Học kế toán thực hành tổng hợp - Mức phạt chậm nộp tờ khai và tiền lệ phí môn bài mới nhất

muc-phat-cham-nop-to-khai-va-tien-le-phi-mon-bai

Kế toán - Mức phạt chậm nộp tờ khai và tiền lệ phí môn bài

Mức phạt chậm nộp tờ khai và tiền lệ phí môn bài Thuế môn bài được thu hàng năm. Đây là loại thuế mà doanh nghiệp nào cũng phải nộp. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp không nộp đúng thời gian quy định hay nộp trễ, doanh nghiệp đó sẽ phải chịu mức phạt như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ trình bày rõ hơn cho bạn về mức xử phạt cho việc nộp chậm tờ khaitiền lệ phí môn bài. Cùng tham khảo nhé!

muc-phat-cham-nop-to-khai-va-tien-le-phi-mon-bai

Mức phạt chậm nộp tờ khai và tiền lệ phí môn bài

Thuế môn bài là gì? 

♦ Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thuế môn bài được thu hàng năm. Mức thu phân theo bậc, dựa vào số vốn đăng ký hoặc doanh thu của năm kinh doanh kế trước hoặc giá trị gia tăng của năm kinh doanh kế trước tùy từng nước và từng địa phương.

♦ Loại thuế này là một khoản thu có tính chất lệ phí thu hàng năm vào các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế.

♦ Tất cả tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả các chi nhánh , cửa hàng , nhà máy, phân xưởng…. trực thuộc đơn vị chính) đều thuộc đối tượng nộp thuế môn bài.

Mức phạt nộp chậm tờ khai và tiền lệ phí môn bài

Theo NĐ 156/2013/NĐ-CP

Điều 9. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này).

3. Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không dưới 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 ngày đến 20 ngày.

4. Phạt tiền 2.100.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.200.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 3.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 ngày đến 30 ngày.

5. Phạt tiền 2.800.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.600.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 4.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 30 ngày đến 40 ngày.

6. Phạt tiền 3.500.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 2.000.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 ngày đến 90 ngày.

b) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp hoặc trường hợp quy định tại Khoản 9 Điều 13 Thông tư này.

c) Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá thời hạn quy định trên 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

d) Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp (trừ trường hợp pháp luật có quy định không phải nộp hồ sơ khai thuế).

** Lưu ý: Như vậy, còn tùy thuộc vào việc bạn đã thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh chưa thì mới xác định được mức phạt theo quy định.

Mức phạt chậm nộp tờ khai Lệ phí môn bài:

Theo Thông tư 166/2013/TT-BTC của Bộ tài chính:

Mức phạt Số ngày chậm nộp
Phạt cảnh cáo 01 đến 05 ngày
400.000 – 1.000.000 01 đến 10 ngày
800.000 – 2.000.000 10 đến 20 ngày
1.200.000 – 3.000.000 20 đến 30 ngày
1.600.000 – 4.000.000 30 đến 40 ngày
2.000.000 – 5.000.000 40 đến 90 ngày

Mức phạt nộp chậm tiền Lệ phí môn bài:

Từ ngày 01/07/2016 Thông tư 130/2016/TT-BTC mức phạt chậm nộp tiền thuế như sau:

** Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0.03% x Số ngày chậm nộp **

Bạn đang xem bài viết: Mức phạt chậm nộp tờ khai và tiền lệ phí môn bài

Các từ khóa liên quan: mức phạt chậm nộp tờ khai thuế gtgt, hạn nộp tờ khai thuế môn bài, tiểu mục phạt nộp chậm thuế môn bài, mức phạt chậm nộp tờ khai thuế nhà thầu, cách nộp tiền lệ phí môn bài qua mạng, tờ khai thuế môn bài cho chi nhánh phụ thuộc

Có thể bạn quan tâm:

Các cách nộp lệ phí môn bài

Có 3 cách để nộp lệ phí môn bài

Cách 1: Nộp trực tiếp cho cơ quan thuế

Chú ý: Từng chi cục thuế, có nơi sẽ nhận bản cứng, có nơi sẽ nhận qua mạng (Các Thành phố TW như HN. TPHCM thường sẽ nhận qua mạng nhé).

