Học kế toán thực hành tổng hợp - #1. Hướng dẫn cách kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT

huong-dan-cach-ke-khai-dieu-chinh-bo-sung-thue-gtgt

Kế toán - Hướng dẫn cách kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT

Hướng dẫn cách kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT Chỉ khi phát hiện có sai sót thì việc kê khai, điều chỉnh bổ sung thuế GTGT mới được thực hiện. Cùng tham khảo bài viết dưới đây để việc thực hiện kê khai điều chỉnh cũng như bổ sung thuế GTGT dễ dàng hơn nhé! 

huong-dan-cach-ke-khai-dieu-chinh-bo-sung-thue-gtgt

Hình ảnh: Hướng dẫn cách kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT

Nguyên tắc kê khai bổ sung thuế GTGT:

– Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế thanh, kiểm tra thuế.

Các sai sót như:

– Kê khai số tiền, sai thuế thuế suất, sai tiền thuế….

– Kê khai thừa hoặc thiếu hoá đơn đầu ra, đầu vào, quên không kê khai hoá đơn (bỏ sót hoá đơn không kê khai)

Lưu ý: Kể từ ngày 1/1/2014 theo khoản 8 điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì:

– Hoá đơn đầu ra: Thì phải kê khai vào kỳ xuất hoá đơn nhé.

VD: Quý 1/2019 các bạn phát hiện có 1 hoá đơn ĐẦU RA ngày 28/4/2018 chưa kê khai vào quý 2/2018 -> Thì các bạn phải kê khai điều chỉnh bổ sung lại Quý xuất hoá đơn (Kê khai điều chỉnh bổ sung quý 2/2018).

– Hoá đơn đầu vào các bạn được kê khai, khấu trừ bổ sung vào thời điểm nào cũng được, trước khi cơ quan thuế có quyết định kiểm tra.

VD: Quý 1/2019 các bạn phát hiện có 1 hoá đơn ĐẦU VÀO ngày 28/4/2018 chưa kê khai vào quý 2/2018 -> Thì các bạn kê khai vào Quý hiện tại phát hiện (Kê khai vào quý 1/2019).

Hướng dẫn cách kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT:

=> Tùy từng thời điển phát hiện kê khai sai mà cách xử lý sẽ khác nhau, chi tiết các trường hợp cụ thể bên dưới: 

1. Nếu phát hiện kê khai sai trong thời hạn nộp tờ khai:

VD: Tờ khai thuế GTGT quý 4/2018 vào ngày 15/1/2019, nhưng đến ngày 25/1/2019 thì phát hiện kê khai sai số tiền Thuế.

Cách xử lý như sau:

– Vào trực tiếp tờ khai Quý 4/2018 sửa lại cho đúng -> (Chọn “Tờ khai lần đầu” không phải chọn “Tờ khai bổ sung” nhé) -> Xong thì nộp lại.

(Vì hạn nộp Tờ khai Quý 4/2018 chậm nhất là ngày 30/1/2019 nên cơ quan thuế sẽ chấp nhận tờ khai cuối cùng trong thời hạn nộp là tờ khai chính thức)

2. Nếu phát hiện kê khai sai khi đã hết hạn nộp tờ khai:

VD: Công ty nộp tờ khai thuế GTGT quý 1/2018 vào ngày 28/4/2018 nhưng đến ngày 4/5/2018 thì phát hiện kê khai sai. (Đã hết hạn nộp tờ khai, vì hạn chậm nhất là ngày 30/04/2018).

Cách xử lý 

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK – > Chọn “Tờ khai quý 1/2018” -> “Tờ khai bổ sung”

huong-dan-cach-ke-khai-dieu-chinh-bo-sung-thue-gtgt

Hình ảnh: Tờ khai bổ sung

Bước 2: Thực hiện kê khai bổ sung điều chỉnh như sau:

Doanh nghiệp giống trường hợp nào thì áp dụng 1 trong các trường hợp đó nhé:

1. Trường hợp kỳ trước quên không nhập số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang thì sửa tại Chỉ tiêu [22]

VD: Cty A có: Tờ khai chính thức quý 4/2017 có Chỉ tiêu 43 là: 2.000.000 (Số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau).

Nhưng vì cài lại máy tính nên khi kê khai Tờ khai quý 1/2018 sẽ ko xuất hiện Chỉ tiêu 22 là: 2.000.000 (Và Cty A cũng không nhập số tiền 2tr vào đây) -> Như vậy là kê khai sai

Cách xử lý: -> Mở Tờ khai bổ sung Quý 1/2018 (như hướng dẫn trên Bước 1) -> Sửa lại Chỉ tiêu 22 = 2.000.000 -> Sau đó ấn “Tổng hợp KHBS” -> Tiếp nữa “Xử lý số liệu như Bước 3 bên dưới”

2. Trường hợp kê khai sai hóa đơn đầu vào:

– Kê khai điều chỉnh tăng/giảm trực tiếp trên 3 chỉ tiêu là: Chỉ tiêu [23], [24] và [25].

