Học kế toán thực hành tổng hợp - Mẫu mua vào bán ra hỗ trợ cho HTKK 3.4.0 - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Mẫu mua vào bán ra hỗ trợ cho HTKK 3.4.0

Tải Mẫu mua vào bán ra hỗ trợ cho HTKK ,  GẦN ĐÂY TỔNG CỤC THUẾ VỪA  NÂNG CẤP ỨNG DỤNG HTKK PHIÊN BẢN 3.4.0 

Một số lưu ý về HTKK 3.4.0 ( Bạn nào tải về không được thì chat với tư vấn viên nhé)

I.Tờ khai Thuế GTGT mẫu 01/GTGT theo TT26
– Hiện HTKK 3.4.0 đã bỏ phục lục Mua vào & Bán ra. vì vậy nên nhập Hóa đơn Bán ra hay Mua vào trên PMKT hoặc bảng kê Excel để theo dõi và tính tổng các chỉ tiêu để nhập vào Tờ khai 01/GTGT. Nhớ sao lưu dữ liệu định kỳ trên PMKT hoặc file excel.
tai-mau-ban-ra

Link tải : Mẫu 01-1/GTGT – Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra

Link tải:  Mẫu 01-2/GTGT – Bảng kê hoá đơn, chứng từ háng hoá dịch vụ mua vào

II.Thuế TNCN (Điều 21 TT92)
Hồ sơ khai thuế tháng, quý đã thay đổi mẫu biểu theo TT92
– Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế theo Tờ khai mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.
– Vào HTKK chọn Thuế TNCN xong chọn 05KK/TNCN
III.Báo cáo sử dụng hóa đơn (BC 26/AC)
IV. Thuế TNDN Tạm Tính (Lập Giấy Nộp Tiền)
V. Tờ Khai khác nếu có (01/TBVMT; 01/TAIN…..)
banner

Nguồn: Webketoan

 
Thembinhluanketoan