Học kế toán thực hành tổng hợp - Kỹ thuật kiểm tra các loại thuế phải nộp trước khi lên báo cáo tài chính - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Kỹ thuật kiểm tra các loại thuế phải nộp trước khi lên báo cáo tài chính

Kỹ thuật kiểm tra các loại thuế phải nộp trước khi lên báo cáo tài chính. Cần phải kiểm tra các loại thuế TNDN, TNCN, thuế môn bài, thuế GTGT,… như thế nào? Xử lý tiền nộp thừa, nộp sai tiền thuế ra sao? Các bạn tham khảo bài chia sẻ dưới đây nhé.

Kỹ thuật kiểm tra các loại thuế phải nộp trước khi lên báo cáo tài chính

Hình ảnh: Kỹ thuật kiểm tra các loại thuế phải nộp trước khi lên báo cáo tài chính

học kế toán thực hành

– Lên cơ quan thuế xin bảng kê tình hình thuế năm 2016 để về đối chiếu kiểm tra lại cho khớp

+ Xem lại khoản nộp thuế có đúng mã chương mã ngành khoản mục, nhiều doanh nghiệp khi lập giấy nộp tiền thuế vào ngân sách thường chọn sai mã chương, ngành => Một loại thuế thì nộp dư ,một loại thuế thì lại vẫn còn nợ => phòng công nợ thuế vẫn theo dõi và nhắc nợ doanh nghiệp

+ Nếu rơi vào trường hợp này thì các bạn làm thủ tục:

1. Mang giấy nộp tiền vào ngân sách đã nộp + bản phô tô cho cơ quan thuế
2. Mẫu C1–07/NS giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN
3. Nộp lên bộ phận 1 cửa để điều chỉnh lại
4. Công văn giải trình khác….

**Các loại thuế cần phải dò của doanh nghiệp: Thuế TNCN TK 3335, Thuế môn bài: 3338, thuế GTGT 33311, thuế TNDN TK 3334…..

Về thuế TNDN: Chú ý khoản thuế này Doanh nghiệp phải thực hiện tạm nộp số thuế TNDN của quý chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế, và không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý.
= > Thông tư 151 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2014. Do đó, doanh nghiệp vẫn phải nộp tờ khai tạm tính thuế TNDN quý III/2014.

– Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, Doanh nghiệp thực hiện tạm nộp số tiền thuế TNDN của quý chậm nhất vào ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý.

*Chú ý:

1. Nếu TỔNG số thuế tạm nộp (tức là các quý) thấp hơn số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán từ 20% trở lên thì Doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số thuế tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết toán. Tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý 4 đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.

2. Đối với số thuế TNDN tạm nộp theo quý thấp hơn số thuế phải nộp theo quyết toán dưới 20% mà Doanh nghiệp chậm nộp so với thời hạn quy định (thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm) thì tính tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.

*Xử lý khi nộp thừa, nộp sai số tiền thuế.

Người nộp thuế có quyền giải quyết số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo thứ tự quy định sau:

a) Bù trừ tự động với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ hoặc còn phải nộp của cùng loại thuế

b) Bù trừ tự động với số tiền phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo của từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) quy định của mục lục ngân sách nhà nước

c) Hoàn trả khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền phạt

– Sổ cái, Cân đối phát sinh: Việc nộp thuế dư sẽ nằm bên Nợ Các TK loại 333..(là tà khoản lưỡng tính vừa có số dư Bên Nợ (nộp dư) vừa có số dư bên Có (nộp thiếu hoặc phát sinh nghĩa vụ thuế mà chưa nộp)

– Cân đối kế toán khi lên báo cáo tài chính: Số thuế GTGT nộp thừa treo ở bên Nợ sổ cái TK 333…= số dư Nợ TK 333… CĐPS = MS: [154] 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước trên bảng cân đối kế toán

Nguồn: Chu Đình Xinh

Bài viết: “Kỹ thuật kiểm tra các loại thuế phải nộp trước khi lên báo cáo tài chính”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm:

Những lưu ý về Nợ phải thu, phải trả trước khi lên báo cáo tài chính
Thembinhluanketoan