Học kế toán thực hành tổng hợp - Chi phí vé máy bay thanh toán bằng thẻ ATM cá nhân có được tính thuế TNDN? - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Chi phí vé máy bay thanh toán bằng thẻ ATM cá nhân có được tính thuế TNDN?

Chi phí vé máy bay thanh toán bằng thẻ ATM cá nhân có được tính thuế TNDN ?
chi-phi-ve-may-bay

Theo Công văn số 3997/TCT-DNL thì Chi phí vé máy bay  thanh toán bằng thẻ ATM của cá nhân là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN nếu có  đủ những chứng từ sau:

– Vé máy bay

– Thẻ lên máy bay (trường hợp thu hồi được thẻ)

– Lệnh điều động người lao động đi công tác

– Ghi cụ thể trong nội quy doanh nghiệp cho phép người lao động thanh toán công tác phí bằng thẻ cá nhân

– Chứng từ thanh toán tiền vé của doanh nghiệp cho cá nhân mua vé kèm theo chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của cá nhân tham gia hành trình vận chuyển.

 

Bài viết: ” Chi phí vé máy bay thanh toán bằng thẻ ATM cá nhân có được tính thuế TNDN? “
Thembinhluanketoan