Học kế toán thực hành tổng hợp - CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ - Học kế toán thực hành tổng hợp


Lich hoc ke toan
Ketoan1
KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH (06,08,11,14,17,19/09/2017)
KHÓA KẾ TOÁN SƠ CẤP/CĂN BẢN (25,26/09/2017)
KHÓA KẾ TOÁN THUẾ VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH (28,29/09/2017)
KHÓA HỌC THỰC HÀNH TRÊN EXCEL, MISA, FAST, BRAVO (28,29/09/2017) DẠY KÈM KẾ TOÁN TẠI NHÀ THEO YÊU CẦU  (Hằng ngày)
ketoan2
KHÓA HỌC KẾ TOÁN TRONG DN THƯƠNG MẠI  ( 05,06/09/2017)
KHÓA KẾ TOÁN DN SẢN XUẤT-TÍNH GIÁ THÀNH  (12,13/09/2017)
KHOÁ KẾ TOÁN DN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH  (19,20/09/2017)
KHÓA HỌC KẾ TOÁN DÀNH CHO CHỦ DN  (25,26/09/2017)
HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH QUA INTERNET/ TẠI NHÀ  (Hằng tuần)

Điều lệ bảo mật

“Học kế toán thực hành HCM ” luôn coi quyền riêng tư và bảo mật là một trách nhiệm, đồng thời nỗ lực gây dựng một tiêu chuẩn về bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật . Khi đăng ký tài khoản, người dùng sẽ cần cung cấp những thông tin cá nhân khác nhau. “Học kế toán thực hành HCM ” sẽ xử lý những thông tin này của người dùng với một thái độ nghiêm túc nhất để nâng cao chất lượng dịch vụ.
“Học kế toán thực hành HCM ” coi trọng việc bảo mật thông tin người dùng. Bản điều lệ quyền riêng tư và bảo mật (dưới đây sẽ gọi tắt là Điều lệ bảo mật) này được dùng để thông tin đến người dùng biết, khi sử dụng đăng ký ứng dụng qua Apps.

Dữ liệu liên lạc thương mại

Chúng tôi thu thập mọi dữ liệu về email và thông tin Khi bạn nhấn vào ứng dụng . Chúng tôi sẽ đảm bảo việc sử dụng những dữ liệu này một cách an toàn và đúng mục đích.
Sử dụng thông tin

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng những thông tin cá nhân của bạn cho những mục đích như được miêu tả dưới đây, trừ khi nhận được sự đồng ý của bạn về những hình thức sử dụng khác, dù là tại thời điểm những thông tin này được thu thập từ bạn hoặc qua những dạng cho phép khác từ bạn:
1. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng những thông tin cá nhân để gửi những thông tin hữu ích
2. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng những thông tin cá nhân để gửi email định kỳ tới bạn, ví dụ như thông tin cập nhật hoặc thông báo về những chương trình khuyến mại của chúng tôi.
3. Chúng tôi có thể sẽ tiết lộ những thông tin cá nhân khi được có yêu cầu về luật hoặc những quy trình hợp pháp.
4. Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin cá nhân để phục vụ cho việc điều tra những tình nghi về gian lận, quấy rối hoặc những vi phạm khác về luật, quy định hoặc điều lệ, điều khoản sử dụng hoặc chính sách của trang web.

Lựa chọn huỷ bỏ hoặc chỉnh sửa

Bạn có thể bỏ theo đõi chúng tôi tại Mục Applications đã đăng nhập bằng Facebook .

THÔNG BÁO VỀ CÁC THAY ĐỔI

Chính Sách Về Quyền Riêng Tư  này có thể được sửa đổi vào từng thời điểm. Nếu chúng tôi sẽ cập nhật các thay đổi đó trên trang web này tại địa chỉ https://hocketoanthuchanhhcm.com/chinh-sach-bao-mat-va-quyen-rieng-tu . Bạn có thể vào trang web này thường xuyên để đọc bản cập nhật mới nhất của Chính Sách Về Quyền Riêng Tư của chúng tôi

huong-dan-thu-tuc-lam-ho-so-che-do-thai-san-2018

Thủ tục làm hồ sơ chế độ thai sản 2018

Thủ tục làm hồ sơ chế độ thai sản  Chế độ thai sản không chỉ áp dụng khi bà mẹ sinh mà là từ ngày đầu tiên biết mình có...

cach-xu-ly-khi-lam-sai-bao-cao-tinh-hinh-su-dung-hoa-don

Cách xử lý khi làm sai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Cách xử lý khi làm sai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Khi phát hiện sai sót trong quá trình làm báo cáo sử dụng hóa đơn thì doanh...

thu-tuc-thong-bao-phat-hanh-hoa-don-lan-1-va-tu-lan-2-tro-di

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn lần 1 và từ lần 2 trở đi

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn lần 1 và từ lần 2 trở đi Khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ, doanh nghiệp...

Cách-đăng-ký-mã-số-thuế-cá-nhân-cho-nhân-viên

Cách đăng ký mã số thuế cá nhân cho nhân viên

Cách đăng ký mã số thuế cá nhân cho nhân viên Nếu muốn được giảm trừ gia cảnh thì người nộp thuế phải có MST cá nhân. Bài viết...

cach-dang-ky-ma-so-thue-ca-nhan-cho-nhan-vien-nhu-the-nao

Cách đăng ký mã số thuế cá nhân cho nhân viên như thế nào?

Cách đăng ký mã số thuế cá nhân cho nhân viên như thế nào? Đây là một trong nhiều câu hỏi của nhiều bạn kế toán mới ra trường....

cach-dang-ky-nguoi-phu-thuoc-giam-tru-gia-canh-nam-2018

Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2018

Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2018 Theo hướng dẫn của Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, người nộp thuế...

cach-tinh-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-tam-tinh-theo-quy-va-cuoi-nam

Cách tính thuế TNDN tạm tính theo quý và cuối năm

Cách tính thuế TNDN tạm tính theo quý và cuối năm Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý là khoản thuế phát sinh trong quý mà DN phải...

cach-chuyen-lo-tren-to-khai-quyet-toan-thue-thu-nhap-doanh-nghiep

Cách chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Cách chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Muốn làm được phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN trên phần mềm HTKK,...

muc-thue-suat-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-qua-cac-nam-va-cach-tinh-thue-suat

Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp qua các năm và cách tính thuế suất

Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp qua các năm và cách tính thuế suất Để xác định được thuế thu nhập doanh nghiệp phải...

huong-dan-cach-ke-khai-dieu-chinh-bo-sung-thue-gtgt

Hướng dẫn cách kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT

Hướng dẫn cách kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT Chỉ khi phát hiện có sai sót thì việc kê khai, điều chỉnh bổ sung thuế GTGT mới...