Học kế toán thực hành tổng hợp - Chính sách Quyền Riêng Tư và Chi tiết ứng dụng Gia Sư Kế Toán Trưởng - Tin Tức - Học kế toán thực hành tổng hợp

Chính sách Quyền Riêng Tư và Chi tiết ứng dụng Gia Sư Kế Toán Trưởng – Tin Tức

Chính sách Quyền Riêng Tư và Chi tiết ứng dụng Gia Sư Kế Toán Trưởng – Tin Tức

Gia Sư Kế Toán Trưởng – Tin Tức là 1 ứng dụng Facebook của Trung Tâm Gia Sư Kế Toán Trưởng nhằm giúp người dùng, học viên tiếp cận thông tin học kế toán đa dạng hơn, thông tin các khóa học chính xác và mới nhất.

– Bằng việc  chấp nhận quyền ứng dụng, Bạn xác nhận rằng Bạn đã đọc và hiểu Chính sách về Quyền riêng tư này, nguyên tắc thu thập và xử lý thông tin được trình bày trong đó.

– Chính sách về Quyền riêng tư được cập nhật lần cuối vào ngày 19 tháng 12 năm 2017. Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách này tại các thời điểm khác nhau, do đó vui lòng kiểm tra thường xuyên để nắm rõ mọi cập nhật.
1. Chính sách Quyền Riêng Tư:
– Ứng dụng chỉ cần các thông tin cơ bản mà người dùng Facebook cung cấp như Họ Tên, ID người dùng, giới tính, Email, ngày tháng năm sinh.
– Không yêu cầu các quyền quá sâu của người dùng Facebook tránh spam, ảnh hưởng người dùng như: đăng lên trang cá nhân, tag bạn bè, số điện thoại, …
– Ứng dụng chỉ nhằm mục đích cung cấp những dịch vụ có ích, nên chỉ cần thông tin cơ bản từ Facebook để lưu trữ 1 cách tự nhiên, không xâm hại người dùng Facebook.
2. Chi tiết ứng dụng:
– Ứng dụng “Gia Sư Kế Toán Trưởng – Tin Tức cho phép người dùng trải nghiệm tốt hơn và được trả lời tin nhắn nhanh hơn và Phục vụ cho quá trình nhận tin tức kế toán nhanh
– Thông báo với bạn vềtin tức kế toán mới ( nếu có).
– Cá nhân hóa nội dung và trải nghiệm của bạn trên các trang web và Ứng Dụng
– Tối ưu hóa, cải thiện các sản phẩm, dịch vụ và các hoạt động

3. Bảo vệ và bảo mật dữ liệu:
– Việc bảo vệ, toàn vẹn và bảo mật của thông tin cá nhân của bạn là điều quan trọng nhất đối với Gia Sư Kế Toán Trưởng. Gia Sư Kế Toán Trưởng có các biện pháp an ninh nghiêm ngặt được thiết kế để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi sự truy cập, tiết lộ, sử dụng và sửa đổi trái phép.