Học kế toán thực hành tổng hợp - Các cách sắp xếp chứng từ kế toán hợp lý nhất - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Các cách sắp xếp chứng từ kế toán hợp lý nhất

Các cách sắp xếp chứng từ kế toán hợp lý nhất. Sắp xếp chứng từ kế toán như thế nào để thuận tiện cho việc kiểm tra, gọn gàng và dễ lấy nhất. Các bạn tìm hiểu bài viết dưới đây nhé.

cac-cach-sap-xep-chung-tu-ke-toan-hop-ly-nhat

Hình ảnh: Các cách sắp xếp chứng từ kế toán hợp lý nhất

Cách 1: Sắp sếp theo bộ chứng từ

+ Sắp sếp theo bộ chung

– Tờ khai thuế quý: thuế Giá trị gia tăng (GTGT), thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), thuế Môn bài, báo cáo sử dụng hóa đơn, …. tất cả những gì liên quan đến khai thuế thì gộp lại.

– Hóa đơn đầu vào và đầu ra –> sắp theo thứ tự tăng dần theo ngày giống trên tờ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế.

Lưu ý: Với mỗi hóa đơn đầu vào:

  • Nếu hóa đơn < 20.000.000 thanh toán tiền mặt: Hóa đơn kẹp cùng phiếu chi tiền + phiếu nhập kho
  • Nếu hóa đơn > 20.000.000 thanh toán chuyển khoản: Hóa đơn kẹp cùng phiếu hoạch toán+ Ủy nhiệm chi photo.

b) Sắp xếp theo bộ riêng:

+ Chứng từ ngân hàng:

  • Đóng gộp toàn bộ thành 1 tập từ tháng 1 đến tháng 12 trong năm phát sinh (nếu chứng từ ít)
  • Đóng gộp các chứng từ thành tập 1 tháng 1 bộ (nếu chứng từ nhiều)

+ Phiếu xuất kho:

Đóng gộp toàn bộ thành 1 tập từ tháng 1 đến tháng 12 trong năm phát sinh (nếu phiếu ít), nếu phiếu nhiều thì 1 tháng là 1 bộ.

+ Bảng phân bổ tài khoản 242,  214: Đóng gộp toàn bộ thành 1 tập từ tháng 1 đến tháng 12 trong năm phát sinh.

Cách 2: Sắp sếp theo cách mỗi loại là 1 bộ

Với cách này mỗi loại chứng từ sắp thành thứ tự tăng dần theo ngày tháng, năm. Mỗi loại độc lập với nhau.

– Tờ khai thuế quý: GTGT, TNCN, Môn bài, báo cáo Sử dụng hóa đơn,…. –> Tất cả những gì liên quan đến khai thuế thì gộp lại thành 1 bộ thứ tự từ tháng 1 _ đến tháng 12, hoặc quý 1 đến quý 4

– Hóa đơn đầu vào – đầu ra: sắp theo thứ tự tăng dần theo ngày giống trên tờ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế thành 1 bộ thứ tự từ tháng 1 đến tháng 12, hoặc quý 1 đến quý 4

– Chứng từ phiếu thu – phiếu chi, chừng từ hoạch toán, chứng từ ngân hàng, phiếu xuất kho, Bảng phân bổ tài khoản 242, 214: Đóng gộp toàn bộ phiếu chi thành 1 tập từ tháng 1 đến tháng 12 trong năm phát sinh nếu ít, nếu nhiều thì 1 tháng là 1 bộ.

Bài viết: “Các cách sắp xếp chứng từ kế toán hợp lý nhất”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: “Sai tên hàng hóa bắt buộc phải lập hóa đơn điều chỉnh”

Căn cứ:

– Khoản 3, Điều 20, Thông tư 39/2014/TT-BTC
– Khoản 7, Điều 3, Thông tư 26/2015/TT-BTC

Theo đó:

Nếu sai tên hàng hóa thì Doanh nghiệp và khách hàng phải lập Biên bản điều chỉnh nội dung đã ghi sai, đồng thời lập hóa đơn điều chỉnh.

Trên hóa đơn điều chỉnh ghi rõ nội dung đã ghi sai, nội dung điều chỉnh, số hóa đơn, ký hiệu, ngày tháng năm của hóa đơn đã lập cần điều chỉnh.

Lưu ý: Hóa đơn điều chỉnh chỉ cần ghi nội dung cần điều chỉnh, các nội dung đã ghi đúng (số lượng, đơn giá, thành tiền,…) không được ghi lại trên hóa đơn điều chỉnh.

Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)
Thembinhluanketoan