Học kế toán thực hành tổng hợp - Cách xử lý và mức phạt kế toán cần biết khi mất hóa đơn đầu ra

cach-xu-ly-va-muc-phat-ke-toan-can-biet-khi-mat-hoa-don-dau-ra

Kế toán - Cách xử lý và mức phạt kế toán cần biết khi mất hóa đơn đầu ra

Cách xử lý và mức phạt kế toán cần biết khi mất hóa đơn đầu ra Việc kế toán không thể tránh khỏi việc làm mất hóa đơn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Vậy khi kế toán phát hiện ra việc làm mất hóa đơn tại doanh nghiệp thì kế toán cần phải làm gì để xử lí và mức phạt kế toán cần biết khi mất hóa đơn đầu ra. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách xử lí cũng như cung cấp cho bạn thông tin về mức phạt mà kế toán cần biết khi làm mất hóa đơn đầu ra.

cach-xu-ly-va-muc-phat-ke-toan-can-biet-khi-mat-hoa-don-dau-ra

Cách xử lý và mức phạt kế toán cần biết khi mất hóa đơn đầu ra

Cách xử lý và mức phạt kế toán cần biết khi mất hóa đơn đầu ra

I. Cách xử lý khi mất hóa đơn GTGT đầu ra

Hóa đơn GTGT đầu ra của doanh nghiệp nếu phát hiện bị mất (kể cả trường hợp chưa lập) thì kế toán phải làm thông báo mất hóa đơn với cơ quan thuế trong vòng 5 ngày kể từ ngày mất. Nếu ngày thứ 5 trùng với ngày nghỉ thì được lùi thời hạn nộp thông báo mất hóa đơn sang ngày làm việc đầu tiên sau ngày nghỉ đó.

Khi phát hiện việc mất, cháy, hỏng hóa đơn đầu ra (dù chưa lập hay đã lập) thì cách xử lý như sau:

– Lập báo cáo gửi lên cơ quan thuế quản lý trực tiếp (trong vòng 5 ngày kể từ ngày xảy ra mất, cháy, hỏng)

+ Mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn Mẫu số BC21/AC (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC).

+ Hoặc các bạn đăng nhập vào phần mềm HTKK –> chọn “Hóa đơn” -> Báo cáo mất, cháy, hỏng, hóa đơn (BC21/AC)

II. Mức phạt kế toán cần biết khi mất hóa đơn đầu ra

Kể từ ngày 01/8/2016 Theo Nghị định 49/2016/NĐ-CP: Mức phạt làm mất hóa đơn GTGT đầu ra sẽ từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000. Cụ thể như sau:

“g) Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn hoặc hóa đơn đã lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

Trường hợp người bán tìm lại được hóa đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền.”

** Lưu ý: Đây là mức phạt theo 1 lần làm báo cáo mất hóa đơn (1 lần làm báo cáo có thể mất nhiều hóa đơn). Nhưng nếu cơ quan thuế phát hiện ra việc bạn gộp nhiều lần lại để làm 1 lần báo cáo thì sẽ bị phạt theo từng lần làm mất.

** Lưu ý 1 số trường hợp sau:

– Nếu người bán làm mất, cháy, hỏng các liên hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ (nhưng người bán đã lập hoá đơn khác thay thế cho các hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ) thì bị phạt cảnh cáo.

– Nếu người bán tìm lại được hoá đơn đã mất khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì không bị phạt.

Bạn đang xem bài viết: Cách xử lý và mức phạt kế toán cần biết khi mất hóa đơn đầu ra

Các từ khóa liên quan: mất hóa đơn đầu vào chưa kê khai thuế, mức phạt mất hóa đơn, biên bản mất hóa đơn liên 2 đầu ra, người mua làm mất hóa đơn đỏ, mất hóa đơn đầu vào trong thời gian lưu trữ, khách hàng làm mất hóa đơn đỏ

Có thể bạn quan tâm:

Mua bán hóa đơn doanh nghiệp bị xử phạt như thế nào?

Tình trạng mua bán hoá đơn vẫn còn đang diễn ra tại một số nhỏ các doanh nghiệp và chưa được các cơ quan tổ chức quản lý một cách chặt chẽ hơn.

Căn cứ theo hướng dẫn của Tổng cục thuế và công văn số 11797/BTC- TCT ban hàng ngày 22/08/2014 của Bộ Tài chính có quy định cụ thể như sau:** Trường hợp hoá đơn đó phát sinh sau khi doanh nghiệp đã bỏ trốn.

** Trường hợp mua bán hoá đơn mà hoá đơn đó phát sinh khi doanh nghiệp bỏ trốn thì sẽ không được khấu trừ thuế GTGT đồng thời không được đưa vào chi phí được trừ khi xác nhận thuế thu nhập doanh nghiệp.

◊ Nếu kế toán chưa kê khai thì không được kê khai.

◊ Còn trường hợp đã kê khai thì phải kê khai điều chỉnh giảm thuế GTGT được khấu trừ và phải điều chỉnh lại tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (nhập vào chi tiêu B4 trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp).

** Trường hợp hoá đơn đó phát sinh trước khi doanh nghiệp bỏ trốn.

Với trường hợp hoá đơn phát sinh trước khi doanh nghiệp bỏ trốn và kế toán xác minh được đó là giao dịch thực thì vẫn được khấu trừ thuế GTGT như bình thường và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Có các cách chứng minh giao dịch thật như sau:

◊ Về xuất khẩu hàng hoá:

Chứng minh xuất trình những giấy tờ liên quan như: tờ khai hải quan có dấu xác nhận thực xuất của cơ quan hải quan, vận đơn nếu có hay chứng từ thanh toán qua ngân hàng…

◊ Về thanh toán:

Để chứng minh giao dịch thật có thể đưa ra một số dẫn chứng cụ thể như: ngân hàng giao dịch, đối tượng thực hiện nộp tiền vào tài khoản để giao dịch mua bán hàng hoá đó, số lần thực hiện giao dịch hay hình thức thanh toán, các loại chứng từ thanh toán.

◊ Về hàng hoá:

Có thể chứng minh bằng những giấy tờ, hoá đơn cụ thể như: hợp đồng mua bán hàng hoá, hình thức giao nhận hàng hay địa điểm giao nhận hàng, phương thức vận chuyển, chi phí vận chuyển. Hay chứng minh được nguồn gốc hay chủ sở hữu hàng hoá

 
Thembinhluanketoan