Học kế toán thực hành tổng hợp - Công văn hướng dẫn luật thuế xuất nhập khẩu 2016 - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Công văn hướng dẫn luật thuế xuất nhập khẩu 2016

Công văn hướng dẫn luật thuế xuất nhập khẩu 2016. Bộ Tài chính ban hành Công văn số 12166/BTC-TCHQ gửi các cục Hải quan tỉnh, thành phố ngày 31/08/2016 hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định của luật xuất khẩu, nhập khẩu số 107/2016/QH13 với nội dung như sau.

Công văn số 12166

Hình ảnh: Công văn số 12166/BTC-TCHQ

Tóm tắt nội dung công văn:

1. Miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công

2. Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu

3. Miễn thuế đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập trong thời hạn nhất định

4. Xác định dự án sản xuất sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng dưới 51% giá thành sản phẩm

5. Miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm; hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo dục; hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng sử dụng trực tiếp cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, thực hiện theo quy định tại khoản 18, khoản 20, khoản 21 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

6. Miễn thuế đối với phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

7. Miễn thuế hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền

8. Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa không nhằm mục đích thương mại

9. Miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp đặc biệt

10. Miễn thuế đối với hàng hóa có trị giá tối thiểu

11. Thời hạn nộp thuế, bảo lãnh, đặt cọc số tiền thuế phải nộp

12. Đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất thuộc tờ khai hải quan trước ngày 01/9/2016

*** DOWNLOAD: Công văn số 12166/BTC-TCHQ (tải tại đây)

Bài viết: “Công văn hướng dẫn luật thuế xuất nhập khẩu 2016”

Có thể bạn quan tâm: “Biểu thuế Xuất nhập khẩu áp dụng từ ngày 01/09/2016”

Ngày 01/09/2016 Chính phủ ban hành Nghị định 122/2016/NĐ-CP.
Nghị định này ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp và thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Ban hành kèm theo Nghị định này:
1. Phụ lục I – Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế.
2. Phụ lục II – Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.
3. Phụ lục III – Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp đối với mặt hàng xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe), đã qua sử dụng.
4. Phụ lục IV – Danh mục hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan đối với các mặt hàng thuộc diện áp dụng hạn ngạch thuế quan.

Đối với xe ô tô đã qua sử dụng:

– Nếu thuộc loại từ 9 chỗ ngồi trở xuống có dung tích xi lanh dưới 1.500cc hoặc từ 10 – 15 chỗ ngồi thì áp dụng mức thuế nhập khẩu tuyệt đối theo Phụ lục III Nghị định này;

– Nếu dưới 9 chỗ ngồi nhưng có dung tích xi lanh từ 1.500cc trở lên thì áp dụng mức thuế nhập khẩu hỗn hợp theo Phụ lục III Nghị định này;

– Trường hợp là xe từ 16 chỗ trở lên hoặc xe tải không quá 5 tấn thì áp dụng mức thuế là 150%;

– Các xe ô tô loại khác áp dụng mức thuế bằng 1,5 lần xe ô tô mới cùng chủng loại (Điều 7, Nghị định 122/2016/NĐ-CP).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2016.

 
Thembinhluanketoan