Học kế toán thực hành tổng hợp - Hướng dẫn xây dựng bảng tính lương trên Excel - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Hướng dẫn xây dựng bảng tính lương trên Excel

Hướng dẫn xây dựng bảng tính lương trên Excel. Bảng tính lương chi tiết bao gồm các khoản: Lương cơ bản, lương đóng BHXH, phụ cấp, ăn trưa, điện thoại, các khoản bảo hiểm, thuế TNCN,… Bài viết dưới đây hướng dẫn cách tính các chỉ tiêu trên bảng thanh toán tiền lương, các bạn tham khảo nhé.

Để lấy File Excel tính lương, BHXH, TNCN –> các bạn Chat trực tiếp với tư vấn viên để xin link tải về nhé.

Hướng dẫn xây dựng bảng tính lương trên Excel

Hình ảnh: Hướng dẫn xây dựng bảng tính lương trên Excel

1. Lương cơ bản:

– Lương cơ bản là lương được thể hiện trên hợp đồng lao động, mức lương này cũng được thể hiện trên thang bảng lương mà các bạn xây dựng để nộp cho cơ quan bảo hiểm -> Là căn cứ để xây dựng mức lương đóng BHXH.

Chú ý: Khi xây dựng thanh bảng lương thì lương cơ bản phải căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng

>> Xem thêm: 6 điểm mới về lương tối thiểu vùng năm 2017

2. Các khoản hỗ trợ không đóng BHXH.

Hiện tại các khoản hỗ trợ không đóng BHXH gồm:

– Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến;
– Tiền ăn giữa ca;
– Các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ;
– Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác thì ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo Khoản 11 Điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.

Chú ý: Trong các khoản hỗ trợ không phải đóng BHXH bên trên thì có:

 •  Các khoản được miễn thuế TNCN:
  – Tiền ăn ca, ăn giữa trưa.
  – Tiền điện thoại.
  – Tiền công tác phí.
  – Tiền trang phục.
  – Tiền làm thêm giờ vào ngày nghỉ, lễ, làm việc vào ban đêm được trả cao hơn so với ngày bình thường.
  – Tiền đám hiếu, đám hỷ.
 •  Các khoản hỗ trợ, phụ cấp KHÔNG được miễn thuế:
  – Tiền thưởng.
  – Tiền xăng xe, đi lại
  – Tiền nuôi con nhỏ…
  – Tiền phụ cấp …

Lưu ý: Khoản tiền thuê nhà mà Doanh nghiệp trả thay cho nhân viên thì tính vào Thu nhập chịu thuế không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà)

3. Phụ cấp trách nhiệm

Khoản này phải đóng BHXH và phải tính thuế TNCN.

Chú ý: Các khoản phụ cấp, hỗ trợ, thưởng,…  phải ghi rõ: Điều kiện hưởng và mức hưởng ở trong Quy chế lương thưởng.

4. Tổng lương

 Tổng lương = Lương cơ bản + Các khoản hỗ trợ + Phụ cấp …

5. Ngày công

(Dựa vào Bảng chấm công để nhập vào đây)

Bạn đang xem: “Hướng dẫn xây dựng bảng tính lương trên Excel”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

6. Tổng thu nhập thực tế

Tổng thu nhập = Tổng lương x (Số ngày công đi làm thực tế / 26)

Hoặc, Tổng thu nhập = (Tổng lương / ngày công hành chính của tháng ) x số ngày làm việc thực tế

Ví dụ: Tháng 6/2017 có 30 ngày: theo quy định của Công ty nhân viên được nghỉ 4 ngày chủ nhật => có 26 ngày công thực tế. Công ty trả lương 5.000.000/tháng.

Cách 1: Tổng lương x (Số ngày công đi làm thực tế / 26)
– Nếu bạn đi làm đủ 26 ngày: = 5.000.000 x (26/26) = 5.000.000
– Nếu bạn đi làm 25 ngày: = 5.000.000 x (25/26) = 4.807.692

Cách 2: = Tổng lương / ngày công hành chính của tháng x số ngày làm việc thực tế.
– Nếu bạn đi làm đủ 26 ngày = (5.000.000 / 26 ) x 26 = 5.000.000
– Nếu bạn đi làm 25 ngày = (5.000.000 / 26 ) x 25 = 4.807.692

Chú ý: Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn, nhưng tối đa không quá 26 ngày”.

