Học kế toán thực hành tổng hợp - Các phương pháp hạch toán hàng tồn kho

Kế toán - Các phương pháp hạch toán hàng tồn kho

Các phương pháp hạch toán hàng tồn kho. Hàng tồn kho là một yếu tố rất quan trọng trong doanh nghiệp, vì vậy việc hạch toán đúng hàng tồn kho không chỉ giúp cho doanh nghiệp có 1 lượng vật tư, hàng hoá dự trữ đúng mức, không dự trữ quá nhiều gây ứ đọng vốn, mặt khác không dự trữ quá ít để đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được tiến hành liên tục không bị gián đoạn.

Theo chuẩn mực kế toán số 2 – Hàng tồn kho bao gồm:
+) Hàng mua về để bán (hàng tồn kho, hàng mua đang đi trên đường, hàng gửi đi bán, hàng gửi đi gia công);
+) Thành phẩm tồn kho và thành phẩm gửi đi bán; sản phẩm dở dang (sản phẩm chưa hoàn thành và sản phẩm hoàn thành chưa làm thủ tục nhập kho thành phẩm);
+) Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho, gửi đi gia công chế biến và đã mua đang đi trên đường;
+) Chi phí dịch vụ dở dang.

Như các bạn cũng đã biết có 2 phương pháp hạch toán hàng tồn kho, tuy nhiên mỗi phương pháp lại phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp. Việc lựa chọn được phương pháp thích hợp sẽ giúp cho công tác kế toán được thuận lợi hơn, mang tính chính xác cao cho doanh nghiệp.
Phương pháp kê khai thường xuyên Phương pháp kiểm kê định kỳ
Nội dung:

• Theo dõi thường xuyên, liên tục, có hệ thống;
• Phản ánh tình hình nhập, xuất, tồn của hàng tồn kho;
• Giá trị hàng xuất có thể tính được ở bất kỳ thời điểm nào trong kỳ.

• Không theo dõi phản ánh thường xuyên, liên tục;

• Chỉ phản ánh hàng tồn đầu kỳ và cuối kỳ, không phản ánh nhập – xuất trong kỳ.
• Giá trị hàng xuất trong kỳ tới cuối kỳ mới tính được.
Việc tính giá trị của hàng hoá, vật tư đã xuất trong kỳ theo công thức:
Trị giá hàng xuất kho trong kỳ = Trị giá hàng tồn kho đầu kỳ + Tổng trị giá hàng nhập kho trong kỳ – Trị giá hàng tồn kho cuối kỳ
Chứng từ sử dụng:

• Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho;
• Biên bản kiểm kê vật tư, hàng hoá;

Tương tự như phương pháp KKTX, tuy nhiên đến cuối kỳ kế toán mới nhận chứng từ nhập xuất hàng hoá từ thủ kho, kiểm tra và phân loại chứng từ theo từng loại, ghi giá hạch toán.

Các phương pháp hạch toán hàng tồn kho
Ưu điểm:

• Có thể xác định đánh giá về số lượng và giá trị hàng tồn kho vào từng thời điểm khác nhau nếu daonh nghiệp có nhu cầu kiểm tra
• Nắm bắt, quản lý hàng tồn kho thường xuyên, liên tục, góp phần điều chỉnh nhanh chóng kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
• Giảm tình trạng sai sót trong việc ghi chép và quản lý.

• Giảm khối lượng ghi chép.
• Giảm bớt sự cồng kềnh của việc ghi chép vào sổ.
Đối tượng áp dụng Phương pháp kê khai thường xuyên thường áp dụng cho các đơn vị sản xuất (công nghiệp, xây lắp. . .) và các đơn vị thương nghiệp kinh doanh các mặt hàng có giá trị lớn như máy móc, thiết bị, hàng có kỹ thuật, chất lượng cao. . . Phương pháp này áp dụng với doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng có giá trị thấp, số lượng lớn, nhiều chủng loại, quy cách…và các đơn vị sản xuất ra 1 loại sản phẩm, hàng hoá nào đó
Chú ý: Trong một doanh nghiệp (một đơn vị kế toán) chỉ được áp dụng một trong hai phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên, hoặc phương pháp kiểm kê định kỳ. Việc lựa chọn phương pháp hạch toán hàng tồn kho áp dụng tại doanh nghiệp phải căn cứ vào đặc điểm, tính chất, số lượng, chủng loại vật tư, hàng hoá và yêu cầu quản lý để có sự vận dụng thích hợp và phải được thực hiện nhất quán trong niên độ kế toán.

Các phương pháp hạch toán hàng tồn kho
Thembinhluanketoan