đề nghị hoàn thì kích vào giấy đề nghị hoàn cần xem.

2. Xem thông báo kết quả hoàn thuế

Cho phép người nộp thuếxem thông báo kết quả hoàn thuế

***Các bước thực hiện:

  •  NNT vào menu “Hoàn thuế” –> chọn “Tra cứu hồ sơ hoàn thuế”, Tra cứu thông tin giấy đề nghị hoàn đã gửi tới cơ quan thuế, kích chọn nút “Thông báo”, hệ thống hiển thị danh sách thông báo.

Xem thông báo kết quả hoàn thuế

  • Kích chọn cột “Mã giao dịch điện tử” để tải thông báo về máy trạm và xem các thông báo.

thông báo kết quả hoàn thuế

Bài viết: “Các bước tra cứu kết quả hồ sơ hoàn thuế điện tử”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm: ” Các bước tra cứu hoàn thuế điện tử 
Thembinhluanketoan