Học kế toán thực hành tổng hợp - Kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối đầu năm tài chính - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối đầu năm tài chính

Kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối đầu năm tài chính. Trước khi lên bảng báo cáo tài chính, kế toán cần kiểm tra lại tất cả các sổ sách, việc đầu tiên cần làm đó chính là kiểm tra kết chuyển lãi – lỗ của doanh nghiệp. Vậy kế toán cần lưu ý những gì? Các bạn tham khảo bài viết dưới đây nhé.

Kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối đầu năm tài chính

Hình ảnh: Kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối đầu năm tài chính

Khi làm sổ sách kế toán, đầu năm kế toán phải thực hiện bút toán đầu kỳ đó là kết chuyển lãi – lỗ:

– Căn cứ để kết chuyển lãi lỗ từ năm trước sang năm đó chính là số dư của tài khoản 421: Lợi nhuận chưa phân phối:

– Tài khoản 421 có 2 tài khoản cấp 2:

  • TK 4211: Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.
  • TK 4212: Lợi nhuận chưa phân phối năm nay.

– Để xác định được kết quả hoạt động doanh của năm trước thì chúng ta phải dựa vào số dư của Tài khoản 4212 Trên bảng cân đối phát sinh tài khoản của năm trước.

+ Nếu TK 4212 có số dư bên Nợ => Năm trước Doanh nghiệp LỖ
=> Kết chuyển lỗ, kế toán hạch toán:
Nợ TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước
Có TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay

+ Nếu TK 4212 có số dư bên Có => Năm trước Doanh nghiệp LÃI
=> Kết chuyển lãi, kế toán hạch toán:
Nợ TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm nay
Có TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước

– Ví dụ: số dư của TK 4212 trên bảng cân đối phát sinh tài khoản năm 2016 đang có số dư bên Nợ.
Cụ thể là Nợ 4212: 10.000.000 -> tức là năm 2016 công ty này kinh doanh Lỗ 10 triệu
=> Sang năm 2017 đầu năm chúng ta phải kết chuyển Lỗ, ghi:
Nợ 4211: 10.000.000
Có 4212: 10.000.000

Chú ý: Đứng trên năm 2016 thì 10.000.000 tiền lỗ này là của năm là ở TK 4212 ( Bên nợ).
Còn sang năm 2017 thì số lỗ 10 triệu này là của năm trước nên phải ở TK 4211 ( Bên nợ).

Lưu ý:

Trước khi lên báo cáo tài chính, cần kiểm tra lại xem bạn đã mở chi tiết cho Tài khoản 421 (gồm 4211, 4212) để hoạch toán chưa?

– Cần phải phân biệt lợi nhuận chưa phân phối năm tài chính trước đó với năm hiện tại một cách rạch ròi, không để gom chung 421
– Thường nhiều kế toán hay để gom chung 421 làm các số liệu lợi nhuận năm trước và nay cấn trừ lẫn nhau
– Việc phân chi tiết 421 giúp bạn xác định được số lỗ năm này với năm kia để làm căn cứ chuyển lỗ sau này
– Đôi khi kế toán thường quên không hoạch toán bút toán này
– Trường hợp ghi chung chung vào Tài khoản 421 ko chi tiết thì căn cứ để làm chuyển lỗ theo luật thuế và luật kế toán như sau:
+ Chỉ tiêu A1 của tờ khai quyết toán thuế TNDN năm chính là lỗ Kế toán
+Chi tiêu B12 chính là thu nhập tính thuế cũng là căn cứ làm số chuyển lỗ phụ lục: phụ lục Chuyển Lỗ 03–2a
+ Chỉ chuyển lỗ khi doanh nghiệp năm đó làm ăn có lãi, nếu đang lỗ thì không lập phụ lục chuyển lỗ

Bài viết: “Kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối đầu năm tài chính”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm: “Cách hạch toán thuế môn bài”

Ngoài bút toán kết chuyển lãi – lỗ của năm trước, đầu năm kế toán còn phải hạch toán thêm bút toán hạch toán chi phí thuế môn bài.

+ Bút toán hạch toán chi phí thuế Môn bài thường được hạch toán vào đầu năm tài chính như sau:

Nợ 642: số thuế Môn bài phải nộp.
Có 3338: Các loại thuế khác

+ Bậc thuế môn bài Vốn đăng ký Mức thuế Môn bài cả năm
– Bậc 1: Trên 10 tỷ = 3.000.000
– Bậc 2: Từ 5 tỷ đến 10 tỷ = 2.000.000
– Bậc 3: Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ = 1.500.000
– Bậc 4: Dưới 2 tỷ = 1.000.000

  • Nếu giấy phép rơi vào 01/01 đến 30/06 thì phải đóng 100% đồng
  • Nếu giấy phép rơi vào 10/07 đến 31/12 bạn được giảm 50% số tiền phải đóng=01/02

+ Khi đi nộp tiền thì hạch toán như sau:
Nợ 3338: số thuế môn bài phải nộp
Có 111/112: số tiền nộp
Thembinhluanketoan