(Theo Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH)

7. Thu nhập chịu thuế TNCN

Thu nhập chịu thuế TNCN = Tổng thu nhập – Các khoản được miễn thuế

8. Lương đóng BHXH:

 Lương đóng BHXH = Là mức lương cơ bản ở phần 1 + Các khoản phụ cấp phải đóng BHXH.

Theo Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBX quy định các khoản phụ cấp phải đóng BHXH:

 • ­ Phụ cấp chức vụ, chức danh;
 •  Phụ cấp trách nhiệm;
 •  Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
 •  Phụ cấp thâm niên;
 •  Phụ cấp khu vực;
 •  Phụ cấp lưu động;
 •  Phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự

9. Các khoản trích BHXH trừ vào chi phí của Doanh nghiệp và trừ vào lương của Nhân viên

Các khoản trích BHXH

10. Các khoản giảm trừ:

– Giảm trừ bản thân: 9tr/tháng
– Giảm trừ người phụ thuộc: 3,6tr/tháng
– Giảm trừ BH (Là số tiền trích trừ vào lương của NV)

11. Thu nhập tính thuế TNCN

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế TNCN – Các khoản giảm trừ

12. Thuế TNCN phải nộp.

– Cột này thì phải tự tính ở bên ngoài sau đó lấy số tiền nhập vào đây.
– Những lao động có ký hợp đồng trên 3 tháng thì tính theo biểu lũy tiến từng phần.
– Những lao động thời vụ, thử việc, ký hợp đồng dưới 3 tháng thì khấu trừ 10% trên thu nhập trước khi trả lương.

13. Tạm ứng

 Là số tiền mà nhân viên đã ứng trong tháng (chú ý đây là tiền lương mà nhân viên đó ứng, không phải tiền ứng để đi mua hàng)

14. Thực lĩnh

Thực lĩnh = Tổng thu nhập – Khoản tiền BHXH trính vào lương của nhân viên – Thuế TNCN phải nộp (nếu có) – Tạm ứng (nếu có).

Lưu ý: Nếu Doanh nghiệp có tính lương làm thêm giờ, tăng ca, ngày lễ..

Người lao động làm thêm giờ được trả lương theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm như sau:

 • Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
 • Vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%;
 • Vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%.

Lưu ý: Khi thanh toán tiền lương cho nhân viên các bạn phải yêu cầu họ ký vào bảng thanh toán tiền lương, như vậy thì chi phí này mới là hợp lý hợp lệ.

Bài viết: “Hướng dẫn xây dựng bảng tính lương trên Excel”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: “Kê khai hóa đơn đầu vào chưa thông báo phát hành thì bên mua có bị phạt?”

Ngày 14/12/2016, Tổng cục thuế ban hành công văn 5791/TCT-CS, hướng dẫn về việc xử lý hành vi sử dụng hóa đơn chưa thông báo phát hành.

Căn cứ: Khoản 1, Điều 12, Thông tư 166/2013/TT-BTC
“Sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp để hạch toán giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm, nhưng khi cơ quan thuế kiểm tra phát hiện, người mua có hồ sơ, tài liệu, chứng từ, hóa đơn chứng minh được lỗi vi phạm hóa đơn bất hợp pháp thuộc về bên bán hàng và người mua đã hạch toán kế toán đầy đủ theo quy định”.

Theo đó:

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn mà bên bán chưa thông báo phát hành nhưng doanh nghiệp:

– Có hồ sơ, tài liệu, chứng từ, hóa đơn chứng minh được lỗi vi phạm hóa đơn bất hợp pháp thuộc về bên bán;
– Hạch toán kế toán đầy đủ theo quy định.

Thì bị xử phạt về hành vi khai sai dẫn đến nộp thiếu thuế hoặc tăng tiền thuế hoàn, không bị phạt về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Mức xử phạt là 20% tính trên số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được hoàn, số thuế được miễn, giảm cao hơn so với mức quy định của pháp luật về thuế.
Thembinhluanketoan