Ví dụ: Quý 1/2018 các bạn kê khai Tờ khai với các số liệu như sau:

[23] = 25.980.000
[24] = 2.598.000
[25] = 2.598.000

=> Nhưng đến ngày 4/5/2018 thì phát hiện là kê khai sai số tiền trên hóa đơn đầu vào, cụ thể là Thiếu số tiền hàng 2.000.000, thuế GTGT: 200.000.

Cách xử lý:

-> Mở Tờ khai bổ sung Quý 1/2018 (như hướng dẫn trên Bước 1) -> Sửa lại Chỉ tiêu 23, 24, 25 (Vì là kê khai thuế -> Nên bây giờ phải cộng thêm vào)

– Như vậy các bạn điều chỉnh tăng ở 3 chỉ tiêu như sau:
[23] = 25.980.000 + 2.000.000
[24] = 2.598.000 + 200.000
[25] = 2.598.000 + 200.000

(Nếu là công ty kinh doanh mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế nên 24 và 25 có thể sẽ khác nhau vì phải phân bổ số thuế GTGT dùng chung. Nếu là công ty chỉ kinh doanh mặt hàng chịu thuế thì 24 và 25 sẽ bằng nhau)

=> Sau khi điều chỉnh, bổ sung xong các bạn bấm “Tổng hợp KHBS” -> Và xử lý số liệu như bước 3 bên dưới.

3. Nếu sai sót là hóa đơn đầu ra:

– Kê khai điều chỉnh tăng/ giảm trực tiếp trên các chỉ tiêu từ: Chỉ tiêu [26] đến [32a]. (Theo các mức thuế suất trên hoá đơn)

VD: Quý 1/2018 các bạn kê khai trên Tờ khai số liệu như sau:
[32] = 435.345.000
[33] = 43.534.500

=> Nhưng đến ngày 4/5 thì phát hiện là kê khai sai 1 hóa đơn đầu ra, cụ thể là kê khai thừa: 2.000.000, thuế GTGT là 10%: 200.000.

Cách xử lý:

-> Mở Tờ khai bổ sung Quý 1/2018 (như hướng dẫn trên Bước 1) -> Sửa lại Chỉ tiêu [32] và [33] (Vì thuế suất 10%. Và do kê khai thừa -> Bây giờ phải kê khai giảm xuống)

– Các bạn điều chỉnh giảm giảm tiêu [32] và [33] như sau:
[32] = 435.345.000 – 2.000.000
[33] = 43.534.500 – 200.000

=> Sau khi điều chỉnh, bổ sung xong các bạn bấm “Tổng hợp KHBS” -> Và xử lý số liệu như bước 3 bên dưới.

Bước 3:

– Sau khi các bạn đã bấm “Tổng hợp KHBS” -> Tiếp đó các bạn Click vào ship “KHBS” (Bản Giải trình khai bổ sung, điều chỉnh) phía dưới (bên cạnh Tờ khai), để xử lý kết quả sau khi khai bổ sung.

Xử lý số liệu ở Chi tiêu [40] và [43]:

1. Nếu [40] > 0 (Không có ngoặc đơn -> Tức là tăng số tiền thuế phải nộp)

– Tức là nộp thiếu -> Phải đi nộp thêm tiền thuế GTGT -> Đi nộp số tiền thuế đó và tiền phạt chậm nộp tiền thuế (Phần mềm đã tự tính số ngày chậm nộp và số tiền phạt ở dưới phần B trên Bản giải trình)

Nếu bạn chưa biết cách tính có thể xem thêm: Mức phạt chậm nộp tiền thuế GTGT

2. Nếu [40] < 0 (Nằm trong ngoặc đơn () -> Làm giảm tiền thuế phải nộp):

– Tức là các bạn đang nộp Thừa thuế GTGT -> Các bạn được Bù trừ với số tiền thuế phải nộp của các kỳ tiếp theo.

>>>Lưu ý: Các bạn tự theo dõi khoản này bên ngoài, nếu kỳ sau phát sinh số thuế phải nộp thì tự trừ đi bên ngoài. Tức là không được nhập vào Chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.

3. Nếu [43] > 0 (Không có ngoặc đơn -> Tăng số thuế GTGT được khấu trừ):

– Nhập số tiền thuế đó vào Chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.

