Học kế toán thực hành tổng hợp - Công tác phí của giám đốc có được trừ khi tính thuế TNDN không? - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Công tác phí của giám đốc có được trừ khi tính thuế TNDN không?

Công tác phí của giám đốc có được trừ khi tính thuế TNDN không? Để các khoản công tác phí của giám đốc là hợp lý, thì doanh nghiệp cần những chứng từ gì? Kế toán cần lưu ý những gì về khoản chi phí này? Các bạn tham khảo bài viết dưới đây nhé.

Công tác ph của giám đốc có được trừ khi tính thuế TNDN không

Hình ảnh: Công tác phí của giám đốc có được trừ khi tính thuế TNDN không?

1. Công tác phí của giám đốc công ty TNHH một thành viên hoặc doanh nghiệp tư nhân có được trừ khi tính thuế TNDN không?

Căn cứ theo khoản 1 điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC về chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì khoản công tác phí của giám đốc Công ty TNHH một thành viên hoặc giám đốc doanh nghiệp tư nhân (ví dụ: vé máy bay, chi phí phòng nghỉ, chi phí ăn uống…) phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng đủ các điều kiện tại khoản 1 điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC.

2. Bộ chứng từ công tác phí đầy đủ

Để các khoản công tác phí của giám đốc là hợp lý, thì doanh nghiệp cần đầy đủ bộ chứng từ sau:

– Quyết định cử đi công tác (hoặc giấy điều động đi công tác): Trong đó, ghi rõ tên cán bộ được cử đi, nội dung, thời gian, phương tiện.

– Giấy đi đường có xác nhận nơi đi và nơi đến (có thể là công ty cử đến công ty đối tác cử đến làm việc hoặc xác nhận của khách sạn nghỉ); ngày đi, ngày về.

– Hóa đơn, chứng từ chứng minh việc di chuyển: vé máy bay, vé tàu xe, hóa đơn phòng nghỉ, hóa đơn taxi,….

3. Lưu ý về mức chi công tác phí

– Mức chi công tác phí 1 ngày (chi sinh hoạt): Trong nước không quá 400.000 đồng/người/ngày.

– Nếu doanh nghiệp thanh toán chi phí đi lại đến nơi công tác và về theo hình thức khoán (áp dụng theo thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/07/2010) như sau:

  • Quy định: nhân viên tự túc phương tiện đi lại,
  • Chi phí khoán: = số km thực đi x đơn giá khoán/km (áp dụng theo quy định hoặc quy chế nội bộ của Doanh nghiệp, hợp lý về giá xăng, dầu từng thời điểm),
  • Giấy đi đường,
  • Bảng kê độ dài quãng đường đi công tác có phê duyệt của Ban Giám đốc Công ty,

– Trường hợp doanh nghiệp thanh toán tiền thuê phòng nghỉ theo hình thức khoán (áp dụng theo thông tư 97/2010/TT-BTC ngày 06/07/2010):

  • Nơi đến công tác ở quận thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ, thành phố Đà Nẵng và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh. Mức khoán tối đa không quá 350.000 đồng/ngày/người;
  • Nơi đến công tác tại huyện thuộc các thành phố trực thuộc trung ương, tại thị xã, thành phố còn lại thuộc tỉnh: tối đa không quá 250.000 đồng/ngày/người;
  • Nơi đến công tác tại các vùng còn lại: tối đa không quá 200.000 đồng/ngày/người;
  • Đối với chi phí vé máy bay: Nếu thanh toán bằng tiền mặt phải có cuống vé (thẻ lên máy bay); nếu thanh toán bằng chuyển khoản thì chỉ cần giấy điều động đi công tác, quy chế doanh nghiệp, hóa đơn.

Bài viết: “Công tác phí của giám đốc có được trừ khi tính thuế TNDN không?”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm:

Chi phí xăng xe ô tô đi mượn có tính vào chi phí hợp lý

 
Thembinhluanketoan