Học kế toán thực hành tổng hợp - Chi phí quảng cáo trên mạng xã hội có được tính vào chi phí hợp lý? - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Chi phí quảng cáo trên mạng xã hội có được tính vào chi phí hợp lý?

Chi phí quảng cáo trên mạng xã hội có được tính vào chi phí hợp lý? Các dịch vụ quảng cáo trên facebook, fanpage, google, youtube,… có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hay không và thủ tục như thế nào? sẽ được giải đáp trong bài viết sau, các bạn tham khảo nhé.

chi-phi-quang-cao-tren-mang-xa-hoi-co-duoc-tinh-vao-chi-phi-hop-ly2

Hình ảnh: Chi phí quảng cáo trên mạng xã hội có được tính vào chi phí hợp lý?

1. Chi phí quảng cáo trên mạng có tính được vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN hay không?

Được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chiụ thuế TNDN nếu:

  • có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp
  • có đủ chứng từ hoặc hoá đơn hợp pháp.

2. Hồ sơ gồm những gì để được tính vào chi phí?

• Đối với các nhà mạng/nhà quảng cáo đăng ký trong nước:

+ Hợp đồng chào hàng – chấp nhận hoặc đặt hàng qua email hay phương thức phù hợp với Luật Thương mại, Luật Giao dịch điện tử, Luật công nghệ thông tin;

+ Hoá đơn GTGT

+ Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (tổng trị giá hoá đơn từ 20 triệu đồng/lần trở lên).

• Đối với các nhà mạng/nhà quảng cáo quốc tế (không đăng ký thuế tại Việt Nam):

Theo đó nếu khách hàng có nhu cầu quảng cáo chấp nhận các quy định về thời gian, phương thức, mức tiền chấp nhận thanh toán qua thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng,… thì dịch vụ đó được thực hiện.

==> Bộ chứng từ cần thiết để DN được tính vào chi phí được trừ có thể bao gồm:

+ Quy chế của đơn vị về việc mua các dịch vụ qua mạng, trong đó có quảng cáo phù hợp với các Luật của Việt Nam (như nêu trên);

+ Đề xuất bằng văn bản của bộ phận kinh doanh cần quảng cáo với cấp trên, kèm theo bản in các điều khoản mà nhà mạng/trang quảng cáo đó đưa ra (giá cả, phương thức quảng cáo, cách trả tiền, thời gian quảng cáo,…) được Lãnh đạo Doanh nghiệp phê duyệt.

+ Báo cáo nghiệm thu hoặc chứng từ chứng minh rằng yêu cầu quảng cáo của Doanh nghiệp đã được thực hiện theo như đề xuất trên;

+ Chứng từ thanh toán: Sao kê ngân hàng kèm uỷ nhiệm chi, séc,… của Doanh nghiệp chứng minh việc doanh nghiệp thanh toán tiền trả cho trang quảng cáo;

+ Tờ khai và chứng từ nộp thuế nhà thầu nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC và Thông tư 78/2014/TT-BTC

Bài viết: “Chi phí quảng cáo trên mạng xã hội có được tính vào chi phí hợp lý?”

Có thể bạn quan tâm: “Luật số: 10/2012/QH13 – Bộ luật lao động”

Trích đoạn Bộ luật lao động

“Điều 23. Nội dung hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;
b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;
c) Công việc và địa điểm làm việc;
d) Thời hạn của hợp đồng lao động;
đ) Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;
e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;
g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;
i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;
k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

2. Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật, thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp người lao động vi phạm.

3. Đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì tùy theo loại công việc mà hai bên có thể giảm một số nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động và thỏa thuận bổ sung nội dung về phương thức giải quyết trong trường hợp thực hiện hợp đồng chịu ảnh hưởng của thiên tai, hoả hoạn, thời tiết.

4. Nội dung của hợp đồng lao động đối với người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước do Chính phủ quy định.

*** DOWNLOAD:  Bộ Luật lao động: (tải tại đây)
Thembinhluanketoan