Học kế toán thực hành tổng hợp - Điều Khoản Dich Vụ - Học kế toán thực hành tổng hợp

Điều Khoản Dich Vụ

Điều Khoản Dịch Vụ

Ứng dụng ” Gia Sư Kế Toán Trưởng – Tin Tức” được xây dựng và phát triển nhằm mang đến cho các bạn kế toán một ứng dụng cập nhật tin tức kế toán mới nhất.

Trước khi đăng ký và sử dụng ứng dụng “Gia Sư Kế Toán Trưởng – Tin Tức”, Quý Khách Hàng vui lòng đọc kỹ các điều kiện và điều khoản bên dưới.
– Chấp nhận cho phép Ứng dụng lấy các thông tin cơ bản mà người dùng Facebook cung cấp như Họ Tên, ID người dùng, giới tính, Email, ngày tháng năm sinh.
– Chấp nhận, nhận thông báo, tin nhắn khi có tin tức kế toán mới.