Học kế toán thực hành tổng hợp - » Cảm nhận học viên Băng TâmHọc kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Cảm nhận học viên Băng Tâm

nguyenthibangtamhinhcoanh

Hình ảnh: Cảm nhận học viên

Cảm nhận học viên Băng Tâm sau khóa học kế toán thực hành tổng hợp 

Đánh giá

  • Tiếp thu được nhiều kiến thức thực tế trong doanh nghiệp10
  • Biết cách nhận biết và xử lý hóa đơn nhanh chóng10
  • Thực hành trên phần mềm kế toán EXCEL, MISA , HTKK... Lên báo cáo tài chính, Lập báo cáo thuế, quyết toán...10
  • Hướng dẫn xử lý các tình huống kế toán thuế trong doanh nghiệp10
  • Luôn được cập nhật kiến thức kế toán, mỗi khi có thay đổi qua hệ thống quản lý học viên của trung tâm10
  • 10

    Score

    Đánh giá của học viênThembinhluanketoan