Học kế toán thực hành tổng hợp - Những khoản tính đóng và không tính đóng BHXH từ năm 2018 - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Những khoản tính đóng và không tính đóng BHXH từ năm 2018

Những khoản tính đóng và không tính đóng BHXH từ năm 2018. Từ ngày 01/01/2018, quy định về các khoản tính đóng và không tính đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) có nhiều thay đổi. Bài viết dưới đây giúp người lao động và người sử dụng lao động cập nhật danh sách mới, cùng tìm hiểu nhé.

Những khoản tính đóng và không tính đóng BHXH từ năm 2018

Hình ảnh: Những khoản tính đóng và không tính đóng BHXH từ năm 2018

Danh sách những khoản tính đóng và không tính đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2018 :

Các khoản tính đóng BHXH

Tiền lương
Phụ cấp
(là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ)
(i) Phụ cấp chức vụ, chức danh
(ii) Phụ cấp trách nhiệm
(iii) Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
(iv) Phụ cấp thâm niên
(v) Phụ cấp khu vực
(vi) Phụ cấp lưu động
(vii) Phụ cấp thu hút
(viii) Các phụ cấp có tính chất tương tự
Các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH
(Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương)

Các khoản không tính đóng BHXH

Khoản chế độ và phúc lợi
(i) Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động 2012, tiền thưởng sáng kiến.
(ii) Tiền ăn giữa ca
(iii) Các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ
(iv) Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
(v) Các khoản hộ trợ khác

Nội dung này, được căn cứ vào các văn bản sau đây:

– Luật BHXH năm 2014.

– Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật BHXH về BHXH bắt buộc.

– Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

– Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Nguồn: thư viện pháp luật

Bài viết: “Những khoản tính đóng và không tính đóng BHXH từ năm 2018”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm:

Mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2017
Thembinhluanketoan