Học kế toán thực hành tổng hợp - Kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp

Kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp. Bài viết chia sẽ những vấn đề liên quan đến kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp với nội dụng sau: Đối tượng tính thuế theo phương pháp trực tiếp là gì? Kê khai theo phương pháp trực tiếp có gì khác so với kê khai theo phương pháp khấu trừ? Doanh thu theo phương pháp trực tiếp có thuế không ? Doanh thu tính thuế TNDN có bao gồm thuế GTGT hay không ? Các bạn cùng tìm hiểu nhé.

nhung-van-de-lien-quan-ve-ke-khai-thue-theo-phuong-phap-truc-tiep

Hình ảnh: Những vấn đề liên quan về kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp

1. Tính thuế theo phương pháp trực tiếp

Có 2 cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, đó là :

  • Tính thuế GTGT trên doanh thu: Áp dụng với những đối tượng có doanh thu hàng năm dưới 1 tỷ, không đăng ký kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ.
  • Tính thuế GTGT trên GTGT: Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bằng giá trị gia tăng nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% áp dụng đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

** Tính thuế GTGT trên doanh thu:

a) Đối tượng áp dụng:

– Doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT năm 2013.
– Hộ, cá nhân kinh doanh;
– Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có doanh thu phát sinh tại Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ, trừ tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam khấu trừ nộp thay;
– Tổ chức kinh tế khác, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT năm 2013;

b) Tính thuế GTGT trên doanh thu:

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu x tỷ lệ %

Trong đó: Tỷ lệ % được quy định như sau:

– Phân phối, cung cấp hàng hoá: 1%;
– Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;
– Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;
– Hoạt động kinh doanh khác: 2%.

Lưu ý: Riêng hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý, thì có cách tính khác:

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp = (giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra – giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào tương ứng) x thuế suất thuế giá trị gia tăng.

** Tính thuế GTGT trên GTGT 

– Giá trị gia tăng của vàng, bạc, đá quý được xác định bằng giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra trừ (-) giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào tương ứng.

– Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra là giá thực tế bán ghi trên hoá đơn bán vàng, bạc, đá quý, bao gồm cả tiền công chế tác (nếu có), thuế giá trị gia tăng và các khoản phụ thu, phí thu thêm mà bên bán được hưởng.

– Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào được xác định bằng giá trị vàng, bạc, đá quý mua vào hoặc nhập khẩu, đã có thuế GTGT dùng cho mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý bán ra tương ứng.

– Trường hợp trong kỳ tính thuế phát sinh giá trị gia tăng âm (-) của vàng, bạc, đá quý thì được tính bù trừ vào giá trị gia tăng dương (+) của vàng, bạc, đá quý. Trường hợp không có phát sinh giá trị gia tăng dương (+) hoặc giá trị gia tăng dương (+) không đủ bù trừ giá trị gia tăng âm (-) thì được kết chuyển để trừ vào giá trị gia tăng của kỳ sau trong năm. Kết thúc năm dương lịch, giá trị gia tăng âm (-) không được kết chuyển tiếp sang năm sau.

2. Kê khai theo phương pháp trực tiếp có gì khác so với kê khai theo phương pháp khấu trừ?

a) Kê khai doanh thu không phải khai thuế đầu ra, đầu vào;

b) Thuế đóng theo phương pháp kê khai trực tiếp

– Với kinh doanh vàng bạc đá quý = GTGT x thuế suất (10%)-

– Với doanh thu dưới ngưỡng 1 tỷ, lấy doanh thu nhân (x) với thuế suất của từng loại hàng hoá đã nêu trên.

– Khi kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp, không cần quan tâm tới thuế GTGT đầu vào nữa. Bởi vì tất cả hóa đơn đầu vào của bạn (kể cả hóa đơn có VAT) đều đưa vào chi phí.

3. Doanh thu theo phương pháp trực tiếp có thuế không ?

Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này”.

