Học kế toán thực hành tổng hợp - Cách bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Cách bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Cách bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp. Người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp đã nghĩ việc công ty cũ một thời gian và nhận việc mới, vậy có được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian trên không? thủ tục như thế nào?… Mời bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ nhé

Cách bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Hình ảnh: Cách bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

**Công thức:

Thời gian đóng BHTN được bảo lưu = Tổng thời gian đóng BHTN – Thời gian đóng BHTN đã hưởng trợ cấp thất nghiệp

** Các trường hợp có thời gian đóng BHTN được bảo lưu:

1. Khi người lao động không đến nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.
2. Khi người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp.
3. Khi người lao động có những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.
4. Các trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

** Hướng dẫn bảo lưu:
Trường hợp 1,2 thực hiện theo quy định tại khoản 3, 6, Điều 18, Nghị định 28/2015/NĐ-CP
Trường hợp 3, 4 thì thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 4424/BHXH-ST:

– Cơ quan BHXH cấp huyện nơi chi trả TCTN căn cứ quyết định hưởng TCTN hoặc quyết định chấm dứt hưởng TCTN của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện cấp Giấy xác nhận thời gian đóng BHTN (mẫu số C15-TS) khi người lao động kết thúc đợt hưởng TCTN để ghi, xác nhận thời gian đóng BHTN bảo lưu.

– Khi người lao động tiếp tục tham gia BHXH, BHTN thì nộp Giấy xác nhận thời gian đóng BHTN cho cơ quan BHXH để bảo lưu thời gian đóng BHTN chưa hưởng TCTN trên sổ BHXH để làm căn cứ tính hưởng TCTN lần sau. Thời gian đóng BHTN được bảo lưu là khoảng thời gian đóng BHTN tính từ tháng đóng BHTN cuối cùng trước khi hưởng TCTN

Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH (nhấn vào đây để tải vể)

Bài viết: “Cách bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp”

Trích đoạn TT28/2015/TT-BLĐTBXH

“…….Điều 4. Đóng bảo hiểm thất nghiệp

  1. Người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định mà mức tiền lương tháng của người lao động cao hơn hai mươi tháng lương tối thiểu vùng thì người sử dụng lao động và người lao động phải đóng bảo hiểm thất nghiệp theo mức tiền lương bằng hai mươi tháng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2015 trở đi.
  2. Trình tự, thủ tục đóng bảo hiểm thất nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam….”
Thembinhluanketoan