Học kế toán thực hành tổng hợp - Download Mẫu hóa đơn bán lẻ mới nhất 2018 file Excel

mau-hoa-don-ban-le-moi-nhat-2018

Kế toán - Mẫu hóa đơn bán lẻ mới nhất 2018

Mẫu hóa đơn bán lẻ mới nhất 2018 Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn mẫu hóa đơn bán lẻ mới nhất cũng như cung cấp cho các bạn các quy định để xuất hóa đơn bán lẻ. 

mau-hoa-don-ban-le-moi-nhat-2018

1. Hóa đơn bán lẻ:

Là loại hóa đơn người bán xuất cho người mua khi người mua đi mua hàng. Hóa đơn bán lẻ không có nhiều giá trị về mặt thuế, nhưng xét trên phương diện giữa người mua và người bán thì hóa đơn bán lẻ cũng có một vai trò nhất định về hoạt động kinh tế, hoạt động mua bán giữa người mua và người bán. 

Lưu ý: Trường hợp không sử dụng hóa đơn bán hàng, hóa đơn giá trị gia tăng.

Vậy mẫu hóa đơn bán lẻ có thể mua ở đâu?

♦ Các bạn có thể mua dễ dàng ở các hiệu sách, hoặc tự in theo mẫu (nhưng in cũng phải tuân theo quy định của pháp luật)

♦ Hóa đơn lẻ bán hàng thường được in trên giấy mỏng, rẻ, hoặc dùng giấy Carbonless nhiều liên theo thứ tự -Trắng, Hồng, Vàng, Trắng hồng xanh. Loại này khi viết tự in xuống tờ dưới mà không cần dùng giấy than.

2. Xuất hóa đơn bán lẻ theo quy định

– Đối với đơn hàng trị giá dưới 200.000đ

++ Theo thông tư 153/2010/TT-BTC thì đối với mỗi đơn hàng trị giá dưới 200.000đ. Mà khách hàng không yêu cầu xuất hóa đơn thì hàng ngày (số lượng nhiều). Hàng tháng (số lượng ít) nhân viên kế toán sẽ lập một bảng kê theo mẫu số 5.7 – Phụ Lục 5 ban hành kèm theo TT 153/2010/TT-BTC để xuất chung trên 1 tờ hóa đơn. Chúng ta không cần tách giá trị hóa đơn bán lẻ ra thành nhiều hóa đơn.

++ Nội dung cần kê khai trên bảng kê cần có đầy đủ các thông tin sau. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 điều này,

◊◊◊ Người bán phải lập bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ. Bảng kê phải có tên. Mã số thuế và địa chỉ của người bán. Tên hàng hóa dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập bảng kê.

◊◊◊ Trường hợp người bán hàng nộp thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ. Thì bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hóa dịch vụ bán ra ghi trên bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày. (Mẫu số 5.7 phụ lục 5 ban hành kèm theo thông tư này).

– Trong trường hợp với đơn hàng có giá trị lớn hơn 200.000đ

++ Thì chúng ta bắt buộc phải lập hóa đơn bán lẻ cho từng khách hàng đó. Chứ không được xuất gộp của nhiều đơn hàng như đối với trường hợp đơn hàng dưới 200.000đ.

++ Chúng ta xuất hóa đơn dựa theo quy định sau.
◊◊◊ “Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000đ trở lên mỗi lần. Người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có). Thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn “. Hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế” “.
◊◊◊ Sau khi lập hóa đơn chúng ta giữ lại liên một và liên hai trên quyển hóa đơn còn liên 3 vẫn có thể lưu chuyển nội bộ để hạch toán. Quy định này không áp dụng đối với các công ty, cửa hàng xăng dầu.

++ Đối với trường hợp thứ hai rất nhiều kế toán cho rằng điều đó không quan trọng. Bởi vì làm sao nhân viên thuế lại biết được người đó mua hàng có giá trị trên 200.000đ hay không.
◊◊◊ Quả thật việc này cũng rất khó nhưng để xác định được. Chúng ta chỉ cần lấy tổng giá trị tiền hàng rồi chia cho số lượng của mặt hàng nào đó.
◊◊◊ Nếu giá trị đơn vị của mặt hàng đó lớn hơn 200.000đ
-> Như vậy chúng ta đã thực hiện việc lập hóa đơn sai quy định tại thông tư số 153/2010/TT-BTC.

Mẫu hóa đơn bán lẻ mới nhất

Chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn mâu hóa đơn bán lẻ dưới đây về mới để hỗ trợ công việc kinh doanh của mình.

mau-hoa-don-ban-le-moi-nhat-2018

Mẫu hóa đơn bán lẻ

Tải mẫu tại đây.

Bạn đang xem bài viết: Mẫu hóa đơn bán lẻ mới nhất 2018

Các từ khóa liên quan: mẫu hóa đơn bán lẻ thông thường, mẫu hóa đơn bán lẻ a5, hóa đơn bán lẻ hợp lệ, hóa đơn bán lẻ mua ở đâu, hóa đơn bán lẻ tối đa bao nhiêu tiền, cách viết hóa đơn bán lẻ, số tiền tối thiểu để xuất hóa đơn

Có thể bạn quan tâm: 

Hóa đơn bán lẻ và hóa đơn bán hàng khác nhau như thế nào?

♦ Hóa đơn bán hàng (hay còn gọi là hóa đơn trực tiếp) trên hóa đơn không có dòng thuế GTGT:
◊ ◊ Khi các bạn mua hàng hóa dịch vụ của những doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì những doanh nghiệp này sẽ xuất hóa đơn trực tiếp cho các bạn
◊ ◊ Hoặc khi các bạn mua hàng hóa hoặc dịch vụ của các hộ và cá nhân kinh doanh
◊ ◊ Đây là loại hóa đơn thuế quản lý và các bạn cũng phải báo cáo cho cơ quan thuế biết định kỳ hàng quý nên đây là loại hóa đơn tài chính mà thuế chấp thuận là chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN

♦  Hóa đơn lẻ

◊ ◊ Hóa đơn lẻ là loại hóa đơn mà cơ quan thuế không quản lý hóa đơn này và các công ty cũng không phải báo cáo hóa đơn này cho cơ quan thuế.

◊ ◊ Do thuế không quản lý hóa đơn này nên hóa đơn này sẽ không được thuế chấp thuận là chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN.

-> Khi các bạn mua hàng hóa và dịch vụ của các doanh nghiệp thì các bạn lưu ý là hỏi họ có xuất được hóa đơn tài chính không (hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng không )? thì các bạn mới mua hàng hóa và dịch vụ.
-> Doanh nghiệp nào khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ mà sử dụng hóa đơn bán lẻ này để gửi cho khách hàng là doanh nghiệp này đang có hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

 
Thembinhluanketoan