Học kế toán thực hành tổng hợp - Cách chuyển lỗ theo quyết định thanh tra thuế - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Cách chuyển lỗ theo quyết định thanh tra thuế

Cách chuyển lỗ theo quyết định thanh tra thuế. Doanh nghiệp vừa mới thanh tra thuế, phát sinh những sai sót dẫn tới việc doanh nghiệp giảm lỗ hoặc tăng số thuế phải nộp. Vậy cách chuyển lỗ như thế nào, có ảnh hướng gì đến báo cáo tài chính không? Các bạn tham khảo bài viết dưới đây nhé.

cach-chuyen-lo-theo-quyet-dinh-thanh-tra-thue

Hình ảnh: Cách chuyển lỗ theo quyết định thanh tra thuế

Giả sử năm 2014 làm ăn có lãi: và kết quả kế toán về các năm lỗ như sau

– Năm 2010 lỗ 11 triệu được chuyển lỗ : 2011-2015
– Năm 2011: lỗ 10 triệu được chuyển lỗ : 2012-2016
– Năm 2012: lỗ 9 triệu được chuyển lỗ : 2013-2017

– Năm 2013: lỗ 16 tr được chuyển lỗ : 2014-2018

– Năm 2014: Lãi 35 tr

Trong năm 2014 cơ quan thuế thanh tra thuế tại doanh nghiệp và có quyết định như sau:

– Giảm lỗ năm 2010: 1 triệu

– Giảm lỗ năm 2011: 5 triệu

– Giảm lỗ Năm 2012 3 triệu

– Giảm lỗ năm 2013: 6 triệu

Vậy Quyết toán thuế năm 2014 kế toán phải xử lý chuyển lỗ như sau:

– Lỗ theo kế toán 2010 = 11 triệu được chuyển lỗ theo luật thuế: 11 triệu – 1 triệu = 10 triệu

– Lỗ theo kế toán 2011 = 10 triệu được chuyển lỗ theo luật thuế: 10 triệu – 5 triệu = 5 triệu

– Lỗ theo kế toán 2012 = 9 triệu được chuyển lỗ theo luật thuế: 9 triệu – 3 triệu = 6 triệu

– Lỗ theo kế toán 2013 = 16 triệu được chuyển lỗ theo luật thuế: 16 triệu – 6 triệu = 10 triệu

Ta lập phụ lục chuyển lỗ như sau:

– Phục lục có hai cách điền:

Cách 01: cách không chuyên, không chính thống

chuyển lỗ 1

Cách 02: cách chuẩn mực

Số tiền chuyển lỗ sẽ tự động nhảy sang tờ khai quyết toán thuế năm 2014: chỉ tiêu C3a = 31.000.000 lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh được chuyển trong kỳ dịch vụ kê khai báo cáo thuê hàng tháng

chuyễn lỗ 2 chuyển lỗ 3 chuyễn lỗ 4

Quay về nhật ký chung hoặc vào phần hoạch toán kế toán trong phần mềm định khoản thuế TNDN cuối năm phải nộp như sau:

Nợ TK 8211/ Có TK 3334=880.000

Vậy theo kết quả trên ta thấy việc kết chuyển lỗ tuân theo luật thuế và kế toán
– Theo luật kế toán lỗ qua các năm = 46 triệu
– Theo luật thuế số lỗ chỉ chấp nhận = 31 triệu
Giá trị giảm lỗ là giá trị chênh lệch vĩnh viễn doanh nghiệp không được chuyển số giảm lỗ của thanh tra thuế tại doanh nghiệp cho các năm quyết toán thuế tiêp theo dịch vụ rà soát sổ sách kế toán

Nguồn: sưu tầm

Bài viết: “Cách chuyển lỗ theo quyết định thanh tra thuế”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: “Người nước ngoài vừa có lương tại Việt Nam, vừa có lương tại nước ngoài thì khai thuế TNCN thế nào?”

Căn cứ quy định:
– Điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC
– Khoản 4 Điều 7 Thông tư số 111/2013/TT-BTC
– Điểm a.2 Khoản 2 Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC

Theo đó:

– Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ nước ngoài thì thực hiện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quý.

– Trường hợp cá nhân người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được nhận một phần thu nhập tại Việt Nam và một phần thu nhập từ nước ngoài thì tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm kê khai và nộp thuế TNCN đối với phần thu nhập được nhận tại Việt Nam, còn phần thu nhập ở nước ngoài thì cá nhân phải trực tiếp kê khai nộp thuế TNCN.

– Trường hợp cá nhân người nước ngoài nêu trên nhận thu nhập không bao gồm thuế thì phải quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế:

Thu nhập làm căn cứ quy đổi = Thu nhập thực nhận + Các khoản trả thay – Các khoản giảm trừ

– Trường hợp tổ chức trả thu nhập thực hiện chính sách cân bằng thuế có khấu trừ thuế giả định trước khi trả thu nhập cho người lao động và nộp thay thuế TNCN theo thực tế phát sinh cho người lao động thì thu nhập làm căn cứ để quy đổi thành thu nhập tính thuế không gồm tiền thuế giả định đã khấu trừ.
Thembinhluanketoan