Học kế toán thực hành tổng hợp - Lịch nghỉ 30/4 & 01/5/2017 với cán bộ, công chức, người lao động - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Lịch nghỉ 30/4 & 01/5/2017 với cán bộ, công chức, người lao động

Căn cứ Điểm c, d Khoản 1 và Khoản 3 Điều 115 của Bộ luật Lao động 2012 thì lịch nghỉ dịp Lễ Chiến thắng, Quốc tế Lao động năm 2017 như sau:
lich nghi 30

Đối tượng

Thời gian nghỉ Lễ

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội

Được nghỉ 04 ngày liên tục từ ngày 29/4 đến hết ngày 02/5/2017 (Trong đó, ngày 29/4 là ngày nghỉ hằng tuần – Thứ 7, ngày 02/5 là ngày nghỉ bù cho ngày 30/4 – Chủ nhật).

Người lao động làm việc tại cơ sở có chế độ nghỉ 02 ngày/tuần (nghỉ vào ngày Thứ 7 và Chủ nhật hằng tuần)

Người lao động làm việc tại cơ sở có chế độ nghỉ 01 ngày/tuần (nghỉ vào ngày Chủ nhật hằng tuần)

Được nghỉ 03 ngày liên tục từ ngày 30/4 đến hết ngày 02/5/2017 (Trong đó, ngày 02/5 là ngày nghỉ bù cho ngày 30/4 – Chủ nhật).
Thembinhluanketoan