(Điều 2, Thông tư 219/2013/TT-BTC)

Như vậy, đối tượng chịu thuế GTGT là tất cả những hàng hoá , dịch vụ… và hàng hoá dịch vụ của các đơn vị có doanh thu ngưỡng 1 tỷ cũng là đối tượng chịu thuế do đó tất nhiên là có thuế GTGT.

– Với Kê khai theo phương pháp khấu trừ, thì số thuế được tính sau khi tính giá hàng, và được ghi rõ trên Hoá đơn bán hàng, nên người bán và người mua đều thấy rõ

– Với Kê khai theo phương pháp trực tiếp, số thuế được tính sau khi tính giá hàng, giá thanh toán, và không được ghi trên hoá đơn, nên người mua thường không thấy rõ mà chỉ có người bán, thấy rõ vì đã tính thuế để đi nộp.

4. Doanh thu tính thuế TNDN có bao gồm thuế GTGT hay không ?

“Điều 3 : Thu nhập chịu thuế

1.Thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác quy định tại Khoản 2 Điều này. Đối với doanh nghiệp đăng ký kinh doanh và có thu nhập quy định tại Khoản 2 Điều này thì thu nhập này được xác định là thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ sở.”

“Điều 8. Doanh thu

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thực hiện theo quy định tại Điều 8 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
1. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
Đối với doanh nghiệp kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế thì doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh thu không có thuế giá trị gia tăng. Đối với doanh nghiệp kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng thì doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm cả thuế giá trị gia tăng.

“Điều 9. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, một số trường hợp về khoản chi không được trừ được quy định như sau:

Thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ, thuế giá trị gia tăng đầu vào của phần giá trị xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi vượt 1,6 tỷ đồng không được khấu trừ, thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác không được tính vào chi phí theo quy định của Bộ Tài chính;”

(Theo Nghị định 218/2013/NĐ-CP)

==> Như vậy:

– Thu nhập chịu thuế được tính trên toàn bộ doanh thu;
– Thu nhập tính thúê đã được loại trừ thuế GTGT, hay nói cách khác, thuế GTGT không được khấu trừ, đã được tính vào các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập tính thuế.

Bài viết: “Những vấn đề liên quan về kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: “Chế độ kê khai thuế nhập khẩu”

Theo quy định, mỗi lần có hàng hóa nhập khẩu thì tổ chức hay cá nhân đứng tên làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa phải tiến hành kê khai số lượng, giá tính thuế đối với từng mặt hàng nhập khẩu và dự tính số thuế nhập khẩu phải nộp. Nội dung kê khai của người nộp thuế được thể hiện trong tờ khai nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa nhập khẩu do cơ quan hải quan hướng dẫn theo mẫu.Sau khi kê khai xong, tờ khai hàng hóa nhập khẩu được nộp cho cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để cơ quan này tiến hành kiểm hóa và tính thuế cho người nộp thuế.

Theo quy định của Luật Hải quan năm 2005 quy định . Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phải được làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan, vận chuyển đúng tuyến đường, qua cửa khẩu theo quy định của pháp luật1uật.
Khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải: Khai và nộp tờ khai hải quan; nộp, xuất trình chứng từ thuộc hồ sơ hải quan; Đưa hàng hóa, phương tiện vận tải đến địa điểm được quy định cho việc kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải; Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. (Điều 16 Luật hải quan)
Thủ tục hải quan phải được thực hiện công khai, nhanh chóng, thuận tiện và theo đúng quy định của pháp luật.

Có thể thấy chế độ kê khai thuế theo quy định của pháp luật hiện hành là phù hợp với cam kết Quốc tế bởi hoạt động kê khai thuế nhằm kiểm soát lượng hàng hóa từ nước ngoài nhập khẩu vào quốc gia, để từ đó có thể điều tiết thị trường hàng hóa nội địa và hàng nhập khẩu sao cho phù hợp. hơn nữa thủ tục kê khai thuế được quy định rõ ràng, cụ thể thuận tiện cho người nộp thuế
Thembinhluanketoan