Học kế toán thực hành tổng hợp - Hỏi đáp hóa đơn chứng từ theo Thông tư 39 BTC - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Hỏi đáp hóa đơn chứng từ theo Thông tư 39 BTC

Hỏi đáp hóa đơn chứng từ theo Thông tư 39 BTC.  Hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật thì được coi là hợp pháp. Đó là: Hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành hoặc hoá đơn do Doanh nghiệp đặt in theo quy định của Chỉnh phủ và Bộ Tài chính về in ấn, phát hành, quản lý và sử dụng hoá đơn.
Hoá đơn không hợp pháp là các hoá đơn giả, hoá đơn tự tạo của Doanh nghiệp nhưng chưa thông báo phát hành, …

hoa don chung tu
Câu hỏi 1:
Công ty tôi là thực hiện khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Được biết Thông tư mới bây giờ đã bỏ hóa đơn xuất khẩu. Vậy Công ty tôi khi xuất khẩu hàng hóa phải sử dụng hoá đơn như thế nào?
Trả lời
Tại tiết a, khoản 2, điều 3, thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của BTC quy định: “Hóa đơn giá trị gia tăng là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:
– Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;
– Hoạt động vận tải quốc tế;
– Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;
– Xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài”.
Căn cứ quy định trên, DN sử dụng hoá đơn GTGT cho hoạt động bán hàng trong nước và hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài.
Câu hỏi 2:
Công ty tôi là Công ty TNHH có trụ sở tại TPHCM, chuyên xuất nhập khẩu hàng mỹ nghệ sang Nga và Pháp. Tháng 6/2015, Công ty chúng tôi có gửi thông báo phát hành hoá đơn xuất khẩu lần 2 cho cơ quan thuế và được cơ quan thuế thông báo không còn sử dụng hoá đơn xuất khẩu và từ ngày 1/6/2015 sẽ sử dụng hoá đơn GTGT hoặc hoá đơn bán hàng cho hoạt động xuất khẩu. Tôi muốn hỏi quy định như thế có đúng không?
Trả lời:
– Theo khoản 3, điều 32, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của BTC quy định từ ngày 1/6/2014, cơ quan thuế không tiếp nhận thông báo phát hành hoá đơn xuất khẩu.
– Theo khoản 2, điều 3, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của BTC quy định khi công ty bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài bắt đầu từ 1/6/2015 thì Công ty sẽ sử dụng:
+ Hoá đơn GTGT nếu Công ty khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ
+ Hoá đơn bán hàng nếu Công ty khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp.
Căn cứ vào các quy định trên, từ ngày 1/6/2015, Công ty sẽ dựa vào tình hình thực tế của Công ty về phương pháp khai thuế GTGT để xác định loại hóa đơn sử dụng .
Câu hỏi 3:
Công ty tôi mới thành lập và thuộc đối tượng đặt in hoá đơn. Công ty đang thực hiện thiết kế mẫu hóa đơn để đặt in, Tôi muốn hỏi trên hoá đơn cần bắt buộc những chỉ tiêu nào?
Trả lời:
Căn cứ vào tiết b, khoản 1, điều 4, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của BTC quy định thì Công ty phải thể hiện nội dung bắt buộc trên hoá đơn phải lập cùng một mặt giấy và có nội dung cụ thể sau:
– Tên loại hoá đơn.
– Ký hiệu mẫu số hoá đơn và ký hiệu hoá đơn.
– Tên liên hóa đơn
– Số thứ tự hoá đơn
– Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán
– Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;
– Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hoá, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ.
– Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hoá đơn.
– Tên tổ chức nhận in hoá đơn.
– Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt.

CÁC BẠN TẢI TOÀN BỘ CÂU HỎI TẠI ĐÂY:

Download tài liệu

Hỏi đáp hóa đơn chứng từ theo Thông tư 39

************************************

CHÚC CÁC BẠN HỌC TẬP TỐT
Thembinhluanketoan