Học kế toán thực hành tổng hợp - File Excel tính tiền lương làm thêm giờ - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - File Excel tính tiền lương làm thêm giờ

File Excel tính tiền lương làm thêm giờ. Để giúp kế toán tiết kiệm thời gian công sức và tránh nhiều sai sót trong tính toán, bài viết dưới đây chia sẻ cho các bạn File excel tính tiền lương làm thêm giờ, ngày thường, ngày nghỉ, lễ, tết, tiền lương làm thêm vào ban đêm, làm lương làm thêm giờ.

>>> Để download File này về, các bạn Chat trưc tiếp với tư vấn viên để xin link tải về nhé.

File Excel tính tiền lương làm thêm giờ

Hình ảnh: File Excel tính tiền lương làm thêm giờ

Lưu ý khi sử dụng:

– Chỉ cần nhập số tiền lương 01 giờ làm việc của ngày bình thường vào ô màu vàng thì sẽ hiện ra kết quả tương ứng.

– Ở trên chỉ là mức lương tối thiểu mà người sử dụng lao động trả cho người lao động; bởi vậy, người sử dụng lao động có thể trả ở mức cao hơn.

– File này được lập dựa trên Điều 97 Bộ luật Lao động 2012, Điều 25 Nghị định 05/2015/NĐ-CP, Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH.

Bài viết: “File Excel tính tiền lương làm thêm giờ”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm: “Cách tính lương làm thêm giờ”

Theo quy định của pháp luật về lao động ( điều 97 luật lao động số 10/2012/QH13), người lao động làm thêm giờ được trả lương theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm như sau:
– Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
– Vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%;
– Vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%.

Chú ý:
* Nếu người lao động được nghỉ bù những giờ làm thêm, thì người sử dụng lao động chỉ phải trả phần tiền chênh lệch so với tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm của ngày làm việc bình thường.
* Người lao động làm việc vào ban đêm (thời giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ) thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm vào ban ngày.
* Ngoài ra, người lao động làm thêm giờ vào ban đêm còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.
Thembinhluanketoan