Học kế toán thực hành tổng hợp - Mức quy định xử phạt lập hóa đơn không đúng thời điểm

muc-phat-lap-hoa-don-khong-dung-thoi-diem

Kế toán - Mức phạt lập hóa đơn không đúng thời điểm

Mức phạt lập hóa đơn không đúng thời điểm Một vấn đề mà kế toán cũng hay mắc phải đó là việc lập hóa đơn sai thời điểm. Vấn đề này tưởng chừng không nghiêm trọng nhưng nó lại dẫn đến một mức phạt cho “hành vi lập hóa đơn sai thời điểm”. Bài viết dưới đây sẽ trình bày rõ hơn về mức phạt này. Cùng tham khảo nhé!

muc-phat-lap-hoa-don-khong-dung-thoi-diem

Hình ảnh: Mức phạt lập hóa đơn không đúng thời điểm

Mức phạt lập hóa đơn không đúng thời điểm

Căn cứ vào TT 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 đã hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính về HĐ và “Điều 11 về hành vi vi phạm quy định về việc sử dụng HĐ khi bán Hàng Hóa và Dịch Vụ:

1. Phạt tiền từ 4.000.000 VNĐ – 8.000.000 VNĐ với 1 trong các hành vi bên dưới:

♦ Phạt cảnh cáo nếu việc lập hóa đơn không đúng thời điểm không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ. Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung hình phạt.

♦ Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi khác lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định.

♦ Ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế;

◊◊ Phạt cảnh cáo nếu ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế nhưng tổ chức, cá nhân đã kê khai, nộp thuế vào kỳ khai thuế đúng với ngày ghi trên hóa đơn.

◊◊ Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi khác ghi ngày trên hóa đơn đã lập trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế.

2. Thời điểm lập hóa đơn.

◊ Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung cấp dịch vụ, không phân biệt là đã thu được tiền hay chưa.

Trong trường hợp Doanh nghiệp hay cá nhân cung cấp dịch vụ mà có phát sinh việc thu tiền trước hoặc trong lúc đang làm dịch vụ thì ngày lập viết HĐ sẽ là ngày thu tiền.

– Theo quy định trên thì đối với hoạt động DV, ngày xuất hóa đơn là ngày hoàn thành những dịch vụ hoặc ngày thu tiền (nếu thu được tiền trước khi ngày cung cấp dịch vụ được hoàn thành)

◊ Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm mà chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa đó cho người mua, không phân biệt là người bán đã thu tiền được hay chưa thu tiền.

– Theo như nội dung quy định trên thì đối với HĐTM, ngày xuất HĐ sẽ là ngày mà hàng hóa được chuyển giao.

◊ Ngày lập hóa đơn đối với dịch vụ xây dựng, lắp đặt thì sẽ là thời điểm mà 2 bên: nghiệm thu, bàn giao công trình, khối lượng xd, lắp đặt đã hoàn thành. Không phân biệt là thu được tiền hay chưa thu được tiền.

– Trong trường hợp giao hàng từng hạng mục hay nhiều lần, các công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hay bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

◊ Ngày lập Hợp đồng với hoạt động cung cấp điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông hay truyền hình thực hiện chậm nhất không quá 7 ngày kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông và truyền hình.

◊ Trong trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho người mua thường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh; cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo Hợp đồng giữa 2 bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của 2 bên. Nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.

◊ Trong trường hợp tổ chức kinh doanh Bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây ựng nhà để bán chuyển nhượng có thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Bạn đang xem bài viết: Mức phạt lập hóa đơn không đúng thời điểm

Các từ khóa liên quan: 

xuất hóa đơn sai thời điểm bị phạt bao nhiêu, ngày nghiệm thu và ngày xuất hóa đơn, giao hàng trước xuất hóa đơn sau, quy trình xuất hóa đơn đỏ, các trường hợp bán hàng không lập hóa đơn, bán lẻ không giao hóa đơn, thu nhập khác có phải xuất hóa đơn không

Có thể bạn quan tâm: 

Mức phạt lập hóa đơn không đúng thời điểm

Việc kế toán làm mất hóa đơn không thể tránh khỏi trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Để giúp doanh nghiệp biết được cách xử lý dúng cách theo quy định của pháp luật.

** Mất hóa đơn đầu ra
Cách xử lý khi mất hóa đơn đầu ra
Khi phát hiện việc mất, cháy, hỏng hóa đơn đầu ra dù chưa lập hay đã lập thì vẫn cần phải xử lý như sau:

+ Làm báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn mẫu BC21/AC đẻ nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

+ Chậm nhất không quá 5 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

++ TH ngày cuối cùng (ngày thứ 5) trùng với ngày nghỉ theo quy định của PL. Thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

** Mất hóa đơn đầu vào
Cách xử lí khi mất hóa đơn đầu vào
+ Lập biên bản mất hóa đơn theo mẫu BC21/AC gửi cơ quan thuế.

+ Lập biên bản xác nhận mất hóa đơn nêu rõ thời điểm kê khai, nộp thuế hóa đơn liên 1 của bên bán.

+ Photo lại liên 1 hóa đơn, xin ký xác nhận của bên bán.
Thembinhluanketoan