Học kế toán thực hành tổng hợp - Hướng dẫn cách lập bảng phân bổ chi phí trả trước trên excel - Học kế toán thực hành tổng hợp

Hướng dẫn cách lập bảng phân bổ chi phí trả trước trên excel1

Kế toán - Hướng dẫn cách lập bảng phân bổ chi phí trả trước trên excel

Hướng dẫn cách lập bảng phân bổ chi phí trả trước trên excel. Khi các bạn làm kế toán đang cầm trên tay bộ chứng từ kế toán đầu vào đang phân vân là hạch toán vào đâu (Chi phí, Công cụ dụng cụ hay tài sản cố định hay tài sản khác)? Cũng như trong trường hợp nào thì hạch toán chi phí trong kỳ và trong trường hợp nào thì hạch toán chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn.

Hướng dẫn cách lập bảng phân bổ chi phí trả trước trên excel1

Hướng dẫn cách lập bảng phân bổ chi phí trả trước trên excel1

HƯỚNG DẪN ĐƯA DỮ LIỆU VÀO CÁC CỘT CHỈ TIÊU TRÊN BẢNG PHÂN BỔ CPTT: NGẮN HẠN – TK142/ DÀI HẠN – TK242
Bản chất của việc đưa dữ liệu vào Bảng phân bổ CPTT Ngắn hạn TK142 hay Dài hạn – TK242 là Giống nhau

(Thông tư 200 đã bỏ tài khoản 142)

Bảng phân bổ chi phí trả trước dài hạn tk 242

Bảng phân bổ chi phí trả trước dài hạn tk 242

Hướng dẫn cách lập bảng phân bổ chi phí trả trước trên excel
A – Như thế nào là CPTT: là toàn bộ Chi phí đã phát sinh ở 1 kỳ, nhưng có liên quan phục vụ cho nhiều kỳ kế toán
Ví dụ: Công ty TNHH Tân Vĩnh thực hiện thuê địa điểm kinh doanh 1 năm, tính từ 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2015, số tiền thuê mỗi tháng là: 10.000.000. Theo thỏa thuận công ty phải trả toàn bộ số tiền thuê nhà 1 năm ngay sau khi hai bên ký kết xong Hợp đồng thuê nhà. Đến ngày 05/01/2015 công ty chuyển khoản trả tiền thuê nhà số tiền: 120.000.000
=> Ngày 05/01/2015 công ty đã phát sinh số tiền Chi phí: 120.000.000 – liên quan phục vụ cho 12 tháng hoạt động của công ty => Chi phí trả trước.
B – Thời điểm đưa CCDC, CPTT vào Bảng phân bổ CPTT ngắn hạn/ Dài hạn
+ Số dư: Thực hiện vào đầu kỳ kế toán – Đầu năm/ đầu tháng: Dành cho những CCDC/ CPTT đã sử dụng ở các kỳ trước
+ Phát sinh tăng CCDC/ CPTT – Nhưng phải đưa vào sử dụng (Nếu chỉ phát sinh chưa đưa vào sử dụng thì không được đưa vào bảng PB CPTT)
D – Thời điểm phải thực hiện tính phân bổ CCDC/ CPTT: Vào cuối kỳ – cuối tháng

Hướng dẫn cách lập bảng phân bổ chi phí trả trước trên excel

Cách đưa dữ liệu vào bảng phân bổ cptt ngắn hạn hoặc dài hạn

Cách đưa dữ liệu vào bảng phân bổ cptt ngắn hạn hoặc dài hạn

Hướng dẫn cách lập bảng phân bổ chi phí trả trước trên excel

———————————————————————————–

CHÚC CÁC BẠN HỌC TẬP TỐT

 

**Nếu các bạn cần trợ giúp về kế toán như ( Tải mẫu đơn kế toán, tìm thông tư, nghị định , xin phần mềm kế toán excel , Misa… ) Thì bình luận nội dung bạn cần tìm bên dưới hay gửi thông tin thắc mắc về hòm thư email : [email protected]
Thembinhluanketoan