Học kế toán thực hành tổng hợp - Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2018 - Học kế toán thực hành tổng hợp

cach-dang-ky-nguoi-phu-thuoc-giam-tru-gia-canh-nam-2018

Kế toán - Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2018

Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2018 Theo hướng dẫn của Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, người nộp thuế để được giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thì phải có hồ sơ chứng minhlàm thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh. Bài viết dưới đây không chỉ cung cấp thông tin về hồ sơ chứng minh, hướng dẫn thủ tục đăng ký mà còn cung cấp cho bạn tờ khai đăng ký theo mẫu 20-ĐK-TCT. Cùng tham khảo nhé!

cach-dang-ky-nguoi-phu-thuoc-giam-tru-gia-canh-nam-2018

Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh:

Theo khoản 10 điều 7 Thông tư 95/2016/TT- BTC quy định về: Hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh, cụ thể như sau:

1) Nếu là Cá nhân đăng ký người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan thuế:

– Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực, Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực.

– Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Mẫu 20-ĐK-TCT theo Thông tư 95/2016/TT-BTC.

2) Nếu là DN đăng ký người phụ thuộc cho nhân viên:

Bước 1: Cá nhân nộp các mẫu sau cho Doanh nghiệp

– Cá nhân gửi văn bản ủy quyền cho Doanh nghiệp.

– Giấy tờ của người phụ thuộc (bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực, Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực cho Doanh nghiệp.

– Hồ sơ chứng minh người phu thuộc thì các bạn làm theo như mục II bên dưới.

Bước 2: Doanh nghiệp nộp Mẫu 20-ĐKT-TH-TCT qua mạng:

– Doanh nghiệp tổng hợp hồ sơ đăng ký thuế của người phụ thuộc.
– Gửi Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc mẫu 20-ĐKT-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95 (trên tờ khai đánh dấu vào ô “Đăng ký thuế” và ghi đầy đủ các thông tin) nộp qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, 2 cách cụ thể như sau:

a) Nếu Doanh nghiệp bạn nộp Mẫu 20-ĐK-TH-NPT trực tiếp thì tải mẫu.

b) Nếu Doanh nghiệp bạn nộp Mẫu 02TH qua mạng, thì trình tự các bạn làm theo hướng dẫn bên dưới nhé:

Chú ý: Các bạn có thể làm Mẫu 02TH trên phần mềm HTKK và phần mềm QTTNCN 3.3.1, chi tiết như sau:

Cách 1: Làm mẫu 02TH trên phần mềm HTKK:

1.1. Các bạn đăng nhập vào phần mềm HTKK -> “Kê khai” -> “Quyết toán thuế thu nhập cá nhân” -> “Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh”, như hình bên dưới:

(hình)

1.2. Tiếp đó các bạn chọn: “Năm” -> “Lần đăng ký” -> “Đồng ý”
– Tiếp đó mành hình sẽ xuất hiện như hình dưới và các bạn điền các thông tin vào:

hình

VD 1: Nhân viên Nguyễn văn A đăng ký giảm trừ cho con là Nguyên văn B từ tháng 9/2018. (Con Nguyễn văn B chưa có MST người phụ thuộc, chưa được ai đăng ký giảm trừ)
-> Trường hợp này thì nhập vào Phần I -> Mục “Thời gian tính giảm trừ” “Từ tháng” ghi: 9/2018 -> “Đến tháng” ghi: Để trống (Nếu xác định là đăng ký giảm trừ gia cảnh đến thời điểm nào thì ghi rõ tháng/năm vào đây)

VD 2: Nhân viên Nguyễn văn C muốn đăng ký giảm cho con là Nguyễn văn D từ tháng 1/2018. Nhưng con Nguyễn văn D được mẹ đăng ký giảm trừ ở 1 công ty khác từ tháng 2/2017 và phần đến tháng thì để trống (tức là chưa xác định thời hạn đăng ký giảm)
-> Trường hợp này đăng ký như sau:

Bước 1: Yêu cầu bên Công ty Mẹ đang đăng ký giảm trừ phải báo giảm, cụ thể như sau: Nhập thông tin của người mẹ và Con Nguyễn văn D vào Phần II -> Mục “Thời gian tính giảm trừ” “Từ tháng” ghi: 2/2017. “Đến tháng” ghi: 12/2017

Bước 2: Bên Công ty Bố Nguyễn văn C: Nhập thông tin của người Bố và Con Nguyễn văn D vào Phần II -> Mục “Thời gian tính giảm trừ” “Từ tháng” ghi: 1/2018. “Đến tháng” ghi: (Nếu chưa xác định được thời hạn thì Để trống. Nếu muốn đăng ký giảm trừ đến khi nào thì ghi cụ thể, VD: muốn đăng ký giảm trừ đến tháng 12/2018, thì ghi vào đây là: 12/2018)

CHÚ Ý:
– Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế
Theo khoản 1, điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC

Lưu ý: Trường hợp thông tin NPT chỉ có năm sinh nhưng không có ngày, tháng thì lấy ngày 01 tháng 01 nhập vào chỉ tiêu “Ngày sinh người phụ thuộc” (01/01/năm sinh)

1.3. Sau khi đã nhập xong thông tin, các bạn ấn “kiểm tra” -> Kết xuất XML”

Bạn đang xem bài viết: Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2018.
Thembinhluanketoan