Học kế toán thực hành tổng hợp - Những chính sách thuế GTGT, TTĐB, TNDN, NK có hiệu lực từ tháng 04/2017 - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Những chính sách thuế GTGT, TTĐB, TNDN, NK có hiệu lực từ tháng 04/2017

Những chính sách thuế GTGT, TTĐB, TNDN, NK có hiệu lực từ tháng 04/2017. Tháng 4 này, một số Nghị định, Thông tư quy định về khai, tính và nộp thuế GTGT; quy định về khấu trừ thuế TTĐB; quy định về hạn ngạch thuế nhập khẩu; quy định về quản lý thuế đối với Doanh nghiệp có giao dịch liên kết sẽ chính thức có hiệu lực thi hành.

Để download toàn bộ những Thông tư, Nghị định này về xem chi tiết, các bạn Chat trực tiếp với tư vấn viên để xin link tải về nhé.

Những chính sách thuế GTGT, TTĐB, TNDN, NK có hiệu lực từ tháng 042017

Hình ảnh: Những chính sách thuế GTGT, TTĐB, TNDN, NK có hiệu lực từ tháng 04/2017

học kế toán thực hành

1. Quy định mới về khai, tính và nộp thuế GTGT

Theo Nghị định 10/2017/NĐ-CP (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2017), giá tính thuế GTGT đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên được xác định như sau:

– Đối với các công ty sản xuất điện hạch toán phụ thuộc EVN và Tổng công ty phát điện là giá bán điện cho khách hàng ghi trên hóa đơn theo hợp đồng mua bán điện.

– Trường hợp không trực tiếp bán điện cho khách hàng thì giá tính thuế GTGT được xác định:

+ Đối với công ty thủy điện hạch toán phụ thuộc là giá bán điện cho công ty mẹ do EVN công bố trước ngày 31/3 hàng năm, nhưng không thấp hơn chi phí sản xuất điện bình quân năm trước liền kề.

+ Đối với công ty nhiệt điện là giá bán cho công ty mẹ do EVN công bố trước ngày 31/3 hàng năm, nhưng không thấp hơn giá mua điện bình quân năm trước liền kề của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

2. Khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu

Theo Điều 1 của Thông tư 20/2017/TT-BTC, từ ngày 20/4/2017, đối với số thuế TTĐB không được khấu trừ thuế, người nộp thuế được hạch toán vào chi phí để tính thuế TNDN.

Quy định hiện hành là: “Trường hợp đặc biệt đối với số thuế TTĐB không được khấu trừ hết do nguyên nhân khách quan bất khả kháng, người nộp thuế được hạch toán vào chi phí để tính thuế TNDN”.

3. Hạn ngạch thuế Nhập khẩu đối với muối, trứng gia cầm năm 2017

Theo Thông tư 03/2017/TT-BCT, thì hạn ngạch thuế quan Nhập khẩu (NK) năm 2017 đối với trứng gà (mã số hàng hóa 0407.21.00 và 0407.90.10); trứng vịt, ngan (mã số hàng hóa 0407.29.10 và 0407.90.20); loại khác (mã số hàng hóa 0407.29.90 và 0407.90.90) là 50.051 tá (trứng thương phẩm không có phôi).

Đồng thời, hạn ngạch thuế quan NK năm 2017 đối với muối (mã số hàng hóa 2501) là 102.000 tấn.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/4/2017 đến hết ngày 31/12/2017.

4. Quản lý thuế đối với Doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Từ ngày 01/5/2017, Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với DN có giao dịch liên kết bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, quy định về các vấn đề sau đây:

– Nguyên tắc, phương pháp, trình tự, thủ tục xác định giá giao dịch liên kết.

– Nghĩa vụ của người nộp thuế trong kê khai, xác định giá của giao dịch liên kết và kê khai nộp thuế.

– Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong quản lý, kiểm tra, thanh tra thuế đối với người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết.

Nguồn: thư viện pháp luật

Bài viết: “Những chính sách thuế GTGT, TTĐB, TNDN, NK có hiệu lực từ tháng 04/2017”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm: “Cách hạch toán tiền phạt, tiền chậm nộp thuế, vi phạm hành chính”

– Khi nhận quyết định xử lý:
Nợ TK 811: Chi phí khác
Có TK 3339: Phí lệ phí và các khoản phải nộp
cách hạch toán tiền phạt nộp chấm thuế, vi phạm hành chính

– Khi nộp tiền phạt:
Nợ TK 3339: Phí lệ phí và các khoản phải nộp
Có TK 111/112.

– Cuối kỳ kết chuyển:
Nợ TK 911
Có TK 811

Chú ý: Theo khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định: Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

“2.36. Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế bao gồm cả tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật.”

Như vậy: Khoản tiền phạt chậm nộp thuế, vi phạm hành chính … sẽ không được trừ khi tính thuế TNDN (Cuối năm khi tính thuế TNDN thì phải loại ra)
Thembinhluanketoan