Học kế toán thực hành tổng hợp - Kỹ thuật kiểm tra giá thành và định mức NVL trước khi lên báo cáo tài chính - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Kỹ thuật kiểm tra giá thành và định mức NVL trước khi lên báo cáo tài chính

Kỹ thuật kiểm tra giá thành và định mức NVL trước khi lên báo cáo tài chính. Các lỗi thường xảy ra ở công ty sản xuất, công ty xây dựng là gì? Cần rà soát những gì? Các bạn tham khảo bài viết dưới đây nhé.

Kỹ thuật kiểm tra giá thành và định mức NVL trước khi lên báo cáo tài chính

Hình ảnh: Kỹ thuật kiểm tra giá thành và định mức NVL trước khi lên báo cáo tài chính

*Căn cứ:

Tại Điểm 2.3, Khoản 2, Điều 4 sửa đổi, bổ sung Điều 6, Thông tư 78/2014/TT–BTC như sau:
“2.3. Phần chi vượt định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá đối với một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa đã được Nhà nước ban hành định mức.”

*Như vậy, theo quy định này thì:

– Doanh nghiệp không phải xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu, hàng hóa từ đầu kỳ sản xuất. để nộp cho cơ quan thuế mà tự lập và lưu trữ tại doanh nghiệp

– Chi phí vượt định mức không được tính vào chi phí là các chi phí vượt định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá đã được Nhà nước ban hành định mức.
= > Tuy nhiên việc tự xây dựng định mức NVL cũng phải phù hợp với định mức nhà nước ban hành

Các lỗi hay xảy ra đối với các kế toán công ty sản xuất:

– Không tự xây dựng được định mức NVL hoặc chủ doanh nghiệp không cung cấp định mức NVL , kế toán không hình dung phải xây dựng định mức NVL như thế nào?

– Tính giá thành theo kiểu bốc thuốc theo doanh thu mà không có căn cứ định mức, có tháng nhiều NVL thì xuất ra sử dụng nhiều, tháng ít lại đẩy nhân công lên cao

– Không lập bảng giá thành tổng hợp và chi tiết

– Khi tính giá thành có sản phẩm lỗ nhiều, có sản phẩm lãi nhiều, mà ko điều chỉnh phân bổ

– Đối với công ty sản xuất việc tính giá thành là khâu quan trọng nên khi thanh kiểm tra thuế thường được soi kỹ và giải trình kỹ, nhiều công ty không giải trình được nên phải chấp nhận ấn định thuế

– Vật liệu đầu vào không có hoặc có sau thời điểm sản xuất giao hàng bán ra

Các lỗi trong công ty xây dựng khi quyết toán thuế: cần rà soát kỹ

– Công trình nghiệm thu nhưng không xuất hóa đơn kể cả nghiệm thu giai đoạn, ko xuất bị truy lại doanh thu và Vat tại thời điểm nghiệm thu

– Chi phí nguyên vật liệu đưa vào cao hơn so với tổng mức nguyên vật liệu ở tổng hợp kinh phí hạng mục của dự toán

– Chi phí tiền lương cao hơn so với tổng mức nhân công ở tổng hợp kinh phí hạng mục củ dự toán

– Chi phí sản xuất chung đưa vào cao hơn so với tổng mức chi phí sản xuất chung ở tổng hợp kinh phí hạng mục của dự toán

– Chi phí máy thi công đưa vào cao hơn so với tổng mức chi phí máy thi công ở tổng hợp kinh phí hạng mục của dự toán

– Nhân công thời vụ nhưng ko có bảng kê 23 của và 02 mới và ko khấu trừ đầu nguồn trước khi chi trả lương 10% thuế tncn

– Chấm công tính lương nhưng ko có người ký

– Nguyên vật liệu lấy sau ngày nghiệm thu nhưng vẫn đưa vào

– Công trình đã ngừng thi công nhưng vẫn chấm công tính lương vẫn đưa vào, thậm chí vẫn trích khấu hao và phân bổ chi phí máy móc thi công

– Nguyên vật liệu đưa vào không khớp dự toán, dự toán một đăng vật liệu dc kế toán bốc thuốc một đằng

– Không theo dõi riêng chi phí giá thành của từng công trình, nguyên liệu, nhân công , sản xuất chung gom làm một cục đưa vào cuối tháng mà ko phân biệt là của công trình nào, khiến khi hỏi ko biết là của công trình nào

– Trong kho ko còn NVL nhưng ko để ý vẫn xuất kho nguyên liệu => âm kho

– Với chi phí máy thi công, ko có định mức dầu cho các ca máy, ko có lịch trình điều động xe

Nguồn: Chu Đình Xinh

Bài viết: “Kỹ thuật kiểm tra giá thành và định mức NVL trước khi lên báo cáo tài chính”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm:

Kỹ thuật kiểm tra các loại thuế phải nộp trước khi lên báo cáo tài chính
Thembinhluanketoan