-> Tiếp đó các bạn đi nộp Tờ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế. Giấy nộp tiền vào ngân sách thì các bạn đi nộp tại kho bạc.

Cách 2: Kê khai trực tuyến trên web nhantokhai

Chú ý: Doanh nghiệp các bạn phải mua Chữ ký số (TOKEN) và đăng ký TK ngân hàng để nộp tiền thuế điện tử nhé.

Bước 1: Đăng ký Tờ khai lệ phí môn bài trực tuyến:

– Cắm USB TOKEN vào máy tính -> Truy cập vào website: nhantokhai.gdt.gov.vn (Sử dụng trình duyệt internet Explorer nhé) -> Đăng nhập bằng Tài khoản khi đăng ký USB TOKEN -> Tài khoản -> Đăng ký thêm tờ khai, như hình dưới:

Tiếp đó, tìm đến mục: “Thuế môn bài” -> Tích chọn -> “Tiếp tục” -> “Chấp nhận”

Bước 2: Lập Tờ khai lệ phí môn bài trực tuyến:

– Sau khi đã đăng ký thành công -> Tiếp theo sẽ lập Tờ khai thuế môn bài trực tuyến, cụ thể như sau:

-> Click vào mục “Kê khai trực tuyến” -> Chọn loại tờ khai “Tờ khai lệ phí môn bài”

– Nhập các thông tin của Doanh nghiệp bạn vào Tờ khai thuế môn bài:

– Nhập xong các bạn ấn “Hoàn thành” Rồi nộp nhé.

– Tiếp đó các bạn nộp Tiền thuế.

Cách nộp tiền thuế điện tử qua mạng:

– Sau khi đã nộp thành công tờ khai, tiếp đó các bạn tiến hành nộp Tiền thuế môn bài điện tử qua mạng, cũng nộp trực tiếp trên website: nhantokhai.gdt.gov.vn

Chú ý: Trước khi nộp được tiền thuế điện tử thì bạn cần chuẩn bị: DN bạn phải mở Tải khoản ngân hàng -> Đăng ký TK ngân hàng với Sở kế hoạch đầu tư, và trong Tải khoản ngân hàng đó phải có tiền (Tối thiểu là đủ tiền để nộp số tiền thuế)

Cách 3: Kê khai trên HTKK rồi nộp qua mạng

Chú ý: Cách này thì các bạn phải mua Chữ ký số, đăng ký TK ngân hàng và đăng ký nộp tiền thuế điện tử nhé.

Lập Tờ khai lệ phí môn bài trên HTKK:

=>Đăng nhập vào phần mềm HTKK -> “Phí – Lệ phí” -> “Tờ khai lệ phí môn bài – -1/MBAI (NĐ139/2016)”

– Nếu chưa có phẩn mềm HTKK thì các bạn tải về tại đây nhé: Phần mềm HTKK

– Tiếp đó các bạn kê khai vào Tờ khai lệ phí môn bài -> “Kết xuất XML” để nộp qua mạng.Bước

Nộp Tờ khai lệ phí môn bài qua mạng:

– Các bạn truy cập vào website: Nhantokhai.gdt.gov.vn -> “Đăng nhập” -> Nộp Tờ khai -> Chọn Tờ khai lệ phí môn bài mà các bạn vừa kết xuất XML.

– Như vậy là các bạn nộp xong Tờ khai lệ phí môn bài -> Tiếp đó các bạn cần phải nộp Tiền thuế môn bài.

– Chi tiết cách nộp tiền thuế điện tử, các bạn xem ở phần cuối bài viết nhé.
Thembinhluanketoan