Học kế toán thực hành tổng hợp - Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn qua mạng - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn qua mạng

Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn qua mạng. Hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn bao gồm những gì? Các bước thực hiện ra sao? và cần lưu ý những gì khi thông báo phát hành hóa đơn.

huong-dan-thong-bao-phat-hanh-hoa-don-qua-mang

Hình ảnh: Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn qua mạng

1. Hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn:

– Thông báo phát hành hoá đơn theo Mẫu TB01/AC (Ban hành theo Thông tư Số 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015).

>>> Tải về tại đây: Mẫu thông báo phát hành hóa đơn

*  Nội dung ghi trên Thông báo phát hành hóa đơn gồm:

 • Tên đơn vị, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số… đến số…)).
 • Tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hoá đơn (đối với hoá đơn đặt in),
 • Ngày lập, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị.

– Hoá đơn mẫu (do nhà in cung cấp): Là bản in thể hiện đúng, đủ các tiêu thức trên liên của hóa đơn giao cho người mua loại được phát hành, có số hóa đơn là một dãy các chữ số 0 và in hoặc đóng chữ “Mẫu” trên tờ hóa đơn.

hoc-ke-toan-thuc-hanh

2. Cách nộp Thông báo phát hành hóa đơn + Hóa đơn mẫu qua mạng

* Chuẩn bị:

 • Chữ ký số (Token)
 • Thông báo phát hành hóa đơn bản mềm (XML)
 • Hóa đơn mẫu SCAN -> đính kèm vào file Word.

* Tiến hành thực hiện:

Bước 1: Làm Thông báo phát hành hóa đơn trên HTKK:

– Đăng nhập vào phần mềm HTKK -> Chọn mục “Hóa đơn” -> chọn mục “Thông báo phát hành hóa đơn (TB01/AC)

buoc-1

– Nhập các thông tin bắt buộc vào Thông báo phát hành:

 • Mã loại hóa đơn
 • Tên loại hóa đơn
 • Mẫu số
 • Ký hiệu
 • Số lượng: …………….. Từ số: ……. đến số:……………..
 • Ngày bắt đầu sử dụng:
 • Doanh nghiệp: Tên + MST

2

– Sau khi đã nhập xong, chọn: “Kết xuất XML” để có file chuẩn bị nộp qua mạng

Bước 2: Đăng ký nộp Thông báo phát hành hóa đơn qua mạng

– Truy cập vào website: nhantokhai.gdt.gov.vn (mở bằng trình duyệt: Internet Explorer)

– Đăng nhập MST của Doanh nghiệp

– Tiếp đó -> chọn “Tài khoản” -> chọn “Đăng ký thêm tờ khai”:

buoc-2

– Tích chọn “Thông báo phát hành hóa đơn” và Tiếp tục

– Sau khi đã đăng ký xong -> Tiếp tục thực hiện Nộp Thông báo phát hành hóa đơn:  Vào mục “Nộp tờ khai” -> Tải lên

Bước 3: Nộp Hóa đơn mẫu qua mạng

– Scan hóa đơn mẫu mà bên nhà in cung cấp, và đính kèm trong File Word.
– Sau khi đã nộp xong Thông báo phát hành hóa đơn trên nhantokhai các bạn vào mục “Tra cứu” -> TB01/AC – Thông báo phát hành hóa đơn:

buoc-3

– Đính kèm File Word vào Thông báo phát hành hóa đơn vừa nộp qua mạng:

buoc-3b

– Tiếp đó các bạn chọn File Word hóa đơn mẫu để nộp -> Ký nộp là xong nhé.

** Chú ý:

– Sau khi nộp xong thì 5 ngày kiểm tra xem đã được phát hành chưa, để sử dụng.

+ Nếu kết hóa đơn đã có đầy đủ thông tin –> Được phép sử dụng
+ Nếu chưa có kết quả –> phải in bản cứng để lên nộp trực tiếp cho Cơ quan thuế.

– Từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu mà chỉ cần làm thông báo phát hành hóa đơn.

3. Những điều lưu ý khi làm Thông báo phát hành hóa đơn:

– Thông báo phát hành hóa đơn và hoá đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.

– Nếu lập Thông báo phát hành hóa đơn không đầy đủ nội dung và Không niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn sẽ bị Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng.

– Nếu chưa làm Thông báo phát hành hóa đơn mà Doanh nghiệp đã xuất hóa đơn thì những hóa đơn đó là hóa đơn bất hợp pháp. Ngoài ra sẽ bị phạt từ 6.000.000 đến 18.000.000 đồng

– Khi Doanh nghiệp nộp Thông báo phát hành cho cơ quan thuế: Nếu cơ quan thuế phát hiện sai sót thì trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho Doanh nghiệp biết để Doanh nghiệp có trách nhiệm điều chỉnh.

– Nếu Doanh nghiệp có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn nhưng khai thuế GTGT riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

– Nếu Doanh nghiệp có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn nhưng Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT cho đơn vị trực thuộc, chi nhánh thì đơn vị trực thuộc, chi nhánh không phải Thông báo phát hành hoá đơn.

Bài viết: “Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn qua mạng”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: 
Thembinhluanketoan