Học kế toán thực hành tổng hợp - Đề thi nguyên lý kế toán có lời giải

Kế toán - Đề thi nguyên lý kế toán có lời giải theo thông tư 200

Đề thi nguyên lý kế toán có lời giải theo thông tư 200 , Tại công ABC có các nghiệp vụ phát sinh như sau  Năm: 2015

1.Ngày 08/05/2014 Thanh toán tiền mua hàng của kỳ trước cho công ty TNHH Mạnh Hùng (là khách hàng) qua chuyển khoản ngân hàng: 50.000.000đ

Nợ TK 1121: 50.000.000đ
Có TK 131 : 50.000.000đ

2. Ngày 10/05/2014, mua IPHONE 5S của Công ty TNHH TM DV Hải Nam, số lượng: 20 chiếc. Giá mua chưa thuế: 11.000.000đ/chiếc, thuế GTGT 10%. Chuyển khoản thanh toán trước cho Công ty Hải Nam: 150.000.000đ, số còn lại chưa thanh toán. chi phí vân chuyển: 2.200.000đ đã thanh toán tiền mặt.

Nợ TK 156IP : 222.000.000
Nợ TK 1331 :   22.200.000
Có TK 331:      92.000.000

Có TK 1121 : 150.000.000
Có TK 1111:      2.200.000

Đề thi nguyên lý kế toán có lời giải

Đề thi nguyên lý kế toán có lời giải

3. Ngày 15/05/2014 Công ty chuyển khoản trả nợ cho Công ty Hải Nam (Nhà Cung cấp) số tiền: 92.000.000 đồng.
Nợ TK 331: 92.000.000
Có TK 1121: 92.000.000

4. Ngày 16/05/2014 Rút Tiền gửi Ngân hàng về Nhập Quỹ Tiền Mặt, số tiền: 200.000.000 đồng.
Nợ TK 1111: 200.000.000
Có TK 1121 : 200.000.000

5. Ngày 20/05/2014 Công ty phải Nộp Thuế GTGT đầu ra số tiền: 50.000.000 đồng, nộp bằng tiền mặt.
Nợ TK 33311: 50.000.000
Có TK 1111: 50.000.000

6. Ngày 25/05/2014 Bán hàng cho Công ty Cát Tường, 10 máy tính ACER, đơn giá 8.000.000đ/chiếc. Đơn giá trên là chưa có thuế GTGT 10%. Công ty Cát Tường thanh toán qua ngân hàng.

a. Nợ TK 632 : 50.500.000
Có TK 156AC: 50.500.000

Nợ TK 131 : 88.000.000
Có TK 5111 :  80.000.000 (10 chiếc x 8.000.000đ/chiếc)
Có TK 3331 :    8.000.000

c. Nợ TK 1121 : 88.000.000
Có TK 131 : 88.000.000

7. Ngày 30/05/2014
– Thanh toán tiền lương cho bộ phận nhân bán hàng bằng Tiền mặt số tiền: 60.000.000
– Thanh toán tiền lương cho bộ phận quản lý bằng Tiền mặt số tiền: 50.000.000
a. Tiền lương phải thanh toán

Nợ TK  6421 : 60.000.000
Nợ TK  6422 : 50.000.000
Có TK 334 : 110.000.000
b. Chi tiền mặt trả lương
Nợ TK 334 : 110.000.000
Có TK 1111: 110.000.000
Một số nghiệp vụ trong Đề thi nguyên lý kế toán có lời giải .
Thembinhluanketoan