Học kế toán thực hành tổng hợp - Cách xử lý hàng hóa thiếu chờ xử lý - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Cách xử lý hàng hóa thiếu chờ xử lý

Cách xử lý hàng hóa thiếu chờ xử lý. Nhập hàng vào kho phát hiện thiếu chưa rõ nguyên nhân thì xử lý thế nào? Trường hợp tìm ra nguyên nhân về hàng hóa thiếu hụt, mất mát do người làm mất mát, hao hụt là bên bán hoặc bên vận chuyển, hoặc nhân viên của công ty thì xử lý ra sao? Các bạn tham khảo bài viết dưới đây nhé.

Cách xử lý hàng hóa thiếu chờ xử lý

Hình ảnh: Cách xử lý hàng hóa thiếu chờ xử lý

Bước 1: Lập biên bản xác định nguyên nhân dẫn đến hàng hóa bị thiếu hụt, mất mát;

Bước 2: Xử lý số liệu và hạch toán thiếu chờ xử lý.

**Trường hợp 1: Nếu chưa tìm ra nguyên nhân, kế toán hạch toán:

Nợ TK 156: Số hàng thực tế nhập kho
Nợ TK 1381:Tài sản thiếu chờ xử lý
Nợ TK 1331: Số thuế GTGT được khấu trừ theo hóa đơn GTGT
Có TK 111, 112, 331:

**Trường hợp 2: Nếu tìm ra nguyên nhân về hàng hóa thiếu hụt, mất mát. Người làm mất mát, hao hụt là bên bán hoặc bên vận chuyển, hoặc nhân viên của công ty.

Công ty sẽ yêu cầu họ bồi thường.

– Nếu họ bồi thường bằng chính số hàng làm mất, kế toán hạch toán:

Nợ TK 156: Số hàng thiếu
Có TK 1381: Số hàng thiếu

– Nếu bồi thường bằng tiền, hoặc trừ vào lương thì tổng số tiền họ phải trả đã bao gồm thuế GTGT của số hàng bị thiếu đó và hạch toán như sau:

Nợ TK 111,112: Người bồi thường trả bằng tiền mặt
Nợ TK 1388: Nếu đã xác định được nguyên nhân nhưng họ chưa thanh toán tiền.
Nợ TK 334: Trừ vào lương của nhân viên

Nợ TK 632, 642, 811: Nếu doanh nghiệp tính số hàng mất vào chi phí trong kỳ
Có TK 1381: Số tài sản bị thiếu
Có TK 1331: Thuế GTGT của hàng bị thiếu

– Nếu doanh nghiệp ghi nhận số hàng thiếu đó vào chi phí thì khi tính thuế TNDN cần phải loại ra khỏi chi phí được trừ để tính thuế.

Ví dụ 1: Công ty ABC vào ngày 15/10/2016, nhập một lô thép thanh vằn D10 nặng 29.620 kg, trong đó đơn giá 9.200 đ/kg, trị giá 272.504.000 đồng (chưa bao gồm 10% thuế GTGT). Tuy nhiên, khi thủ kho kiểm kê hàng hóa để nhập kho thì phát hiện thiếu mất 20 kg thép không rõ lý do. Công ty sẽ chuyển khoản toàn bộ vào ngày 31 cuối tháng.

Nợ TK 156: 272.320.000 đ
Nợ TK 1381: 184.000 đ
Nợ TK 133: 27.250.400 đ
Có TK 331: 299.754.400 đ

Ngày 20/10/2016, sau khi hai công ty làm việc thì phát hiện nguyên nhân thiếu là do nhân viên bán hàng của Công ty XYZ cân thiếu hàng cho Công ty ABC tại kho.

–> Hai bên thỏa thuận bù hàng còn thiếu vào ngày hôm sau 21/10.

Nợ TK 156: 184.000 đ
Có TK 1381: 184.000 đ

Ví dụ 2: Công ty ABC trong tháng 8 có nhập 500 kg gạo từ Công ty XYZ. Giá trị của lô hàng là 5.000.000 đ (chưa bao gồm 10% thuế GTGT). Tiền trả ngay khi nhận hàng. Khi về kho, kiểm kê thấy 1 bao gạo bị thủng làm hao hụt 10 kg gạo. Chưa xác định được nguyên nhân do bên nào

Nợ TK 156: 4.900.000 đ
Nợ TK 1381: 100.000 đ
Nợ TK 1331: 500.000 đ
Có TK 111: 5.500.000 đ

Ngày 10/09, xác định được lỗi là do nhân viên vận chuyển của Công ty XYZ. Bên Công ty ABC yêu cầu hoàn trả bằng tiền, tính vào giá trị hàng của lần nhập sau.

Nợ TK 1388: 100.000 đ
Có TK 1381: 100.000 đ

Bài viết: “Cách xử lý hàng hóa thiếu chờ xử lý”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm: “Cách hạch toán và phân bổ chi phí mua hàng”

1. Hạch toán chi phí mua hàng (vận chuyển, bốc dỡ…)

Khi doanh nghiệp mua một hàng, phát sinh chi phí mua hàng, Kế toán tiến hành hạch toán khoản chi phí này vào giá trị hàng mua khi hàng về nhập kho:

Nợ TK 156, 152, 155, 211
Nợ TK 133
Có TK 111,112,131

2. Phân bổ chi phí mua hàng

Khi doanh nghiệp mua từ 2 mặt hàng trở lên, phát sinh chi phí mua hàng (vận chuyển, bốc dỡ cho các mặt hàng đó), kế toán cần: (1) Phân bổ chi phí mua hàng cho từng loại hàng mua; (2) hạch toán chi phí đó vào giá trị hàng mua nhập kho.

– Trường hợp doanh nghiệp phân bổ chi phí mua hàng theo tiêu thức trị giá mua.

Chi phí thu mua phân bổ cho hàng nhập kho = (Tổng chi phí thu mua hàng/Tổng giá trị hàng mua x Giá trị từng mặt hàng

Phân bổ chi phí mua hàng theo phương pháp này có giá trị mang tính chính xác cao, thích hợp trong trường hợp hàng nhập có chênh lệch giá trị lớn, nhưng tính toán phức tạp trong trường hợp số lượng nhập suất lớn.

– Trường hợp doanh nghiệp phân bổ chi phí mua hàng theo tiêu thức số lượng hàng mua.

Chi phí thu mua phân bổ cho hàng nhập kho = (Tổng chi phí thu mua hàng/Tổng số lượng hàng mua) x Số lượng từng mặt hàng

Phân bổ chi phí mua hàng theo phương pháp này tính toán dễ dàng nhưng cho kết quả mang tính chất tương đối vì chỉ phụ thuộc vào số lượng hàng nhập.
Thembinhluanketoan