Học kế toán thực hành tổng hợp - Hướng dẫn cách xử lý và mức phạt khi mất hóa đơn đầu vào và đầu ra

huong-dan-cach-xu-ly-va-muc-phat-khi-mat-hoa-don-dau-vao-va-dau-ra

Kế toán - Hướng dẫn cách xử lý và mức phạt khi mất hóa đơn đầu vào và đầu ra

Hướng dẫn cách xử lý và mức phạt khi mất hóa đơn đầu vào và đầu ra Việc kế toán làm mất hóa đơn không thể tránh khỏi trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Để giúp doanh nghiệp biết được cách xử lý dúng cách theo quy định của pháp luật. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn xử lý khi mất hóa đơn GTGT đầu vào cũng như đầu ra. Cùng tham khảo nhé!

huong-dan-cach-xu-ly-va-muc-phat-khi-mat-hoa-don-dau-vao-va-dau-ra

Hình ảnh: Hướng dẫn cách xử lý và mức phạt khi mất hóa đơn đầu vào và đầu ra

Cách xử lý mất hóa đơn đầu vào và đầu ra

** Mất hóa đơn đầu ra

Cách xử lý khi mất hóa đơn đầu ra

Khi phát hiện việc mất, cháy, hỏng hóa đơn đầu ra dù chưa lập hay đã lập thì vẫn cần phải xử lý như sau:

+ Làm báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn mẫu BC21/AC đẻ nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

+ Chậm nhất không quá 5 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

++ TH ngày cuối cùng (ngày thứ 5) trùng với ngày nghỉ theo quy định của PL. Thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

Mức phạt khi làm mất hóa đơn GTGT đầu ra được quy định tại Thông tư 10/2014/TT-BTC và Nghị định 49/2016/NĐ-CP

– Trường hợp 1:

Làm mất liên 2 (liên giao cho khách hàng): Phạt tiền từ 4 triệu đến 8 triệu đồng.

Nếu làm mất hóa đơn đã lập liên 2:

++ Người bán và người mua đã lập biên bản ghi nhận sự việc

++ Người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa và có một tình tiết giảm nhẹ

=> sẽ xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo

Nếu bên bán tìm được hóa đơn đầu ra liên 2 đã mất trước khi cơ quan thuế ban hành quyết định xử phạt thì không bị phạt tiền.

– Trường hợp 2:

Nếu làm mất hóa đơn đầu ra các liên khác vẫn đang trong thời gian lưu trữ trừ liên giao cho khách hàng:

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng (theo điều 12, nghị định 105/2013/NĐ-CP)

– Trường hợp 3:

Nếu làm mất hóa đơn đầu ra lập sai và xóa bỏ: không bị phạt tiền, chỉ bị phạt cảnh cáo.

** Mất hóa đơn đầu vào

Cách xử lí khi mất hóa đơn đầu vào

+ Lập biên bản mất hóa đơn theo mẫu BC21/AC gửi cơ quan thuế.

+ Lập biên bản xác nhận mất hóa đơn nêu rõ thời điểm kê khai, nộp thuế hóa đơn liên 1 của bên bán.

+ Photo lại liên 1 hóa đơn, xin ký xác nhận của bên bán.

Mức phạt khi làm mất hóa đơn GTGT đầu vào.

Theo Thông tư 176/2016/TT-BTC: Mức phạt làm mất hóa đơn GTGT đầu vào sẽ từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng. Cụ thể như sau:

– Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng). Để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách. Trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn. Hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.

– TH người mua tìm lại được hoá đơn đã mất và báo cáo lại với cơ quan thuế. Trước khi cơ quan thuế ban hành quyết định xử phạt thì người mua không bị phạt tiền.

– TH mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng). Người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ. Và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt. Nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

– TH mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) có liên quan đến bên thứ ba. Bên thứ ba do người mua thuê thì xử phạt người mua theo quy định tại khoản này.

– TH trong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hoá đơn cho cơ quan thuế. Nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hoá đơn để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hoá đơn.

– TH mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) trong thời gian lưu trữ. Thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

Bạn đang xem bài viết: Hướng dẫn cách xử lý và mức phạt khi mất hóa đơn đầu vào và đầu ra

Các từ khóa liên quan: mất hóa đơn đầu vào đã kê khai thuế, mất hóa đơn đầu vào chưa kê khai thuế, biên bản mất hóa đơn liên 2 đầu ra, mất hóa đơn đầu vào trong thời gian lưu trữ, người mua mất hóa đơn đỏ

Có thể bạn quan tâm: 

Mua bán hóa đơn doanh nghiệp bị xử phạt như thế nào?

Tình trạng mua bán hoá đơn vẫn còn đang diễn ra tại một số nhỏ các doanh nghiệp và chưa được các cơ quan tổ chức quản lý một cách chặt chẽ hơn.

Căn cứ theo hướng dẫn của Tổng cục thuế và công văn số 11797/BTC- TCT ban hàng ngày 22/08/2014 của Bộ Tài chính có quy định cụ thể như sau:** Trường hợp hoá đơn đó phát sinh sau khi doanh nghiệp đã bỏ trốn.

** Trường hợp mua bán hoá đơn mà hoá đơn đó phát sinh khi doanh nghiệp bỏ trốn thì sẽ không được khấu trừ thuế GTGT đồng thời không được đưa vào chi phí được trừ khi xác nhận thuế thu nhập doanh nghiệp.

◊ Nếu kế toán chưa kê khai thì không được kê khai.

◊ Còn trường hợp đã kê khai thì phải kê khai điều chỉnh giảm thuế GTGT được khấu trừ và phải điều chỉnh lại tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (nhập vào chi tiêu B4 trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp).

** Trường hợp hoá đơn đó phát sinh trước khi doanh nghiệp bỏ trốn.

Với trường hợp hoá đơn phát sinh trước khi doanh nghiệp bỏ trốn và kế toán xác minh được đó là giao dịch thực thì vẫn được khấu trừ thuế GTGT như bình thường và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Có các cách chứng minh giao dịch thật như sau:

◊ Về hàng hoá:

Có thể chứng minh bằng những giấy tờ, hoá đơn cụ thể như: hợp đồng mua bán hàng hoá, hình thức giao nhận hàng hay địa điểm giao nhận hàng, phương thức vận chuyển, chi phí vận chuyển. Hay chứng minh được nguồn gốc hay chủ sở hữu hàng hoá

◊ Về xuất khẩu hàng hoá:

Chứng minh xuất trình những giấy tờ liên quan như: tờ khai hải quan có dấu xác nhận thực xuất của cơ quan hải quan, vận đơn nếu có hay chứng từ thanh toán qua ngân hàng…

◊ Về thanh toán:

Để chứng minh giao dịch thật có thể đưa ra một số dẫn chứng cụ thể như: ngân hàng giao dịch, đối tượng thực hiện nộp tiền vào tài khoản để giao dịch mua bán hàng hoá đó, số lần thực hiện giao dịch hay hình thức thanh toán, các loại chứng từ thanh toán.
Thembinhluanketoan