Học kế toán thực hành tổng hợp - Mô tả công việc kế toán ngân hàng - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Mô tả công việc kế toán ngân hàng

Mô tả công việc kế toán ngân hàng. Kế toán ngân hàng ghi chép, phân loại, tổng hợp và giải thích các nghiệp vụ tác động đến tình hình tài chính của các ngân hàng bằng thước đo tiền tệ nhằm cung cấp thông tin tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Bài viết chia sẽ cho các bạn những công việc cụ thể mà kế toán ngân hàng cần phải làm sau đây:

mo-ta-cong-viec-ke-toan-ngan-hang

Hình ảnh: Mô tả công việc kế toán ngân hàng

Danh sách những công việc cụ thể của kế toán ngân hàng:

1. Kiểm tra tính đúng đắn các nội dung ghi trên séc và viết phiếu thu séc với những séc hợp lệ.

2. Lập bảng kê nộp séc, trình ký, đóng dấu để nộp ra ngân hàng

3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán và lập lệnh chi tiền, uỷ nhiệm chi, công văn mua ngoại tệ (đối với lệnh chi ngoại tệ)… và nộp ra ngân hàng.

4. Kiểm tra đơn xin bảo lãnh ngân hàng của các bộ phận khi có nhu cầu phải bảo lãnh của ngân hàng

5. Lập hồ sơ bảo lãnh tại các ngân hàng.

6. Chuyển hồ sơ cho kế toán trưởng và chủ tài khoản ký.

7. Nộp hồ sơ cho ngân hàng

8. Theo dõi tình hình thực hiện các bảo lãnh tại các ngân hàng

9. Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, trả nợ vay ngân hàng theo qui định của ngân hàng và mục đích của từng lần vay.

10. Chuyển hồ sơ cho kế toán trưởng và chủ tài khoản ký.

11. Chuyển giao hồ sơ cho ngân hàng và theo dõi tình hình nhận nợ và trả nợ vay ngân hàng.

12. Chuẩn bị hồ sơ mở L/C.

13. Theo dõi tình hình mở thanh toán, ký hậu vận đơn gốc, bảo lãnh các LC

14. Nhận chứng từ từ các ngân hàng, xắp xếp theo nội dung

15. Kiểm tra chứng từ báo nợ, báo có, báo vay, báo trả vay của các ngân hàng.- Định khoản, vào máy các chứng từ tiền gửi, ký cược, ký quỹ, tiền vay ngân hàng.

16. In bảng kê, ký người lập bảng kê, chuyển cho người kiểm soát

17. Sau khi hồ sơ được kiểm tra, đóng file lưu trữ.

18. Kiểm tra số dư các tài khoản ngân hàng và làm bút toán chênh lệch tỷ giá các tài khoản ngân hàng.

19. In phiếu kế toán, ký người lập và chuyển cho kế toán trưởng ký và lưu trữ.

20. Kiểm tra số dư tiền gửi các ngân hàng để xem tăng giảm của tiền gửi ngân hàng, báo cáo cho trưởng phòng để kiểm soát và thực hiện kế hoạch dòng tiền

21. Nộp tiền ra ngân hàng để phục vụ các hoạt động của công ty

22. Theo dõi để thực hiện các công việc đã yêu cầu và giải đáp các khúc mắc của phía ngân hàng

Lưu ý: Làm kế toán ngân hàng bạn cần lưu ý đến các chữ ký ở các tờ Séc, Ủy nhiệm chi. Trong quá trình làm phát sinh các nghiệp vụ, kế toán cần lưu ý tập hợp đủ chứng từ và kẹp thành bộ để dễ dàng kiểm tra cũng như rà soát về số liệu. Luôn cập nhật kịp thời để có số dư phục vụ cho việc lên kế hoạch thanh toán của công ty.

Bài viết: “Mô tả công việc kế toán ngân hàng”

banner

Có thể bạn quan tâm: “Một số hướng dẫn về hóa đơn từ Tổng cục thuế”

1. Mất hóa đơn đầu ra liên 2, đã xóa bỏ, xử phạt thế nào?

Căn cứ: Điểm a, Khoản 4, Điều 11, Thông tư 10/2014/TT-BTC
Theo đó:
Trường hợp doanh nghiệp làm mất hóa đơn đầu ra liên 2 đã xóa bỏ và đã lập hóa đơn khác thay thế thì chỉ bị phạt cảnh cáo.

2. Việc lập hóa đơn khi được hoàn trả phí bảo hiểm

Căn cứ:
– Điều 1, Thông tư 09/2011/TT-BTC
– Khoản 2(đ), Điều 9, Thông tư 09/2011/TT-BTC
Theo đó:
Đối với khách hàng mua bảo hiểm là các doanh nghiệp khi được công ty hoàn trả phí bảo hiểm, thì khi được công ty bảo hiểm yêu cầu hóa đơn GTGT, doanh nghiệp phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi rõ số tiền phí bảo hiểm do công ty bảo hiểm hoàn trả, tiền thuế GTGT và lý do hoàn trả.

Hóa đơn này là căn cứ để công ty bảo hiểm điều chỉnh doanh số, số thuế GTGT đầu ra và doanh nghiệp mua bảo hiểm điều chỉnh chi phí mua bảo hiểm, số tiền thuế GTGT đã kê khai hoặc khấu trừ.
Thembinhluanketoan