Học kế toán thực hành tổng hợp - File Excel phân tích báo cáo tài chính - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - File Excel phân tích báo cáo tài chính

File Excel phân tích báo cáo tài chính. Đây là File excel mẫu giúp các bạn dễ hình dung cách lên bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh,… từ đó tổng hợp các chỉ tiêu và so sánh trong các loại hình doanh nghiệp xây dựng; công nghiệp; nông, lâm, ngư nghiệp; thương mại, dịch vụ.

Để tải File này về các bạn Chat trực tiếp với tư vấn viên để xin link download về nhé.

file-excel-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-theo-nganh

Hình ảnh: File Excel phân tích báo cáo tài chính mẫu theo ngành

Đề sử dụng file, đầu tiên các bạn nhập số liệu của bảng cân đối kế toán và báo cáo lãi lỗ như hình dưới

11

Nhập dữ liệu vào phần báo cáo lãi lỗ

22

Sau đó xem kết quả các chỉ số tài chính và so sánh với các ngành nghề

33

Nguồn: ketoangiathanh

Bài viết: “File Excel phân tích báo cáo tài chính”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: “Người nước ngoài vừa có lương tại Việt Nam, vừa có lương tại nước ngoài thì khai thuế TNCN thế nào?”

Căn cứ quy định:
– Điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC
– Khoản 4 Điều 7 Thông tư số 111/2013/TT-BTC
– Điểm a.2 Khoản 2 Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC

Theo đó:

– Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ nước ngoài thì thực hiện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quý.

– Trường hợp cá nhân người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được nhận một phần thu nhập tại Việt Nam và một phần thu nhập từ nước ngoài thì tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm kê khai và nộp thuế TNCN đối với phần thu nhập được nhận tại Việt Nam, còn phần thu nhập ở nước ngoài thì cá nhân phải trực tiếp kê khai nộp thuế TNCN.

– Trường hợp cá nhân người nước ngoài nêu trên nhận thu nhập không bao gồm thuế thì phải quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế:

Thu nhập làm căn cứ quy đổi = Thu nhập thực nhận + Các khoản trả thay – Các khoản giảm trừ

– Trường hợp tổ chức trả thu nhập thực hiện chính sách cân bằng thuế có khấu trừ thuế giả định trước khi trả thu nhập cho người lao động và nộp thay thuế TNCN theo thực tế phát sinh cho người lao động thì thu nhập làm căn cứ để quy đổi thành thu nhập tính thuế không gồm tiền thuế giả định đã khấu trừ.
Thembinhluanketoan