Học kế toán thực hành tổng hợp - Các câu hỏi thường gặp - Học kế toán thực hành tổng hợp

Chuyên Mục: Các câu hỏi thường gặp

Hỏi đáp hóa đơn chứng từ theo Thông tư 39 BTC

Hỏi đáp hóa đơn chứng từ theo Thông tư 39 BTC.  Hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật thì được coi là hợp pháp. Đó...

15 câu hỏi thường gặp về luật lao động, hợp đồng lao động

15 câu hỏi thường gặp về luật lao động, hợp đồng lao động. Luật lao động là tổng hợp các quy phạm pháp luật do nhà nước ban...

25 câu hỏi đáp về bảo hiểm xã hội năm 2016

25 câu hỏi đáp về bảo hiểm xã hội năm 2016. Bảo hiểm xã hội là một trong những chính sách xã hội quan trọng của Đảng và Nhà...