Học kế toán thực hành tổng hợp - Download trọn bộ tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán viên - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Download trọn bộ tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán viên

Download trọn bộ tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán viên. Căn cứ vào  qui định tại Luật Kế toán số 88/2015/QH13 và Luật kiểm toán độc lập. Cá nhân và đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán phải có chứng chỉ hành nghề kế toán,  hoặc chứng chỉ kiểm toán viên thông qua kỳ thi tuyển hàng năm do Bộ Tài chính tổ chức.

Xem thêm: Hồ sơ dự thi lấy chứng chỉ hành nghề kế toán và kiểm toán viên

Các bạn muốn Download trọn bộ tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán viên thì Chat trực tiếp với tư vấn viên để nhận được file

Download trọn bộ tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán viên

Hình ảnh: Download trọn bộ tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán viên

A. Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2012 quy định về việc thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán.

B. Tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề kế toán: gồm có 4 chuyên đề sau:

1.  Pháp luật về kinh tế và luật Doanh nghiệp
2. Tài chính và quản lý tài chính nâng cao
3. Thuế và quản lý thuế nâng cao
4. Kế toán tài chính và kế toán quản trị nâng cao

C. Tài liệu ôn thi chứng chỉ kiểm toán viên:

Ngoài 4 môn thi được nêu trong 4 chuyên đề kể trên như thí sinh dự thi chứng chỉ hành nghề kế toán, thì người dự thi chứng chỉ Kiểm toán viên còn có thêm 3 chuyên đề sau:
1.  Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo nâng cao
2. Phân tích hoạt động tài chính nâng cao
3. Ngoại ngữ

Bài viết: “Download trọn bộ tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán viên”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm: “Hạch toán Chi phí nhân công trong xây dựng”

+ Trường hợp 01: Nếu là giao khoán nhân công cho công ty khác (pháp nhân) thực hiện thì: hợp đồng giao khoán, biên bản nghiệm thu & xác nhận khối lượng + thanh lý + chứng từ thanh toán + hóa đơn thuế GTGT

– Không phải làm quyết toán thuế TNCN, ko phải lo bất kỳ 1 thủ tục nào liên qua đến bảo hiểm

– Hạch toán: Nợ TK154*,622,621,1331/ Có TK 331 tùy theo thực tế để hạch toán cho phù hợp

+ Trường hợp 02: Nếu là giao khoán nhân công cho tổ đội thi công và 1 cá nhân làm đại diện nhóm ký với công ty (không có tư cách pháp nhân): hợp đồng giao khoán, biên bản nghiệm thu & xác nhận khối lượng + chứng minh nhân dân + chứng từ thanh toán+……+ Hóa đơn bán hàng thông thường do thuế cấp

– Không phải làm quyết toán thuế TNCN, ko phải lo bất kỳ 1 thủ tục nào liên qua đến bảo hiểm, không cần làm hợp đồng lao động với cá nhân nào thuộc tổ đội nhóm này

– Hạch toán: Nợ TK 154*,622,621/Có TK 331
Thembinhluanketoan