Học kế toán thực hành tổng hợp - Hỏi - Đáp về BHXH - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Hỏi – Đáp về BHXH

Hỏi – Đáp về BHXH. Giám đốc có bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội không? Làm việc ở 2 nơi thì đóng bảo hiểm như thế nào? Người lao động trong thời gian thử việc, nghỉ sinh, về hưu có phải đóng BHXH, BHYT, BHTN?,… Các bạn tìm câu trả lời trong bài viết dưới đây nhé.

Hỏi - Đáp về BHXH

Hình ảnh: Hỏi – Đáp về BHXH

1. Câu hỏi 1: Giám đốc, người quản lý doanh nghiệp có bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội không?

Trả lời:

– Trường hợp 1: giám đốc đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị công ty

Theo điểm e điều 56 Luật doanh nghiệp 2014
“e) Quyết định mức lương, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty”.
Khi đó, áp dụng quy định tại điều 4 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH, giám đốc thuộc đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội.

– Trường hợp 2: Giám đốc được công ty thuê quản lý

Lúc này, giám đốc giống như người lao động khác được thuê trong doanh nghiệp. Giám đốc sẽ là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội khi ký hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên theo quy định tại điều 4 khoản 1.2 Quyết định 1111/QĐ-BHXH.

2. Câu hỏi 2: Làm việc hai nơi thì đóng BHXH, BHYT thế nào?

Trả lời:

Nếu cả hai nơi đều ký hợp đồng lao động dài hạn: Người lao động phải đóng BHXH ở nơi ký hợp đồng lao động dài hạn đầu tiên và đóng BHYT ở nơi hưởng mức lương cao hơn.

3. Câu hỏi 3: Người lao động trong thời gian thử việc có bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội không?

Trả lời:

Theo quy định tại điều 2 và điều 29 Nghị định 115/2015/NĐ-CP:

Năm 2016, 2017 người lao động trong thời gian thử việc dưới 3 tháng không bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội.
Từ ngày 1/1/2016, những người có hợp đồng từ đủ 1 tháng đều thuộc đối diện bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội.

4. Câu hỏi 4: Người lao động trong thời gian nghỉ sinh có phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không?

Trả lời:

Theo khoản 1 điều 38 Quyết định 959/QĐ-BHXH, người lao động và doanh nghiệp trong thời gian nghỉ sinh không phải đóng BHXH, và BHTN. Khoảng thời gian này vẫn được tính là thời gian đóng BHXH, nhưng không được tính là thời gian đóng BHTN. Trong khoảng thời gian này, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ đóng BHYT thay cho người lao động.

5. Câu hỏi 5: Người lao động là người đã nghỉ hưu và có hưởng lương hưu thì doanh nghiệp có phải đóng BHXH, BHYT, BHTN không?

Trả lời: theo quy định tại điều 123 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 thì:

Nếu trong doanh nghiệp có người lao động là người đã nghỉ hưu và có hưởng lương hưu thì doanh nghiệp không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động nhưng doanh nghiệp phải trả thêm cho người lao động khoản chi phí (hiện nay là 24% tiền lương của người lao động).

6. Câu hỏi 6: Khi người lao động nghỉ việc không lương, doanh nghiệp có phải đóng BHXH cho người lao động không? Có phải báo giảm lao động không?

Trả lời:

Theo quy định tại Mục 2.2 Khoản 2 Điều 54 Quyết định 1111/QĐ-BHXH, khi người lao động nghỉ việc không lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì doanh nghiệp phải báo giảm lao động và không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động trong thời gian này.

Bài viết: “Hỏi – Đáp về BHXH”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm: Mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2017
Thembinhluanketoan