Học kế toán thực hành tổng hợp - » Cảm nhận sau khóa học kế toán thực hành của bạn Võ Thị Tú DuyênHọc kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Cảm nhận sau khóa học kế toán thực hành của bạn Võ Thị Tú Duyên

Cảm nhận sau khóa học kế toán thực hành của bạn Võ Thị Tú Duyên
vo-thi-tu-duyen

Qua thời gian học tại trung tâm em có cảm nhận như sau:

– Về mặt kiến thức: thầy cô và các anh chị đã tận tình chỉ nên bảo em cũng có điều kiện biết thêm nhiều kiến thức mới

– Về mặt kinh nghiệm: qua thơi gian học em cũng thấy mình tích lũy được một số kinh nghiệm cơ bản

Đánh giá

  • Tiếp thu được nhiều kiến thức thực tế trong doanh nghiệp10
  • Thực hành trên phần mềm kế toán EXCEL, MISA , HTKK... Lên báo cáo tài chính, Lập báo cáo thuế, quyết toán...10
  • Hướng dẫn xử lý các tình huống kế toán thuế trong doanh nghiệp10
  • Biết cách nhận biết và xử lý hóa đơn nhanh chóng10
  • Luôn được cập nhật kiến thức kế toán, mỗi khi có thay đổi qua hệ thống quản lý học viên của trung tâm10
  • 10

    Score

    - Về mặt kiến thức: thầy cô và các anh chị đã tận tình chỉ nên bảo em cũng có điều kiện biết thêm nhiều kiến thức mới - Về mặt kinh nghiệm: qua thơi gian học em cũng thấy mình tích lũy được một số kinh nghiệm cơ bảnThembinhluanketoan