Học kế toán thực hành tổng hợp - Download trọn bộ tài liệu về quy chế công ty - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Download trọn bộ tài liệu về quy chế công ty

Download trọn bộ tài liệu về quy chế công ty. Nếu bạn may mắn, làm việc trong những công ty lớn, bạn sẽ thấy công ty có rất nhiều quy chế, như: Quy chế tài chính, quy chế lương, quy chế thưởng, quy chế công tác phí, định mức sử dụng văn phòng phẩm, bảo hộ lao động, quy trình thanh toán, tạm ứng,…. Những quy chế này sẽ được xây dựng từ ban đầu, để áp dụng cho doanh nghiệp. Nhưng, nếu bạn làm việc cho những công ty nhỏ, thì có thể bạn sẽ không nhìn thấy các quy chế này nó mặt mũi như thế nào. Hoặc là bạn sẽ là người đi xây dựng nó.

Để tải toàn bộ File “Tài liệu về quy chế công ty” này về, các bạn Chat trực tiếp với tư vấn viên để xin link download về nhé nhé.

Download trọn bộ tài liệu về quy chế công ty

Hình ảnh: Download trọn bộ tài liệu về quy chế công ty

File tổng hợp bao gồm:

1. Quy chế lương
2. Quy chế thưởng
3. Quy chế tạm ứng, thanh toán
4. Quy chế văn phòng phẩm, bảo hộ lao động, xăng xe
5. Quy chế về công tác phí
6. Quy chế tài chính
7. Văn bản thuế liên quan
8. Điều lệ công ty
9. Hướng dẫn soạn thảo văn bản theo chuẩn văn thư
10. Mẫu bìa đẹp

Nguồn: ICTVN

Bài viết: “Download trọn bộ tài liệu về quy chế công ty”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm: Hỏi – Đáp về BHXH
Thembinhluanketoan