Ví dụ: Công ty kế toán Thiên Ưng Quý 4/2018 có só tiền thuế GTGT phải nộp là 2.000.000 vnđ.

– Nhưng sang đến Quý 1/2019 thì phát hiện kê khai sai 1 hoá đơn đầu vào: Giá trị là: 50.000.000, tiền thuế là: 5.000.000 -> Nhưng lại kê khai vào:

Chỉ tiêu [23]: 5.000.000.
Chỉ tiêu [24]: 500.000.
Chỉ tiêu [25]: 500.000.

-> Tức là kê khai thiếu -> Bây giờ phải cộng thêm số tiền thuế đó vào.

Cách xử lý:

– Vào tờ khai Quý 4/2018 lựa chọn “Tờ khai bổ sung”. Và sửa trực tiếp trên các Chi tiêu [23], [24], [25] -> Cộng thêm số tiền kê khai thiếu vào.

– Sau khi kê khai điều chỉnh xong -> Bấm vào “Tổng hợp KHBS” -> Sang phụ lục “KHBS” thì xuất hiện Chỉ tiêu [43] là : 3.000.000 vnđ (Không nằm trong ngoặc, tức là > 0, giá trị dương)

=> Tiếp đó: Mở Tờ khai lần đầu Quý 1/2019 -> Nhập số tiền 3.000.000 vào Chỉ tiêu [38] của tờ khai thuế GTGT Quý 1/2019

4. Nếu [43] < 0 (Nằm trong ngoặc đơn () -> Giảm số thuế GTGT được khấu trừ):

– Nhập số tiền thuế xuất hiện ở Chỉ tiêu 43 trên phụ lục KHBS đó vào Chỉ tiêu [37] trên tờ khai trên tờ khai thuế GTGT của kỳ hiện tại.

-> Sang phụ lục “KHBS” thì xuất hiện Chỉ tiêu [43] là : (3.000.000) vnđ (Nằm trong ngoặc, tức là < 0, giá trị âm)

-> Cùng với ví dụ trên ở phần 3 bên trên -> Nhưng sau khi kê khai điều chỉnh bổ sung xong -> Bấm vào “Tổng hợp KHBS”.

=> Mở Tờ khai lần đầu Quý 1/2019 -> Nhập số tiền 3.000.000 vào Chỉ tiêu [37] của tờ khai thuế GTGT Quý 1/2019

Bạn đang xem bài viết: Hướng dẫn cách kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT

Các từ khóa liên quan: hướng dẫn kê khai bổ sung thuế gtgt 2017, hướng dẫn kê khai bổ sung thuế gtgt theo quý, nộp tờ khai bổ sung thuế gtgt qua mạng, hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 04/GTGT, thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, mức phạt chậm nộp tờ khai, tiền thuế

Có thể bạn quan tâm: 

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 04/GTGT theo phương pháp trực tiếp

Đối với những DN mới thành lập hoặc DN có doanh thu hàng năm < 1 tỷ hay hộ cá nhân kinh doanh phải kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu theo mẫu 04/GTGT (trừ trường hợp đăng ký tự nguyện theo phương pháp khấu trừ).

– Trước khi thực hiện việc kê khai bạn nên cài phần mềm HTKK mới nhất để theo đúng quy định và tránh 1 số lỗi khi nộp tờ khai.

– Sau khi cài đặt xong các bạn đăng nhập vào HTKK:

– > Chọn: “04/GTGT Tờ khai GTGT TT trên doanh thu”

-> Chọn “Tờ khai tháng hoặc Tờ khai theo quý hoặc Tờ khai quý hoặc phát sinh”

-> Chọn ngày tháng (mặc định sẽ là tháng hoặc quý hiện tại)

-> Sau đó chọn: “Đồng ý”

– Cách nhập các chỉ tiêu cụ thể như sau:

++ Chỉ tiêu [21]: Ghi tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế suất 0% và không chịu thuế GTGT (không phân biệt nhóm ngành kinh doanh).

++ Chỉ tiêu [22]: Ghi tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT 1%, cụ thể là thuộc nhóm ngành “Phân phối, cung cấp hàng hóa”.

++ Chỉ tiêu [24]: Ghi tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT 5%, cụ thể là thuộc nhóm ngành “Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu”.

++ Chỉ tiêu [26]: Ghi tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT 3%, cụ thể là thuộc nhóm ngành “Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu”.

++ Chỉ tiêu [28]: Ghi tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT 2%, cụ thể là thuộc nhóm ngành kinh doanh khác, không thuộc các nhóm ngành đã nêu trên.
Thembinhluanketoan